Pla d'estudis

 

Crèdits

Per assolir el Màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS, distribuïts en:

•  4 assignatures obligatòries (24 crèdits)

•  4 assignatures optatives (24 crèdits)

•  Treball de Recerca (12 crèdits)

 

Taula 3: Llistat de dades
Assignatures obligatòries Q
ECTS
Revisions en Teoria de la Literatura 1
6
Tendències en l'Hermenèutica Contemporània 1
6
Debats Actuals en Literatura Comparada 2
6
Lògica dels Gèneres Literaris 2
6
Assignatures optatives Q
ECTS
Assaig i Teoria de la Literatura 2
6
Ciutat, Pensament Crític i Modernitat Artística 2
6
Narració i Ficcionalitat 1
6
Nihilisme i Literatura 1
6
Traducció i Literatura Comparada 2
6
Representacions Literàries del Desplaçament 1
6
Investigació  
ECTS
Treball de Final de Màster  
12

Modalitats

El Màster es pot cursar en un any acadèmic (modalitat de dedicació completa) o en dos (o més) anys acadèmics (modalitat de dedicació parcial). Vegeu diversos models de cronograma a temps complet i a temps parcial.

Orientació

Orientació investigadora (dóna accés al Doctorat): Treball de Recerca. Treball monogràfic original d'unes 60-70 pàgines

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 10-05-2016