Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
English Castellano Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
      Màsters Oficials             Lectura de tesis       Beques i Ajuts       Tesis en Dipòsit       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Seguiment
Presentació
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Grups i projectes
Directori investigadors acreditats
Directori investigadors externs acceptats
Producció científica
Doctorands
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programa de Doctorat "Medicina"
Artropaties inflamatòries (GRAI)

El grup de recerca en Artropaties inflamatòries (GRAI) té com a objectiu general promoure la recerca en les artritis cròniques més prevalents, artritis reumatoide i espondilartritis. Les principals línies de recerca són: - Factors pronòstics en pacients amb artritis de poc temps d'evolució. - Anticossos contra pèptids citrulinats a l'artritis reumatoide: valor diagnòstic i pronòstic. - Angiogènesi en l'artritis d'inici. Valor pronòstic de l'angiogènesis; efecte de les teràpies biològiques sobre l'angiogènesi sinovial. - Neolimfogènesi sinovial a l'artritis reumatoide i artritis psoriàsica. - Artritis intermitents. Caracterització clínica i immunogenètica. - Eficàcia i seguretat de les teràpies biològiques (antagonistes del TNF) en artritis reumatoide i espondiloartropaties.

Projectes finançats:

 
Malalties autoimmunes sistèmiques

El grup de recerca en Malalties Autoimmunes Sistèmiques promou la recerca bàsica i clínica d'una forma multidisciplinària, amb la participació de membres del Servei de Coordinació de Malalties Autoimmunes (SCMA), Nefrologia, Immunologia, Hemoteràpia, Hepatologia i Dermatologia. Tanmateix, aquestes activitats es porten a terme en estreta col·laboració amb tres grups de treball internacionals promoguts per la Unió Europea: l'European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus (EWPSLE), l'European Forum on Antiphospholipid Antibodies (EFAPL) i la Systemic Lupus International Centres (SLICC). D'altra banda, s'ha iniciat el CAPS Registry, grup coordinat per l' Equip per a l'estudi de la síndrome catastròfica dels anticossos antifosfolipídics. Les noves línies fan referència al model experimental murí, així com a les manifestacions autoimmunes induïdes pel VHC, els mecanismes patogènics del lupus eritematós sistèmic, a la síndrome de Sjögren i, per últim a la valoració dels factors de risc cardiovascular d'aquestes malalties.

Projectes finançats:

ALTERACIONES GENÉTICAS EN EL FUNCIONALISMO PLAQUETARIO, LA FIBRINOLISIS Y EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO COMO FACTORES PREDISPONENTES DE ARTERIOSCLEROSIS PRECOZ EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL . REF. PI030280
MARCADORES BIOLOGICOS. EL FRACASO MULTIORGANICO EN EL SHOCK SEPTICO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. FIS . REF. PI050164
HETEROGENEIDAD GENÓMICA VIRAL Y ALTERACIONES DE LA INMUNIDAD INNATA COMO FACTORES ETIOPATOGÉNICOS DE ENFERMEDAD AUTOINMUNE EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C. F.I.S . REF. PI04/0701
MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES IMPLICADOS EN LA REPARACION Y LA REGENERACION DE LA SUPERFICIE OCULAR:POTENCIAL TERAPEUTICA DE LAS CELULAS PROGENITORAS DEL ADULTO. FIS,INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI051245
MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES IMPLICADOS EN LA REPARACION Y LA REGENERACION DE LA SUPERFICIE OCULAR:POTENCIAL TERAPEUTICA DE LAS CELULAS PROGENITORAS DEL ADULTO. FIS,INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI051016/2005

 
Malalties infeccioses i sida

En el camp de la Sida s'investiguen: - Immunoteràpia de la malaltia i mecanismes naturals i adquirits de defensa, incloent-hi el desenvolupament de vacunes terapèutiques. - Eficàcia, mecanismes de resistència i tolerància dels nous antirretrovirals. - Immunopatogènia, resposta al tractament i mecanismes de resistència d'alguns IO's incloent la tuberculosi, la PCP i la toxoplasmosi. En el camp de les infeccions generals: - Profilaxi i suport al tractament d'endocarditis per gèrmens multiresistents, incloent-hi models experimentals. - Infeccions en receptors de trasplantaments d'òrgans sòlids. - Interaccions entre les infeccions nosocomials i la utilització d'antibiòtic. - Patogènia i marcadors diagnòstics de la infecció urinària recurrent. - Diagnòstic de virus respiratoris en la pneumònia comunitària i nosocomial. Pertanyen a aquestes línies membres del Servei de Malalties Infeccioses i Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, que integren tota la investigació en SIDA i la major part de la investigació en malalties infeccioses i microbiologia.

Projectes finançats:

ESTUDIO EN FASE I DE IMMUNOGENICIDAD DE UNA VACUNA PREVENTIVA PARA EL VIH BASADA EN UN VECTOR POXVIRUS QUE EXPRESSA PROTEINAS ENV, GAG, POL Y NEF DEL VIH-1 SUBTIPO B EN INDIVIDUOS NO INFECTADOS POR EL VIH FIS . REF. PI050058
ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNITARIA ¿IN VITRO?A UNA VACUNA TERAPÉUTICA CONTRA EL VIH-1 PREPARADA CON CÉLULAS DENDRÍTICAS MIELOIDES AUTOLOGAS PULSADAS CON DIFERENTES INMUNOGENO. FUNDACIÓ PRIVADA CLÍNIC PER LA RESERCA BIOMÈDICA. . REF. SAF 2005-05566
COMPARACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS DE USO DE ANTIBIÓTICOS CON ACTIVIDAD ANTI-P. AERUGINOSA (ROTACIÓN FRENTE A MEZCLA) EN LA ADQUISICIÓN DE BACILOS GRAM NEGATIVOS RESISTENTES EN PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. FIS . REF. PI050167
ESTUDIO PILOTO DEL TRATAMIENTO INMUNOMEDIADO DE LA INFECCIÓN AGUDA DEL VIH CON EL FIN DE INDUCIR UNA FUERTE RESPUESTA INMUNOESPECÍFICA FRENTE AL VIH QUE PERMITA EL CONTROL DE LA REPLICACIÓN VIRAL SIN TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL (TRAV) FIS-ISCIII . REF. PI 040363
CARACTERIZACION EX VIVO DE LA RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR FRENTE AL VIH-1 MEDIANTE VECTORES VIRALES FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS (FIS) . REF. FIS PI070291
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y MARCADORES DE INFLAMACIÓN VASCULAR EN LOS PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA LIPOATROFIA Y A LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL .FIS. PI050255
EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE FOSFOMICINA (F) E IMIPENEM (I) PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENDOCARDITIS (EI) SOBRE VÁLVULA NATIVA O PROTÉSICA POR S.AUREUS RESISTENTE A METICILINA (MRSA). FIS. EC08/00190
OPTIMIZACIÓN COMO INMUNÓGENO DE LA PROTEÍNA DE LA ENVUELTA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 . F.I.P.S.E. 36780/08


 
Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria

 

Projectes finançats:

ANÁLISIS DE LAS BASES MOLECULARES RESPONSABLES DE LAS ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS SISTÉMICAS NO FILIADAS: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES DIANAS PARA TERAPIAS BIOLÓGICAS INMUNOMODULADORAS. FIS PI06241
VARIANTES DE CCL4 (MIP-1ß) Y LINFOCITOS T INTRATIROIDEOS: MODELO DE LA IMPLICACIÓN DE LAS QUIMIOCINAS EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS LINFOCITOS T CD4+ AUTORREACTIVOS.? . Instituto de Salut Carlos III, FIS.PI07/0329


 

Investigació i Desenvolupament en Microbiologia i Parasitologia Clínica

 

Projectes finançats:

INVESTIGAR LA RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A QUINOLONAS Y VIRULENCIA EN ASISLAMIENTOS CLÍNICOS DE ESCHERICHIA COLI SALMONELLA SPP Y YERSINIA ENTEROCOLÍTICA FIS . REF. PI050097
DIAGNOSTICO DE LA NEUMONÍA POR VIRUS RESPIRATORIOS, CLAMYDOPHILA PNEUMONIAE Y MYCOPLASMA PNEUMONIAE EN EL PACIENTE INMUNODEPRIMIDO MEDIANTE PCR A TIEMPO REAL FIS . REF. PI 060270
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA, LA CLINICA Y LOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS A LA INFECCION POR EL METAPNEUMOVIRUS HUMANO (MPVh) EN POBLACION INFANTIL Y ADULTA. FIS (PI050063) 2006-2008
CARACTERIZACIÓN, INDUCCIÓN E INHIBICIÓN DE SISTEMAS DE EXPULSIÓN ACTIVA EN ESCHERICHIA COLI Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE BIOFILM FIS . REF. CP05/00140
CARACTERIZACIÓN, INDUCCIÓN E INHIBICIÓN DE SISTEMAS DE EXPULSIÓN ACTIVA EN ESCHERICHIA COLI Y ACINETOBACTER BAUMANNII FIS . REF. 05/0068
EVALUACIÓN DE LAS PAUTAS ACTUALES Y DE NUEVOS ANTIBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ENDOCARDITIS EXPERIMENTAL EN CONEJOS POR STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIS RESISTENTES A LA METICILINA (SERM) O CON SENSIBILIDAD DISMINUIDA A LOS GLUCOPÉPTIDOS (GISE).FIS.05/170

 

Grup de Reparació i Plasticitat Musculoesquelètica

El grup de recerca pretén aglutinar i generar sinergies entre professionals de diferents especialitats que treballem a l'entorn de l'aparell locomotor. Es tracta d'una àrea amb demanda social i tecnològica creixent, però amb poca incidència en l'àmbit de la investigació d'aquesta institució.
Nombrosos aspectes dels nous coneixements tenen relació amb el sistema musculoesquelètic; la teràpia cel·lular, gènica i farmacològica, els nous materials i implants, la robòtica, l'alta tecnologia quirúrgica i anestèsica, així com les sofisticades tècniques d'imatge. La manca d'evidència científica clínica de molts dels nous coneixements i l'extraordinari volum de pacients del nostre medi ja són, sense gaires recursos, una font important de treball d'on treure rendiment intel·lectual. Treballant amb humilitat, però "pensant en gran", ens sembla la millor estratègia per assolir l'objectiu de ser un grup de referència en el nostre àmbit.

