Benvingut

El Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica va ser creat el 27 d'abril de 2005, per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. A consequència de la reestruccturació de la Universitat de Barcelona, a partir del 2016 va passar a ser la Secció de Ciència i Enginyeria de Materials, dins el Departament de Ciència de Materials i Química Física.

En la Secció es realitzen activitats de docència, de recerca i de transferència tecnològica que abasten conceptes i mètodes dels materials metàl·lics, polimèrics, ceràmics i compostos. Actualment el Departament imparteix docència a 4 titulacions (Química, Física, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials) i aplega aproximadament uns 70 membres entre professors funcionaris i contractats, investigadors, becaris, estudiants de postgrau, tècnics i personal d'administració i serveis.

 

Què fa un Enginyer de Materials?