Projectes finançats:

ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO DE PLAQUETARIOS CON ALOINJERTO ÓSEO LIOFILIZADO EN LOS DEFECTOS ÓSEOS DE LAS REVISIONES DE PRÓTESIS DE RODILLA. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.PI030485
TEMPERATURA OXIMETRIA CEREBRAL Y DISFUNCIÓN COGNITIVA POSTOPERATORIA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CON ANESTESIA INTRADURAL. ESTUDIO PROSPECTIVO. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . PI050066

 
Immunoreceptors del sistema innat i adaptatiu

Els objectius principals del grup son: - Caracterització genètica i molecular de receptors del sistema immunitari tant innat/natural com adaptatiu/adquirit. - Caracterització funcional de les interaccions lligand- receptor responsables de la comunicació intercel·lular entre els components del sistema immunitari innat i adaptatiu.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS DE MIEMBROS LINFOIDES Y NO LINFOIDES DEL GRUPO B DE LA SUPERFAMILIA SRCR (SCAVENGER RECEPTOR CYSTEINE-RICH) MEC . REF. SAF2007-62197
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECEPTORES LEUCOCITARIOS Y LIGANDOS INTRACELULARES QUE REGULAN LA FUNCIÓN DE LA MOLÉCULA ADAPTADORA 3BP2 EN CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. SAF2006-00574


 
Aterosclerosi i malaltia coronària

Els àmbits principals de recerca del grup son: - Fisiopatologia i pronòstic de pacients amb síndromes coronaris aguts. - Estratificació del risc de pacients amb dolor toràcic, amb troponines negatives i sense canvis a l'electrocardiograma. - Fisiopatologia de la insuficiència cardíaca. Estudi de les seves bases moleculars i cel·lulars. - Mecanismes de control de la hiperplàsia intimal post lesió vascular i la regulació del to vascular amb models animals.

Projectes finançats:

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS ANCIANOS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO INGRESADOS EN HOSPITALES CON DISPONIBILIDAD DE ANGIOPLASTIA PRIMARIA. EL REGISTRO TRIANA (TRATAMIENTO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ANCIANOS). INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI04/42297
GRADO DE INFLAMACIÓN VASCULAR Y TROMBOGENICIDAD EN PACIENTES NO DIABÉTICOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Y ALTERACIÓN EN EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA AYUDA DEL FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL . REF. FIS 2006/PI050120
FACTORES DE RIESGO, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y SUS MECANISMOS MOLECULARES Y CELULARES? FONDO INVESTIGACIÓ SANITARIA . REF. 05/0134
CORRECCIÓN DE ENZIMOPATÍAS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS LIGADAS A PTD. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. . REF. PI050783
REGENERACIÓN MIOCARDICA MEDIANTE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES EN UN MODEL PORCINO DE INFARTO DE MIOCARDIO: COMPARACIÓN ENTRE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN INTRACORONARIA E INTRA MIOCÁRDICA DIRIGIDA POR SISTEMA CARTO. FIS . REF. PI060110
CANALES IÓNICOS Y PROLIFERACIÓN DE LA ÍNTIMA: CARACTERIZACIÓN DEL PAPEL FUNCIONAL DE LOS CANALES IÓNICOS EN EL PROCESO DE MODULACIÓN FENOTÍPICA DE LAS CÉLULAS MUSCULARES LISAS DE LA PARED ARTERIAL?. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. . REF. PI 041139

REGULACIÓN HORMONAL DEL PERFIL PROTEÓMICO Y LA FUNCIÓN VASCULAR DURANTE EL ENVEJECIMIENTO Y LA EVOLUCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES . FIS. PI080176

 
Arítmies i estimulació cardíaca

El grup es plantege tres objectius de recerca: - D'una banda seguir desenvolupant projectes de recerca lligats a patologies prevalents, amb especial interès en les noves teràpies en el camp de les arítmies i l'estimulació cardíaca. - En segon lloc seguir la línia d'estudi de canalopaties, expandint la recerca en la Síndrome de Brugada cap a altres canalopaties com la Síndrome de QT llarg. - En tercer lloc, iniciar una línia de recerca bàsica en animal d¿experimentació per crear models animals que puguin respondre preguntes clíniques.

Projectes finançats:

RELACIÓN ENTRE LA FIBRILACIÓN AURICULAR AISLADA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA CRÓNICA. ESTUDIO DE LAS REPERCUSIONES ESTRUCTURALES EN LA AURÍCULA DERIVADAS DEL EJERCICIO CRÓNICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL CON RATAS. FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. . REF. FIS PI050210
"BENEFICIO DE LA RESINCRONIZACIÓN EN PACIENTES CON QRS ESTRECHO Y PAPEL PRONÓSTICO DE LAS METALOPROTEASAS Y DEL PROCOLÁGENO TIPO I (PIP) EN LA RESINCRONIZACIÓN CARDIACA" FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI050105
ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA Y DE LA UTILIDAD CLÍNICA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS, INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI 05/0118

 
Malalties nefrourològiques i trasplantament de ronyó

Els objectius generals d'aquest equip de recerca són aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia i el tractament de les malalties del ronyó i dels apareéis urinari i reproductor masculí, així com en les complicacions mèdiques derivades del tractament renal substitutiu amb diàlisi o trasplantament. Els objectius inclouen,particularment, l'estudi de la immunosupressió en aspectes de farmacocinètica i farmacodinàmia. D'altra banda, amb la incorporació d¿un equip especialitzat en immunologia del trasplantament, els nostres objectius també inclouen aconseguir millorar la tolerància a al·loempelt i xenoempelt, i reduir el màxim possible la necessitat d'immunodepressors. Un altre nou repte és aprofundir en els coneixements referents al grau d'immunodepressió aconseguida en els pacients respecte a les seves necessitats: relació farmacocinètica / farmacodinàmica.

Projectes finançats:

DETERMINACIÓN DE LA DISEMINACIÓN LINFÁTICA DEL CARCINOMA UROTELIAL DE VEJIGA MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES Y UTILIZACIÓN DE ESTOS PARA PRONOSTICAR LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD FIS . REF. PI070040
ESTUDI DE LA DISFUNCION ENDOTELIAL EN EL TRASPLANTE RENAL. PAPEL DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. 01/1513
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA UREMIA: ANALISIS DE LA PREVALENCIA Y RELEVANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR FISS . REF. 03/0791
ESTUDIO DEL POLIMORFISMO DE MOLECULAS RELACIONADAS CON GENES DE CLASE I DEL MHC(MIC) INDUCIBLES POR ESTRES EN EL ENDOTELIO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL RECHAZO DE ALOINJERTOS FONDOS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS . REF. 03/0385
ANÁLISIS PROTEÓMICO DE LA ORINA EN LA AFECCIÓN RENAL ASOCIADA A DIABETES TIPO II. EFECTO DEL BLOQUEO DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA. ISCIII . REF. FIS P05/0015


 
Hipertensió, lípids i risc cardiovascular

L'objectiu general del nostre equip és aprofundir en l'estudi de l'epidemiologia, patogènia, diagnòstic, tractament i prevenció de la hipertensió arterial i les dislipidèmies. Les línies d'investigació que volem seguir consolidant són: - La caracterització de les dislipidèmies genètiques. - La detecció d'aterosclerosi preclínica; els mecanismes i conseqüències de la lesió silent dels òrgans diana de la hipertensió. - La interacció de determinants ambientals en la malaltia cardiovascular com el consum de sal i el fenòmen de la sensibilitat a la sal. - Gens candidats de l'hipertensió i les seves complicacions. -L'estudi de la funcionalitat cardiovascular dels aliments. - L'estudi de l'absorció intestinal del colesterol. - L'avaluació del deteriorament cognitiu lleu en les dislipidèmies.

Projectes finançats:

INTEGRATED GENOMICS, CLINICAL RESEARCH AND CARE IN HYERTENSION (INGENIOUS HYPERCARE): SUBPROJECT B1 GENETIC AND GENOMICS OF HYPERTENSION AND STROKE UE . REF. JRP-B1
MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS ASOCIADOS A LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LA HTA ESENCIAL EN RELACIÓN A LA SENSIBILIDAD A LA SAL FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. FIS 00/0435

PREDIMED. EFECTOS DE LA DIETA TIPO MEDITERRÁNEA EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. (RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA. ÁREA TEMÁTICA DE NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR).SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. G 03/140


 
Biofísica respiratòria i bioenginyeria

Els objectius generals del grup són l¿estudi dels mecanismes biofísics determinants de la funció respiratòria, i el desenvolupament de models i mètodes de processament de senyals i imatges biomèdiques. El grup forma part del recentment creat Centre de Referencia en Bioenginyeria de Catalunya (CREBEC). El treball del grup es basa en un enfocament interdisciplinari i d¿integració entre recerca bàsica i clínica. Paral·lelament als objectius científics, el nostre grup potencia la transferència a la indústria dels avenços tecnològics derivats del treball de recerca.

Projectes finançats:

RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁMARAS PET DE ANIMALES PEQUEÑOS. FIS . REF. PI047017 
Maneig i prevenció de les malalties infeccioses, intersticials i tumorals pulmonars

Els objectius de recerca del grup son: - Estudi en humans i en models experimentals de l'etiopatogènia, diagnòstic, tractament i prevenció de les infeccions respiratòries comunitàries, nosocomials, en situació d'immunosupresió i en la tuberculosi pulmonar. - Estudi de l'epidemiologia i diverses formes de tractament de la insuficiència respiratòria greu, particularment la síndrome de destret respiratori agut (SDRA) i la seva relació amb les infeccions respiratòries i la sepsis. - Estudi de la ventilació mecànica invasiva i no invasiva en humans i en un model animal: Aspectes fisiopatològics, aspectes clínics, cost/efectivitat. - Estudi de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crónica (MPOC) en les exacerbacions Implicació de les infeccions pulmonars. - Estudi de la farmacocinètica i farmacodinàmica dels antibiòtics i altres fàrmacs en malalts respiratoris i en model animal porcí. - Estudi de la infecció respiratòria a Moçambic en collaboració amb la Unitat d'Avaluació Suport i Prevenció de l'IDIBAPS-Hospital Clínic. - Estudi de les resistències dels microorganismes als antibiòtics i als fàrmacs antituberculosos. - Estudi de la transmissió de la tuberculosi.

Projectes finançats:

EFICACIA DE LOS GLUCOCORTICOIDES EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA. ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO FIS . REF. EC07/90390
MODELO MURINO CRÓNICO DE APNEA DURANTE EL SUEÑO. REPERCUSIONES BIOLÓGICAS E HISTOLÓGICAS ESPECÍFICAMENTE SOBRE SISTEMA CARDIOVASCULAR. APLICACIÓN MARCADORES BIOLÓGICOS EN HUMANOS CON APNEAS I+D . REF. SAF2004-00684
EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON LINEZOLID COMPARADO CON VANCOMICINA EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN-RESISTENTE. ESTUDIO EN UN MODELO PORCINO. FONDO INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. fondo Investigación Sanitaria
MODELO ANIMAL DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA (NAVM). ESTUDIO DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA ASOCIADA Y SU MODULACIÓN POR GLUCOCORTICOIDES ISCIII . REF. PI050136

RESISTENCIA DE M. TUBERCULOSIS EN EL ÁREA DE BARCELONA (1995-2004). CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA. DETECCIÓN DIRECTA EN MUESTRA CLÍNICA. FIS. 020348.


 
Mecanismes fisiopatològics de les malalties respiratòries

Els objectius de recerca del grup son: - Investigar les bases moleculars i cel·lulars de les malalties respiratòries cròniques, amb especial interès en els trastorns de la circulació pulmonar i en les manifestacions extrapulmonars. - Estudi dels mecanismes fisiopatològics i patogenètics relacionats amb la insuficiència respiratòria aguda i crònica, focalitzats en les malalties obstructives cròniques i els trastorns hepato-pulmonars. - Desenvolupament de models de pulmó artificial i bioartificial per al suport intra i extrahospitalari de pacients amb insuficiència respiratòria. - Estudi dels factors determinants de l'evolució clínica i la utilització de recursos sanitaris en les malalties respiratòries cròniques.

Projectes finançats:

PULMONARY HIPERTENSIÓN: FUNCTIONAL GENOMICS AND THERAPY OF LUNG VASCULAR REMODELLING (PULMOTENSION) UNIÓ EUROPEA (6TH FWP) . REF. SLMM-CT-2005-018725
GENERATION OF TISSUEENGINEERED TRACHEA MINISTERIO DE SANIDAD (FIS) . REF. PI050987
BIOBRIDGE COMISIÓN EUROPEA . REF. LSHG-CT-2006-037939
INTERCAMBIO PULMONAR GASEOSO, EJERCICIO FÍSICO, MANITOL Y ANTICOLINÉRGICOS EN PACIENTES CON ASMA Y EPOC. ISCIII . REF. PI05208
CARE-MAN UE . REF. 2006-017333
 
Immunoal·lèrgia Respiratòria Clínica i Experimental

L'objectiu principal es investigar els mecanismes que regulen la resposta inflamatòria i el remodelat en l'asma bronquial, la rinosinusitis i les malalties intersticials pulmonars. Les línies de recerca son: - Bases moleculars i cel·lulars de la resposta inflamatòria en l'asma, la rinosinusitis i les malalties intersticials pulmonars. - Paper dels metabòlits de l'àcid araquidònic (prostaglandines i leucotriens) en l'etiopatogènia de l'asma, la rinosinusitis crònica i les malalties intersticials pulmonars. - Estudi dels mecanismes que regulen la resposta al tractament amb glucocorticoides en les malalties inflamatòries respiratòries. - Estudi dels mecanismes involucrats en l'asma greu. - Noves modalitats terapèutiques (inhibidors de l'endotelina, del proteasoma i de la COX-2; agonistes del receptor 3 de la prostaglandina E2) en l'asma, la rinosinusitis i les malalties intersticials pulmonars emprant models in vitro i models animals d'asma i fibrosi pulmonar.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE LA REGULACIÓN IN VIVO E IN VITRO DE LA EXPRESIÓN DE MUCINAS EN LA POLIPOSIS NASOSINUSAL SIN O CON ASMA. PAPEL DE LES CINASAS MAP Y DEL NFKB Y SU REGULACIÓN POR CORTICOIDES FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. . REF. PI050069
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA INTOLERANCIA A LOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS Y LA PRODUCCIÓN DE PROSTAGLANDINA E2 CON AL GRAVEDAD DEL ASMA. FONDO DE INVESTIGADORES SANITARIAS . REF. PI050108
 
Endocrinologia ginecològica i reproducció humana

Els objectius de recerca del grup son: - Avançar en els coneixements sobre les causes i mecanismes implicats en l'esterilitat o les pèrdues gestacionals de les parelles. - Implementar formes de tractament adaptades als nous descobriments, i analitzar els factors d'èxit o fracàs en l'ús de les tècniques de fecundació assistida aplicades a pacients amb problemes reproductius. - Aprofundir en els coneixements sobre el climateri i valorar l'eficàcia de diferents formes de terapèutica de la patologia més freqüent en la dona postmenopàusica.

Projectes finançats:

INVESTIGACIÓN DEL POTENCIAL FIBRINOLÍTICO GLOBAL DEL PLASMA COMO MECANISMO PATOGÉNICO EN LA PATOLOGÍA GESTACIONAL PRECOZ AVANZADA. RELACIÓN CON LOS ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS FIS . REF. PI050026
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS PROTROMBÓTICOS EN LA PATOGENIA DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO (SAF) OBSTÉTRICO MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. FIS-PI-041114
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS PROTROMBÓTICOS EN LA PATOGENIA DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO (SAF) OBSTÉTRICO MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI-041114
MORTALIDAD MATERNA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA: CONTRIBUCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y LA MALARIA FIS . REF. PI060207

UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETECCIÓN DEL GANGLIO CENTINELA EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO MEDIANTE LAPAROSCOPIA. FIS. PI060331.
CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO MEDIANTE TÉCNICA DE BANDAS SUBURETRALES DE FASCIA LATA PROCEDENTE DE BANCO DE ÓRGANOS. VALORACIÓN Y APLICABILIDAD CLÍNICA.ISCIII 98/0153


 
Medicina fetal i perinatal

L'objectiu estratègic principal, i la major part de recursos, es dediquen al desenvolupament de la infrastructura i les línies de recerca estables de caràcter multidisciplinar per la predicció i prevenció del dany neurològic d'origen hipòxic i/o inflamatori prenatal. Aquestes línies incorporen com a col·laboradors estables grups de medicina fetal, neonatologia, neuroimatge, neuropediatria i biologia molecular. Altres objectius de l'equip són el desenvolupament i consolidació de les línies existents en altres camps com les infeccions perinatals, amb especial interès en VIH i infecció neonatal, teràpia i cirurgia fetal, estratègies d'screening i predicció de patologia fetal i materna en grans poblacions, i prematuritat.

Projectes finançats:

CRIBADO PRENATAL DEL SÍNDROME DE DOWN MEDIANTE TEST DE CONTINGENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE APLICACIÓN DEL TEST COMBINADO SEGUIDO DEL ESTUDIO SELECTIVO DE MARCADORES ECOGRÁFICOS SECUNDARIOS INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. MIN . REF. 06/0151
BASES CEREBRALES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LOS DÉFICIT NEUROPSICOLÓGICOS ASOCIADOS A LA PREMATURIDAD AYUDA DE INVESTIGACIÓN I+D (MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA . REF. SAF05_007340
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PRECOZ BASADO EN LA AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA VAGINOSIS BACTERIANA POR LA PROPIA GESTANTE POR MEDIO DE LA MEDICIÓN SEMANAL DEL PH VAGINAL FIS . REF. PI060559
MODOS DE VENTILACIÓN ASISTIDA CON VOLUMEN GARANTIZADO ¿PUEDEN REDUCIR LA INCIDENCIA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR EN EL PREMATURO EXTREMO? FIS . REF. TI030209
ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO TOTAL Y NITRITOS-NITRATOS E IL-8 ENDOTRAQUEALES EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO VENTILADO. RELACIÓN CON LA CORIOAMNIONITIS Y LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR. FISS . REF. PI060052
A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH TRAINING PROGRAMME IN FETAL MEDICINE AND HEALTH EUROPEAN COMMISSION VI FRAMEWORK PROGRAMME . REF. FETAL-MED 19707
CONTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN HEMODINÁMICA DEL DUCTUS VENOSO EN LA DETECCIÓN PRENATAL DEL SÍNDROME DE DOWN Y OTROS DEFECTOS CONGÉNITOS EN POBLACIÓN GENERAL DE GESTANTES MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. FIS 02/0627
PROGESTERONA VAGINAL COMO TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO (PROMESA)? INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. EC07/90023

PERFUSIÓN CEREBRAL FETAL MEDIDA POR FRACCIÓN SANGUÍNEA EN MOVIMIENTO Y ASOCIACIÓN CON DESARROLLO NEUROLÓGICO POSTNATAL EN FETOS HIPÓXICOS POR RETRASO DE CRECIMIENTO Y GESTACIÓN GEMELAR MONOCORIAL COMPLICADA. FIS. PI060347
TRANSMISIÓN VERTICAL DE LA TOXICIDAD MITOCONDRIAL INDUCIDA POR
EL HUMO DEL TABACO EN HIJOS DE GESTANTES FUMADORAS.
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. FIS. CONVOCATORIA 2008 . PI080229

 
Regulació metabòlica i patologia molecular

Els objectius de recerca son: - Estudi del metabolisme energètic en diferents situacions fisiològiques i patològiques. - Estudi metabòlic i molecular de l'exercici, de les lesions i de la fatiga muscular. - Estudi de l'apoptosi en el cor trasplantat i de la seva preservació.

Projectes finançats:

OPTIMIZACIÓN DE ENTRENAMIENTOS AERÓBICOS Y ANAERÓBICOS. ANÁLISIS PROTEÓMICO, TRANSCRIPCIONAL Y DEL METABOLISMO ENERGÉTICO DEL MÚSCULO DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA . MEC . REF. BFU2005-08506-C02-01/BFI 
Patologia metabòlica òssia

Aquest equip té com principal objectiu ser capdavanter en la recerca de la patologia metabòlica òssia, amb un particular interès en la recerca clínica, els marcadors bioquímics del recanvi ossi, en el mitjancers de l'osteoclastogènesi i en els cultius de cèl·lules òssies.

Projectes finançats:

ESTUDIO DEL EFECTO BIFASICO DE LA HORMONA PARATIROIDEA PTH SOBRE OSTEOBLASTOS HUMANOS PRIMARIOS EN CULTIVO. ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA OPG/RANKL Y LOS MARCADORES DE DIFERENCIACIÓN OSTEOBLÁSTICA RUNX2/CBFA1, OSTEOCALCINA Y PROCOLAGENO TIPO I FIS . REF. PI050044

 
Hepatitis víriques a l’hoste immunocompetent i al trasplantat hepàtic

Els objectius del grup son l'investigació d¿aspectes epidemiològics, patogènics, diagnòstics i terapèutics de les infeccions pels virus de l'hepatitis en pacients immunocompetents i trasplantats hepàtics. Les principals línees de recerca son: - Aspectes diagnòstics i terapèutics en l'hepatitis crònica C. - Història natural de la recurrència de l'hepatitis C i prevenció de la seva recidiva en pacients trasplantats de fetge. - Evolució genètica del virus de l'hepatitis C. - Estudi de la compartimentalització del virus de l'hepatitis C: replicació del virus a compartiments extrahepàtics. - Història natural de l'hepatitis crònica B: influencia de los genotipos virales.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA, LA CLÍNICA Y LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR METAPNEUMOVIRUS HUMANO EN POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTA FIS . REF. PI050063
ESTUDIO DE LA COMPARTIMENTALIZACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) Y SU RELACIÓN CON LA RECIDIVA DE LA INFECCIÓN TRAS EL TRATAMIENTO ANTIVIRAL Y EL TRASPLANTE HEPÁTICO.. INSITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. FIS 05-0258
HEPATITIS CRÓNICA B CON ANTI-HBE POSITIVO: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA HETEROGENEIDAD DEL VIRUS B Y LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD FIS . REF. 02/0678

EVOLUCIÓN DE LA RECIDIVA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO DE DONANTE VIVO. COMPARACIÓN CON EL TRASPLANTE CONVENCIONAL. PAPEL DE LAS LIPOPROTEÍNAS EN LA CINÉTICA Y EN LA INFECTIVIDAD DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C. PI05023 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (FISS) . REF. PI050230

 
Fisiopatologia i tractament de l’ascites i del trastorn de la funció renal a la cirrosi hepàtica

Els objectius i línees de recerca del grup son: - Determinants moleculars de la inflamació hepàtica. Paper de les cèl·lules de Kupffer. - Eicosanoids i funció renal en la cirrosi. - Fisiopatologia i tractament de la Síndrome Hepatorenal i de la insuficiència renal associada a infeccions bacterianes. - Avaluació de la miocardiopatia cirròtica. - Relació entre l'encefalopatia hepàtica i les alteracions de la funció renal en la cirrosi. - Patogènia, implicacions clíniques i tractament de la hiponatrèmia. - Avaluació de diferents mètodes de ressonància magnètica cerebral en malalts cirròtics. Relació amb l'encefalopatia hepàtica. - Paper dels cannabinoids endògens en la fisiopatologia de la vasodilatació arterial. - Aplicació de la genòmica i de la teràpia gènica a la disfunció hepàtica. - Angiogènesi, edema i remodelat vascular en la cirrosi hepàtica. - Patogènia de la fibrosi hepàtica: bases cel·lulars i identificació de noves estratègies terapèutiques. - Fisiopatologia i tractament de la vasodilatació arterial. - Fisiopatologia i tractament de l'ascites.

Projectes finançats:

FIBROSIS HEPÁTICA SECUNDARIA A ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA: DIAGNÓSTICO NO INVASIVO. BASES PATOGÉNICAS Y NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. FIS PI050567
INVESTIGACION DE LOS MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES RESPONSABLES DE LA FIBROSIS QUISTICA HEPATICA INDUCIDA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C PLAN NACIONAL I+D . REF. SAF2005/06245
PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIADORES LIPÍDICOS DERIVADOS DEL ÁCIDO ARAQUIDÓNICO EN EL DESARROLLO Y PROGRESIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y ESTEATOSIS HEPÁTICA. EFECTO DE LOS ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. SAF 06/03191
COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS EN PACIENTES EN CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO. DISEÑO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE HEPÁTICO FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI050246
EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALBÚMINA ENDOVENOSA SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES CON CIRROSIS Y SEPSIS. ESTUDIO ALEATORIZADO Y CONTROLADO FIS . REF. 05/02/73
FIBROSIS, DISFUNCIÓN HEMODINÁMICA Y RENAL Y PREVENCIÓN DEL RECHAZO EN LA ENFERMEDAD HEPÁTICA. EVALUACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS EN MODELOS EXPERIMENTALES DE CIRROSIS Y TRANSPLANTE DE HÍGADO DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA . REF. SAF2006-07053

FUNCIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LA ACTIVACIÓN DE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES HEPÁTICAS EN LA CIRROSIS. POSIBLES IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS . MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . SAF: 200763069

 
Oncologia hepàtica

Aquest grup multidisciplinari investiga tant aspectes clínics i terapèutics del càncer hepàtic com altres de caire més bàsic. La nostra recerca sempre fa referència als mecanismes que regulen la progressió d'aquesta malaltia. En l'àmbit clínic, es treballa en la definició dels criteris òptims per indicar tractament radical (resecció quirúrgica, trasplantament de cadàver i de donant viu, abordatge percutani amb injecció d'alcohol o ablació tèrmica). Volem assolir la màxima eficàcia, tant pel que fa a la supervivència com a la morbilitat associada.

Projectes finançats:

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3T CON ESPECTROSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR? FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIO . REF. 92/5515
PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA EN LESIONES PRENEOPLÁSICAS Y EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR INICIAL, EN LA CIRROSIS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C. APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN PRECOZ Y EN EL DIAGNÓSTICO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI050150
ESTUDIO DE FLUJO Y CONSUMO DE OXIGENO INTRAHEPATICOS COMO MARCADORES DE LESION ISQUEMICA HEPATICA DURANTE LA HEPATECTOMIA EN EL DONANTE VIO FUNDACIO LA MARATO . REF.
INTEGRATIVE GENOMIC ANALYSIS IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA. NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH-USA (NIDDK). IR01DK076986-01

 
Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal. Hemorràgies digestives per trencament de varices esofàgiques

L'objectiu de recerca d'aquest grup és aprofundir el coneixement dels mecanismes responsables de la hipertensió portal, principal complicació de les malalties hepàtiques, i desenvolupar nous tractaments d'aquesta síndrome. Les principals línees de recerca son: - Factors que regulen la microcirculació hepàtica en condicions normals i a la cirrosi, mitjançant estudis de perfusió en fetge aïllat. - Disfunció endotelial intrahepàtica a la cirrosi: paper de l'estrès oxidatiu. - Regulació postranscripcoional de l'activitat de la sintasa endotelial d'òxid nítric (eNOS) per estatines. Rellevància en el tractament de la hipertensió portal. - Regulació del desenvolupament de circulació collateral i de la circulació hiperdinàmica per factors angiogènics en models d¿hipertensió portal. - DNA bacterià, endotoxèmia i alteracions hemodinàmiques a la cirrosi. - Estudi no invasiu de la circulació hepàtica mitjançant ecografia Doppler de reperfusió. - Estudis clínics de distribució aleatòria de nous tractaments per la hipertensió portal. - Nous mètodes diagnòstic i terapèutics per les malalties vasculars hepàtiques

Projectes finançats:

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y ACTIVIDAD ENOS EN LA CIRROSIS. MECANISMO, SIGNIFICACIÓN Y NUEVAS APLICACIONES TERAPÉUTICAS ISCIII . REF. PI06/0623
HISTORIA NATURAL Y FACTORES PREDICTIVOS DEL FRACASO HEPÁTICO AGUDO SOBRE HEPATOPATIA CRÓNICA (ACUTE-ON-CHRONIC). IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS Y VALORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN EN PACIENTES DE ALTO RIESGO FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL . REF. PI 04/1031
MECANISMOS MOLECULARES DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL INTRAHEPATICA EN LA CIRROSIS. NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL ISCIII . REF. SAF2007-61298
MECANISMOS MOLECULARES DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL INTRAHEPÁTICA EN LA CIRROSIS. NUEVAS DIANAS TERAPEUTICAS DE LA HIPERTENSION PORTAL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. U-PN-61298
ENFERMEDAD HEPÁTICA POR DEPÓSITO DE GRASA Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL SINUSOIDAL FIS, PI05/0519. ISCII
REGULACIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS EN LA HIPERTENSIÓN PORTAL Y LA CIRROSIS HEPÁTICA. EVALUACIÓN DE NUEVOS ENFOQUES TERAPÉUTICOS. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. SAF2008-02461

 
Malaltia inflamatòria intestinal

Es pretén caracteritzar els factors implicats en la fisiopatologia de la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, els mecanismes moleculars de la resposta inflamatòria intestinal i dels processos de fibrogènesi, aportar proves de concepte de noves dianes terapèutiques i desenvolupar nous tractaments en la clínica.

Projectes finançats:

ANALISIS DE EXPRESION GENICA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: RELACION CON EL FENOTIPO, PROGRESION DE LA ENFERMEDAD Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. PROGRAMA I+D . REF. SAF 2006-03074
SOBREXPRESIÓN DE HTERT Y TERT, HIPERACTIVIDAD TELOMERASA Y ACORTAMIENTO DE TELOMEROS COMO FACTOR DE RIESGO DE TRANSFORMACIÓN NEOPLÁSICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL . MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SAF 2004-07190
PAPEL DE LAS INTEGRINAS ALFA4 EN LA GÉNESIS DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y VALOR TERAPÉUTICO DE SU BLOQUEO MEDIANTE PEQUEÑAS MOLÉCULAS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. SAF2005-03755
DEVELOPEMENT OF A NEW DNA ARRAY-BASED DIAGNOSTIC SYSTEM (IBDCHIP) TO PREDICT CLINICAL COURSE, DEVELOPEMENT OF COMPLICATIONS, AND RESPONSE TO THERAPY IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE. EUROPEAN COMMISSION - 6FT . REF. LSHB-CH-2006-037319

 
Insuficiència hepàtica i colestasi

Definir el potencial terapèutic de diferents procediments de suport hepàtic artificial en la insuficiència hepàtica. Aprofundir en la història natural, pronòstic i tractament de les malalties colestàsiques cròniques. Establir els mecanismes patogènics de la pruïja i de l'osteoporosi de la cirrosi biliar primària.

Projectes finançats:

TRATAMIENTO DEL PRURITO REFRACTARIO DE LA COLESTASIS MEDIANTE DIÁLISIS CON ALBÚMINA: ESTUDIOS MOLECULARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. SAF2005-03649

 
Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i esteatohepatitis

L'objectiu principal del grup es determinar la senyalització intracel·lular i el paper de la mitocòndria en la susceptibilitat cel·lular en processos d'inflamació, hipòxia i estrès, i el paper regulador de colesterol i esfingolípids, ixí com estudiar e paper del GSH mitocondrial en la regulació de NF-kB i HIF-1a a través de la modulació de la generació de radicals lliures de la cadena respiratòria. Les principals línees de recerca son: - Regulació de la mort cel·lular per estrès oxidatiu i esfingolípids. - Expressió gènica i activació de NF-kB i HIF-1a durant la hipòxia. - Susceptibilitat hepatocel·lular al TNF, Fas i hipòxia. - Regulació de l¿homeostasi de colesterol en l¿esteatohepatitis no alcohòlica. - Quimiosensibilitat i colesterol mitocondrial. - Regulació del trànsit mitocondrial de colesterol. - Colesterol i esfingolípids a la malaltia de Niemann Pick C.

Projectes finançats:

HOMEOSTASIS DEL COLESTEROL LIBRE HEPÁTICO EN LA ESTEATOHEPATITIS ALCOHÓLICA. IMPLICACIONES FISIOPATOLÓGICAS Y TERAPÉUTICAS DE SU REGULACIÓN. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (FIS) . REF. PI060085
ESFINGOLÍPIDOS EN CÁNCER HEPÁTICO Y COLORECTAL: REGULACIÓN E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO / INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. FIS 06/0395
CATEPSINAS EN LA FIBROSIS HEPÁTICA: REGULACIÓN POR TNF. MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO (ISCIII-FIS) . PI070193

 

 
Trasplantament de fetge i viabilitat de l’empelt

El objectiu del grup es investigar aspectes clínics, mecanismes patogènics, i aspectes terapèutics del trasplantament hepàtic. Les línees de recerca del grup son: - Lesió hepàtica de preservació, amb especial interès en la lesió per isquèmia-reperfusió. - Immunosupressió, amb especial interès en farmacocinètica i farmacodinàmia de productes immunosupressors, i tolerància.

Projectes finançats:

EUROPEAN QUALITY SYSTEM FOR TISSUE BANKING COMISSIÓ EUROPEA; SANCO . REF. Proposal 2003209
MONITORIZACIÓN INMUNOLÓGICA EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. LSHG-CT-2006-037939
PAPEL DEL RAS EN EL TRASPLANTE EXPERIMENTAL DE HÍGADO CON INJERTO DE TAMAÑO REDUCIDO CICYT . REF. SAF-0385
PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO POR LOS MACRÓFAGOS PERITONEALES COMO FACTOR PREDICTIVO DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA EN LOS PACIENTES CON SEPSIS INTRAABDOMINAL. FISS. 99/ 0190
ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA LA VALIDACIÓN DE LOS BIOMARCADORES DE ELECCIÓN QUE REFLEJEN LA RESPUESTA INDIVIDUAL DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE ÓRGANOS SÓLIDOS AL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI080300
MÉTODOS PARA INDUCIR Y DIAGNOSTICAR LA TOLERANCIA INMUNOLÓGICA EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ESPAÑA, . SAF2008-04092

EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN FARMACOLÓGICA DEL FLUJO PORTAL PARA PREVENIR LA APARICIÓN DEL SÍNDROME SMALL-FOR-SIZE EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO EN CERDOS. FISS PI080273


 
Oncología Gastrointestinal i Pancreàtica

Aprofundir en el coneixement dels mecanismes implicats en el desenvolupament i progressió de les lesions premalignes i malignes gastrointestinals i pancreàtiques, per tal d'establir noves estratègies diagnòstiques, terapèutiques i/o preventives.

Projectes finançats:

POLIMORFISMOS EN GENES CANDIDATOS INVOLUCRADOS EN CÁNCER COLORRECTAL FAMILIAR: CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES GENÉTICOS COMUNES Y DE BAJA PENETRANCIA DE SUSCEPTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO Y PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL. FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. FIS05/0071
HIPERMETILACIÓN DE LA REGIÓN PROMOTORA DE LOS GENES MLH1, MGMT, CDKN2A, RASSF1A, CDX1 Y SRFP1 EN MUCOSA COLORRECTAL NO TUMORAL COMO FACTOR FAVORECEDOR DEL DESARROLLO DE L CÁNCER COLORRECTAL . MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SAF 2007-64873
ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA CON O SIN PUNCIÓN ASPIRATIVA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE EXTENSIÓN LOCORREGIONAL DEL CÁNCER DE RECTO. ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS) . REF. PI 06/90464
TECNICAS DE ENDOSCOPIA AVANZADA PARA LA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES COLORECTALES . INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI07/90174
PRIMOVAX. ESTUDIO COMPARATIVO EN FASE III ENTRE LA COMBINACIÓN SECUENCIAL DE GV 1001 I GEMCITABINA Y LA MONOTERAPIA DE GEMCITABINA EN CÁNCER DE PÁNCREAS NO RESECABLE AVANZADO ORION CLINICAL SERVICES LTD . REF. 38-001/LSW

GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGIA GASTROINTESTINAL I PANCREÀTICA - AGAUR. 2009 SGR 849

 
Diabetis: Xarxes Metabòliques i Moleculars

Els principals objectius de recerca del grup son: - Investigar els determinants moleculars de la cèl·lula beta que podrien participar en l'etiopatogènia de la malaltia diabètica. - Investigar els senyals que regulen la plasticitat cel·lular de la diabetis i l'obesitat.

Projectes finançats:

EFECTOS DEL BY-PASS GASTRICO SOBRE LA PRESION ARERIAL Y LA DISFUNCION ENDOTELIAL EN PERSONAS CON OBESIDAD GRAVE FIS . REF. PI070124
DIANAS MOLECULARES INDUCIDAS POR TUNGSTATO EN LA OBESIDAD MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA . REF. SAF2006-07382
PAPEL DEL ENZIMA BACE (BETA-SITE AMYLOID PRECURSOR PROTEIN CLEAVING ENZYME) EN LA FUNCIONALIDAD DEL ISLOTE PANCREATICO. FIS. PI080088

 
Diabetis, nutrició i malalties endocrines

Els principals objectius de recerca del grup son: - Tabaquisme com a factor que contribueix al desenvolupament de nefropatia diabètica. - Aplicació de tècniques computades i de mesura contínua en el temps per a l'estudi de la implicació d'alteracions precoces en el sistema vegetatiu i tensió arterial en el desenvolupament de nefropatia diabètica. -Estudi del metabolisme ossi i alteracions en la mobilitat articular en la diabetis tipus 1. - Factors pronòstics en el càncer de tiroides. - Estudi del volum tiroïdal en diferents situacions, principalment controls i malaltia de Graves- Basedow. - Estudi de la insulinoresistència, leptina i factor de necrosi tumoral en diferents malalties, fonamentalment en l'obesitat mòrbida, abans i després de la cirurgia bariàtrica, i en el budell curt. - Estudi de la disfunció vascular en la diabetis mellitus tipus 2 i els seus familiars. -Estudi de la disfunció vascular en el dèficit d'hormona de creixement.

Projectes finançats:

DETERMINANTES MOLECULARES DEL METABOLISMO Y LA NUTRICIÓN. BIOCOMUNICACIÓN HORMONAL. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS FIS DEL INSTITUTO CARLOS III . REF. Red de Centros (CO3/08)
NEOGENESIS DE ISLOTES DE LANGERHANS A PARTIR DE CÉLULAS TRONCALES DEL PÁNCREAS ADULTO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. 06/0891
DETERMINANTES MOLECULARES DEL METABOLISMO Y LA NUTRICION. BIOCOMUNICACION HORMONAL. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS. FIS . REF. CO3/08
NEOGÉNESIS DE ISLOTES DE LANGERHANS A PARTIR DE CÉLULAS TRONCALES DEL PÁNCREAS ADULTO. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. FISS 07/010.

 
Isquèmia cerebral: estudis clínics i experimentals

L'objectiu del grup es l'estudi de la patologia isquèmica cerebral des de la vessant clínica i bàsica, fent especial èmfasi en la inflamació i en la neuroprotecció, així com en identificar la correlació histopatològica, bioquímica i molecular dels canvis que es detecten per tècniques de neuroimatge. Les línees de recerca son: - Alteracions del sistema immunològic associades a l'Ictus i risc d'infecció. - Efecte beneficiós d'agents antioxidants en l'Ictus isquèmic. - Inflamació i deteriorament neurològic de l'accident vascular cerebral (ACV) isquèmic. - Genètica de l'ictus isquèmic i hemorràgic: DNAteca en malalts amb ictus. Polimorfismes i subtipus d'AVC. Polimorfisme de la IL-6. - Disseny d'estudis en fase III de fàrmacs genèrics amb propietats antiinflamatòries o antioxidants.

Projectes finançats:

MUERTE CELULAR PROGRAMADA EN LA ISQUEMIA CEREBRAL: IMPLICACIÓN DEL ESTRÉS DEL RETÍCULO ENDOPLASMICO . MINISTERIO DE SANIDAD . REF. FISss PI050271
PAPEL DE LA HEXOQUINASA EN LA REGULACIÓN DE LA VÍA MITOCONDRIAL DE MUERTE CELULAR PROGRAMADA EN NEURONAS SOMETIDAS A ISQUEMIA. . PLAN NACIONAL DE BIOMEDICINA (CICYT) . REF. SAF2005-05793-C02-02
DIAGNOSTIC MOLECULAR IMAGING (DIMI) UE . REF. LSHB-CT-2005-512146
ESTUDIOS CLÍNICOS Y EXPERIMENTALES DE LA RESPUESTA INMUNE EN EL INFARTO INMUNE CEREBRAL ISQUÉMICO. FIS 06/0906

 
Neurofarmacologia i Neuropatologia Experimental

Aprofundir en el coneixement dels mecanismes fisiopatològics de les malalties neurològiques i psiquiàtriques i dels processos de neurotoxicitat i envelliment al sistema nerviós central. La nostra finalitat és identificar noves dianes cel·lulars i funcionals i proposar noves teràpies. Les principals línees de recerca son: - Estudi de proteïnes i factors de transcripció glials com a possibles dianes terapèutiques per al tractament de malalties neurodegeneratives. - Estudi del paper de la glia en la neuroprotecció i en la mort neuronal. S'investiga com la inducció de l'activació glial pot modificar la supervivència neuronal i com s'activen les cèl·lules glials segons el patró de mort neuronal induït. - Estudis de citotoxicitat, d'estrès oxidatiu, de funcions sinàptiques i de proteòmica per a la determinació de dianes alterades en processos de toxicitat i d'envelliment en el SNC. Estratègies de neuroprotecció. - Control de la proliferació neuronal. - Estudi dels circuits neuronals responsables de la fisiopatologia i tractament de la depressió i l'esquizofrènia, amb un èmfasi especial en l'escorça prefrontal. - Estudi de la neurotransmissió i de les seves bases anatòmiques, cel·lulars i moleculars implicades en malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques a fi d'identificar i caracteritzar nous llocs d'acció terapèutica.

Projectes finançats:

ALTERACIONES DE LAS CONEXIONES DE LA CORTEZA PREFRONTAL EN EL MODELO DE ESQUIZOFRENIA DE ANTAGONISMO NMDA. SITIO DE ACCIÓN Y MECANISMO DE LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS. FIS/ISCIII . REF. PI07111
PAPEL DE LA CORTEZA PREFRONTAL EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA Y ACCIÓN TERAPÉUTICA DE LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS MEC . REF. SAF2004-05525
MODULACIÓN DE LOS CIRCUITOS CORTICO-MESENCEFÁLICOS POR RECEPTORES 5-HT1A. RELEVANCIA EN LA ACCIÓN TERAPÉUTICA DE LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS. FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI060264
AMPC Y NEUROINFLAMACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE MOLÉCULAS IMPLICADAS EN LA REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE AMPC EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y EN LA ENCEFALOMIELITIS EXPERIMENTAL MEC . REF. SAF2006-10243
BASES MOLECULARES DE LA INTERACCIÓN ENTRE "SONIC HEDGEHOG" Y LAS "BONE MORPHOGENETIC PROTEINS" EN EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN NEURAL MEC . REF. MEC BFU2005 01599
ESTUDIO DE MÚLTIPLES VARIANTES DE SPLICING DE LOS RECEPTORES 5 HT4 DE LA SEROTONINA: ASPECTOS NEUROANATÓMICOS, BIOQUÍMICOS Y FUNCIONALES

 
Malalties degeneratives i autoimmunes del sistema nerviós

L'objectiu del grup es desenvolupar projectes de recerca, amb resultats que puguin tenir aplicació a curt termini, per una millora en el diagnòstic i tractament de les malalties neurològiques degeneratives i autoimmunes. Bona part de les línies de recerca es troben lligades a protocols d'investigació clínica del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic. Les línees de recerca incloen: - Estudi en models experimentals dels mecanismes fisiopatològics involucrats en la malaltia de Parkinson, i altres trastorns del moviment. - Estudi de mecanismes autoimmunes de malalties neurològiques relacionades amb el càncer. - Estudis genètics i d'expressió de les malalties de Pàrkinson, Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. - Anàlisi de marcadors biològics i de neuroimatge en el diagnòstic de malalties neurodegeneratives i esclerosi múltiple. - Teràpies experimentals en trastorns del moviment, demències i esclerosi múltiple.

Projectes finançats:

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS ANTÍGENOS EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS AUTOINMUNES MEDIANTE CRIBAJE DE LIBRERIAS DE CDNA DE SISTEMA NERVIOSO. FIS . REF. PI030028
PAPEL DE LAS PROYECCIONES DOPAMINÉRGICAS EXTRAESTRIATALES Y DE LOS MECANISMOS TALÁMICOS EN EL DESARROLLO DE LAS COMPLICACIONES MOTORAS INDUCIDAS POR LEVODOPA EN EL PARKINSONISMO EXPERIMENTAL. FIS . REF. FIS 05/0094
ANÁLISIS DE ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS DE MEMBRANA, Y SU EFECTO PATOGÉNICO, EN ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES: ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y NEUROMIELITIS ÓPTICA FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS . REF. PI060070
UNITED EUROPEANS FOR THE DEVELOPMENT OF PHARMACOGENOMICS IN MULTIPLE
SCLEROSIS .EUROPEAN COMISSION. PITN-GA- 212877
RELACIÓN ENTRE VARIABLES DE RESERVA CEREBRAL DE TIPO AMBIENTALES Y GENÉTICAS Y LA FUNCIÓN Y ESTRUCTURA CEREBRALES EN EL ENVEJECIMIENTO SANO Y PATOLÓGICO. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. SAF2009-07489 (SUBPROGRAMA CAN)

 
Neurofisiologia i estudis funcionals del sistema nerviós

Els objectius del nostre grup són ampliar els coneixements científics sobre aspectes funcionals del Sistema Nerviós, integrant al màxim els aspectes bàsics i clínics. L'orientació principal del grup es la neurofisiologia tant bàsica com clínica. A la vessant clínica, els objectius principals són la caracterització dels aspectes neurofisiològics del control motor i el dolor, i els aspectes fisiopatològics de malalties que cursen amb trastorns del son, crisis epilèptiques, i patologia neuromuscular. A la vessant bàsica els objectius principals són la caracterització dels mecanismes fisiològics cel·lulars tant en la fisiologia ocular, com els que participen en la hiperexcitabilidad neuronal en el dolor neuropàtic. D'altra banda, també es treballa en els mecanismes de modulació de la transmissió sinàptica.

Projectes finançats:

DESARROLLO Y VALIDACION DE UNA NUEVA ESCALA DE SOMNOLENCIA FIS . REF. PI 070318
ESTUDIO DE LOS POTENCIALES EVOCADOS Y DE LAS REACCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO A LA ESTIMULACIÓN DE LOS RECEPTORES DEL DOLOR EN EL SER HUMANO FIS . REF. PI040970

 
Lesions secundàries per consum crònic d’alcohol; patologia muscular

Els objectius de recerca es centren en l'estudi de la patologia muscular metabòlica i inflammatoria, així como en els lesions orgàniques consecuencia de el consum crónic excesiu de etanol. Les línees de recerca s'agrupen en les següents temàtiques: - Estudi dels mecanismes patològics de l'alcohol sobre les cèl·lules orgàniques i la patologia que ell mateix origina a nivell neurològic i cardiocirculatori. - Importància de l'alcohol en el transport del calci intracitosòlic. - Efecte de l'alcohol en el desenvolupament d'arterosclerosi. - Pronòstic de la miocardiopatia alcohòlica i del seu millor tractament. - Estudi de l'apoptosi muscular i miocàrdica en subjectes amb ingesta crònica d'alcohol. - Estudi de la fisiopatologia de les malalties musculars, en especial als canvis immunohistoquímics musculars, immunogenètics i angiogènics (factors pronòstic) de les miopaties inflamatòries. - Estudi de miopaties metabòliques, particularment glucogenosis i dèficit de mioadenilato- deaminasa. - Estudi de la regeneració miocàrdiaca en la miocardiocardiopatia alcohòlica. - Repercussió clínica i funcional de la Síndrome de Fatiga Crònica. - Estudi dels efectes del consum moderat de vi i de la dieta mediterrània en la prevenció de las malaltiescardiovasculars.

Projectes finançats:

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO: TRATAMIENTO CON OXÍGENO NORMOBÁRICO O HIPERBÁRICO Y SU CORRELACIÓN CAN LA ACTIVIDAD DEL COMPLEJO IV MITOCONDRIAL Y EL GRADO DE PEROXIDACIÓN LIPÍDICA DE LINFOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA FIS . REF. FIS-PI041239
FACTORES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFLAMACIÓN Y LA OCLUSIÓN VASCULAR. IMPLICACIONES EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES SAF . REF. SAF 05/06250
EFECTOS DE LA DIETA MEDITERRANEA EN LA PREVENCION PRIMARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. ESTUDIO PREDIMED INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. Red G03/104
IDENTIFICATION AND VALIDATION OF ALCOHOL BIOMARKER SIGNATURAS BY PROTEOMICS. NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH ( NIH, BETHESDA, USA) . REF. RFA-AA:06-002
ANGIOGÉNESIS Y CITOCINAS COMO FACTORES PRONÓSTICOS EN LA DERMATOMIOSITIS. CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME ANTISINTETASA. FIS . REF. FIS PI040464
SARCOPENIA Y DISCAPACIDAD EN EL ANCIANO. FACTORES PREDICTIVOS Y EVOLUTIVOS FIS INSTITUTO CARLOS III . REF. PI050098
COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DIFERENTES PARA LA DISFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR FIS MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI 07/0073
MARCADORES BIOLOGICOS DEL FRACASO MULIORGANICO EN EL SHOCK SEPTICO FISS . REF. PI050164
EFECTO DEL CONSUMO CRÓNICO DE ALCOHOL SOBRE MARCADORES DE INFLAMACIÓN DE LA PARED VASCULAR Y ETAPAS INICIALES DE LA ARTERIOSCLEROSIS? FIS . REF. PI/020611
RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFLAMACIÓN Y LA OCLUSIÓN VASCULAR. IMPLICACIONES EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (PLAN NACIONAL I+D). FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL SAF . 05/06250
TOXICIDAD MITOCONDRIAL EN GESTANTES VIH-POSITIVAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL Y SUS RECIÉN NACIDOS. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SIDA EN ESP.AÑA (FIPSE) 360745/09

 
Biologia cel·lular de processos patològics

Els objectius de recerca principlas del grup son: - L'estudi de les bases cel·lulars i moleculars dels mecanismes que regulen la mort neuronal i la recerca de les vies intracel·lulars de neuroprotecció i/o substitució de les poblacions neuronals que degeneren en malalties neurodegeneratives. - Esbrinar els mecanismes moleculars implicats en la interacció del citoesquelet amb el sistema d'endomembranes cel·lulars (en particular l'aparell de Golgi), com a suport estructural i funcional en el tràfic de membranes i la motilitat cel·lular. També volem detallar com aquesta interacció es veu alterada i de quina manera per tractaments citotòxis com l'alcohol. En el darrer any, hem iniciat una línia de recerca nova en la que estudiem la dinàmica estructural i funcional dels cossos neurodegeneratius d'Hirano.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DEL BDNF COMO AGENTE NEUROPROTECTOR EN LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON CICYT, PLAN NACIONAL DE BIOMEDICINAI+D . REF. SAF2005-1335
DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MADRE HACIA NEURONAS GABAÉRGICAS: UTILIZACIÓN EN TERAPIA SUBSTITUTIVA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS CICYT, PLAN NACIONAL DE BIOMEDICINAI+D . REF. SAF2006-04202

 
Bases biològiques del trastorn psíquic i psiquiatria nuclear

El grup estudia trastorns psiquiàtrics greus en els seus aspectes neurobiològics i terapèutics, amb sis línies de recerca: trastorns bipolars, esquizofrènia i depressió- ansietat, trastorns de la conducta alimentària en nens i adolescents, intervenció psiquiàtrica en patologia mèdica i alcoholisme.

Projectes finançats:

ANÁLISIS DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE BDNF Y DE INTERLEKIN-1-BETA EN DEPRESIÓN Y ESTUDIO DE SU RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EJE HAA COMO MODELO DE RASGO PREDICTOR DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO . PLAN NACIONAL DE I+D+I MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA .REF. 4395
SMART . DG V SANCO. UNIÓN EUROPEA .REF. 2007308
DIABETES IN NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS . NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES& DIGESTIVE & KIDNEY DISEASES (NIDDK) .REF. R01 DK 069265-01
ANÁLISIS DE LOS NIVELES PLASMÁSTICOS DE BDNF Y DE INTERLEUKIN 1BETA EN DEPRESIÓN Y ESTUDIO DE SU RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EJE HHA COMO MODELO DE RASGO PREDICTOR DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO . PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2004-2007 .REF. SAF2005-07852-C02-02/
CARACTERÍSTICAS PSICOPATOLÓGICAS, NEUROPSICOLÓGICAS Y DE NEUROIMAGEN COMUNES Y DIFERENCIALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES HIJOS DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA O CON TRASTORNO BIPOLAR . FIS (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III) .REF. PI070066
ALTERACIONES NEURORRADIOLÓGICAS EN EL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y EN UN SUBGRUPO DE ANOREXIA NERVIOSA . FIS, INSTITUTO DE SALUD CARLOS OIII .REF. PI040829
FUNCIONAMIENTO Y DISCAPACIDAD EN LOS TRASTORNOS AFECTIVOS . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA INTITUTO CARLOS III .REF. PI050206
POLIMORFISMOS MAO A (T941G<9) MAO B (INTRON 13A/G) COMT(-A278G), ACE(I/D)CYP2D6*3,*4,*5,*6) Y CYP1A2 (*1C,*1F) Y RIESGO DE EXTRAPIRAMIDALISMO POR ANTIPSICOTICOS EN LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS. FIS- INSTITUTO CARLOS III- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI060182
ESTUDIO FARMACOGENÉTICO Y DE PREDICCIÓN DE LA DEPRESIÓN INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN ALFA PEGILADO Y RIBAVIRINA EN PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA. ESTUDIO PSIGEN-VHC¿, SUBPROYECTO I (IP: ROCÍO MARTÍN-SANTOS). FIS. EC08/00201
INTERACCIÓN FENOTIPO-GENOTIPO Y AMBIENTE. GENOTIPE-PHENOTIPE AND ENVIRONMENT INTERACTION. APLICACIÓN A UN MODELO PREDICTIVO DE PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS . FIS. PI080208
APOPTOSIS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES PROGRESIVOS EN PACIENTES CON UN PRIMER EPISODIO DE ESQUIZOFRENIA: ESTUDIO LONGITUDINAL Y MULTIMODAL DE NEUROIMAGEN Y BIOLOGÍA MOLECULAR.
FIS INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI080055
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN COGNITIVA EN LA ESQUIZOFRENIA MEDIANTE TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN FUNCIONAL .INSTITUTO CARLOS III. PI07/0285
ESTUDIO DE LOS PREDICTORES DE RESPUESTA A LA PSICOEDUCACION EN EL TRASTORNO BIPOLAR.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.CP08/00140
DISCAPACIDAD EN EL TRASTORNO BIPOLAR E IMPACTO FUNCIONAL DE UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN NEUROCOGNITIVA. .FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.PI080180
ESTUDIO FARMACOEPIDEMIOLÓGICO Y DE SEGURIDAD CLÍNICA EN HIJOS DE MADRES TRATADAS CON ANTIDEPRESIVOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS) DURANTE EL EMBARAZO: EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL A LOS CINCO AÑOS DE EDAD. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. EC:08/00170


 
Neuropsicologia

La nostra recerca es basa en l'estudi de les conseqüències de les lesions i disfuncions cerebrals en la conducta la cognició. La tècnica preferentment emprada per dur a terme les nostres investigacions és la ressonància magnètica, en les seves aplicacions estructurals i funcionals. Comptem amb una laboratori d'anàlisi de neuroimatge dotat de diverses estacions de treball d'altes prestacions i equipades amb programari de processament d'imatges mèdiques ANALYZE i SPM. Les principals línees de recerca son: - Bases psicobiològiques de la pèrdua de memòria associada a les malalties degeneratives i psiquiàtriques. - Funcions cognitives del sistema fronto-basal. - Plasticitat cerebral: conseqüències a llarg termini de les lesions cerebrals en la infanctesa. - Neuropsicologia dels trastorns psiquiàtrics.

Projectes finançats:

PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL EN LA LOCALIZACIÓN DE LA AREA EPILEPTOGENA EN PACIENTES CON EPILEPSIA FOCAL FARMACORESISTENTE FIS . REF. PI050052
APLICACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA AL ESTUDIO DEL ESTADO VEGETATIVO Y AL ESTADO DE MÍNIMA CONCIENCIA EN LOS TRAUMATISMOS CRÁNEO-ENCEFÁLICOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . REF. SAF2007-66077
APLICACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL AL ESTUDIO DEL ESTADO VEGETATIVO Y EL ESTADO MÍNIMO DE CONCIENCIA EN LOS TRAUMATISMOS CRÁNEO-ENCEFÁLICOS? MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. . REF. SAF 2007-0677
PATRONES DE ACTIVACIÓN Y CONECTIVIDAD FUNCIONAL EN RESONANCIA MAGNETICA FUNCIONAL EN EL DETERIORO COGNITIVO LEVE DE TIPO AMNÉSICO. RELACIÓN CON EVOLUCIÓN CLÍNICA Y OTRAS VARIABLES PRONÓSTICO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SAF2007-66270
OBESIDAD: COGNICIÓN Y NEUROIMAGEN . MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . PSI2008-05803-C02-01/PSIC
RITMICIDAD CIRCADIANA, RENDIMIENTO COGNITIVO Y PERSONALIDAD EN PACIENTES CON PATOLOGÍA DUAL. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. PSI2009-12300/PISC

 
Unitat de Neurobiologia

La unitat de Neurobiologia investiga mecanismes moleculars de la mort neuronal excitotòxica i de l'apoptòtica, amb l'objectiu d'identificar noves dianes d'intervenció terapèutica pel tractament de les malalties neurodegeneratives. Un altre objectiu és entendre les interaccions cel·lulars i moleculars entre els processos de mort neuronal i de neurogènesi presents durant la neurodegeneració associada a l'envelliment cerebral i la malaltia d'Alzheimer.

Projectes finançats:

INFLUENCIA DE LA PENTRAXINA NEURONAL 1 Y DE SU REGULACION POR LA QUINASA GSK3 SOBRE LA DEGENERACION NEURITICA Y LA MUERTE NEURONAL APOPTOTICA EN MODELOS DE ALZHEIMER.PLAN NACIONAL I+D MEC. SAF2005-01167

 
Psiquiatria i salut mental

Els objectius de recerca del grup i les seves línees de recerca estan centrades en l'estudi de: - Trastorns de l'alimentació. - Trastorns afectius. - Trastorns obsessius. - Joc patològic.

Projectes finançats:

PROYECTO INVESTIGACIÓN I+D DEL VII- PROYECTO MARCO . PROYECTO MARCO CEE . REF. FP7-ICT-2007
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA EN EL TRANSTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO ALTAMENTE RESISTENTE: VARIACIONES EN EL RENDIMIENTO COGNITIVO Y LA PERSONALIDAD EN UNA MUESTRA DE 10 PACIENTES FIS . REF. PI071044

FMRI STUDY OF BRAIN RESPONSE PATTERN TO VIDEOCONFRONTATION AND SOCIAL APPRAISAL IN ANOREXIA NERVOSA. FIS. PI081549
INTERMEDIATE PHENOTYPES: STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN GENOMIC VARIANTS OF COMT, 5-HTTLPR AND BDNF AND BRAIN RESPONSE TO COMPLEX EMOTIONAL PARADIGMS IN OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER. FIS. PI071029

 
Malalties neurològiques i neurogenètica

La línees de recerca del grup de malalties neurològiques i neurogenètiques es centren en les temátiques següents: - Genètica de les atàxies hereditàries. - Genètica de Charcot-Marie-Tooth.
Epidemiologia i recerca clínica en l'esclerosi múltiple. - Epidemiologia de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). - Trastorns de l'accés al lèxic en la producció del llenguatge. - Investigació dels mecanismes protrombòtics en malalts amb estenosi carotídia simptomàtica i asimptomàtica. - Neuropaties hereditàries perifèriques. - Activitat elèctrica en malalties musculars. - Epidemiologia de la demència i dels seus subtipus principals (malaltia d'Alzheimer, demència vascular, malaltia de cossos de Lewy difusos, demència frontotemporal) a la població de més de 70 anys del Prat de Llobregat.

Projectes finançats:

REDCIEN DE INVESTIGACIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS REDCIEN BELLVITGE/UB. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. . REF. RED100 C3-006

TRATAMIENTO CON ÁCIDO FOLINICO EN PACIENTES CON DEFECTOS DE LA FOSFORILIZACION OXIDATIVA MITOCONDRIAL . FIS. ECO7/90095

 
 
Oncologia Molecular i Translacional

Els principals objectius estratègics del laboratori tenen 3 vessants:
1.- Una purament científica, la de consolidar les línies de recerca i els grups que treballen en cadascuna d'elles.
2.- La segona de recaptar ajuts i finançament a la recerca per tal de assegurar-nos el bon funcionament del laboratori.
3.- Una tercera que contempla la ampliació del laboratori a un de dimensions més grans que pugui acomodar les necessitats científiques dels propers anys.
El primer dels objectius, el científic, mitjançant un augment de la productivitat científica qualitativa i quantitativa. En particular, les línies de cèl·lula mare gastrointestinal i de càncer de mama que es troben en un estadi inicial.
Tant per la temàtica com per la qualitat de la recerca podrem atraure investigadors, ja sigui per fer un stage, per fer la tesi doctoral o bé per integrar-se en el laboratori. D'aquesta manera aquest any hem incorporat tres noves persones al grup, una nova becària predoctoral, una investigadora postdoctoral i una tècnic de suport a la recerca.
Pel que fa al segon objectiu, el del finançament de la recerca, hem de continuar amb la mateixa tònica establerta anys enrere per assegurar la continuació de totes les línies de recerca i afavorir la captació/contractació de nou personal. El laboratori compta en l'actualitat amb dos FISS (2007 i 2008), una subvenció per Redes del Carlos III una beca de la Associació Espanyola contra el càncer i varies beques de recerca de la Fundació CELLEX.
El tercer punt, el de la ampliació dels espais actuals, és fonamental per evitar l'asfíxia per creixement. Per aconseguir aquest objectiu el laboratori ha de demostrar excel·lència en la seva recerca, millorar el factor d'impacte global anual i, òbviament, assegurar-nos el finançament necessari que exigeix un laboratori des del punt de vista de personal, equipament i material fungibles.

Projectes finançats:

MECANISMOS DE TRANSACTIVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMÍLIA ERB-B EN CÁNCER DE MAMA: IMPORTANCIA DE LAS NEUROQUININAS Y LA NEONEUROGÉNESIS. MINISTERIO CIENCIA E INNOVACIÓN (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III). FISS PO08022

Marcadors biològics en oncologia

La tasca del grup s'emmarca majoritàriament en l'àmbit de la investigació clínica aplicada i es desenvolupa en col·laboració amb diferents grups clínics dins i fora de l'Hospital Clínic de Barcelona. La recerca s'articule al voltant de: - Marcadors tumorals circulants. - Guies diagnòstiques d'ús clínic dels Marcadors Tumorals. - Tècnica quantitativa per la detecció de cèl·lules circulants de tumors epitelials. -Quimiosensibliltat de tumors humans. - Apoptosi. - Implementació de les citocines en desenvolupament i progressió del càncer. - Marcadors utilitzats en Farmacogenètica.

Projectes finançats:

POC4 LIFE. MULTIPARAMETRIC QUANTUM DOT BIOASSAY FOR POINT OF CARE DIAGNOSIS . UE . REF. POC4life. 037933

 
Oncomorfologia funcional humana i experimental

Els objectius de recerca del grup son: - Identificar mecanismes genètics i molecular implicats en el desenvolupament i progressió de neoplàsies humanes. - Desenvolupar estratègies per transferir a la pràctica clínica els coneixements generats en la recerca bàsica d'aquests tumors. Això ho aconseguirem a traves de la identificació de paràmetres que permetin un millor diagnòstic i la monitorització de la malaltia neoplàsica, així com a través de la identificació de possibles dianes terapèutiques i mecanismes d¿acció de fàrmacs.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) EN LOS CARCINOMAS ESCAMOSOS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR.IMPLICACIONES DIAGNOSTICAS Y PRONOSTICAS . ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC) . REF. 5
MECANISMOS DE INESTABILIDAD GENOMICA EN EL DESARROLLO Y PROGRASION DE NEOPLASIAS LINFOIDES . SAF . REF. 2002-03261
ANÁLISI POR MICROARRAYS DE LOS GENES DIANAS DE LOS MICORRNA ALTERADOS EN SU DOSIS GÉNICA EN LINFOMAS DE CÉLULAS DEL MANTO . FIS . REF. PI050244
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS GENES SUPRESORES DE TUMORES Y CARACTERIZACIÓN EPIGENÉTICA DE LOS LINFOMAS DE CÉLULES DEL MANTO. IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO Y PROGRESIÓN DE MCL. . LYMPHOMA RESEARCH FOUNDATION . REF. V-2007-LRF-7168-0
ANÁLISIS DE LA FIRMA METASTÁTICA EN EL CARCINOMA ESCAMOSO DE LA LARINGE. . MSCO - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI060189
IDENTIFICACION DE MARCADORES MOLECULARES Y DIANAS TERAPEUTICAS RELACIONADAS CON LA RESPUESTA A INHIBIDORES DE LA RUTA EGFR/PI3K/AKT/PTEN/MTOR EN GLIOMAS. FISCAM. . 07004-00

 
Diagnòstic i terapèutica en oncologia

Els principals objectius de recerca del grup son: - Desenvolupar tècniques per millorar el diagnòstic i la valoració pronòstica i de resposta a la teràpia dels malalts oncològics. - Desenvolupar i aplicar noves terapèutiques en oncologia.

Projectes finançats:

ESTUDIO FASE II DE TRATAMIENTO NEOADYUVANTE CON IFOSFAMIDA A DOSIS ALTAS Y RADIOTERAPIA CONCOMITANTE EN SARCOMAS DE PARTES BLANDAS E IDENTIFICACION DE MARCADORES PREDICTORES DE RESPUESTA. FISSS . REF. -
VALORACIÓN DE PET-TC (TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA) DE BAJA DOSIS SIN UTILIZACIÓN DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COMO ÚNICA EXPLORACIÓN DE IMAGEN PARA LA ESTADIFICACIÓN Y RE-ESTADIFICACIÓN DE LOS LINFOMAS. INSTITUTO SALUD CARLOS III . REF. PI070277

UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES CON TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA INTEGRADA (PET/TC) EN LA ESTADIFICACIÓN INICIAL Y EN LA MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LA QUIMIORADIOTERAPIA NEOADYUVANTE DEL ADENOCARCINOMA GÁSTRICO. FIS. PI070270
UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETECCIÓN DEL GANGLIO CENTINELA EN EL CÁNCER DE ENDOMETRIO MEDIANTE LAPAROSCOPIA. FIS. 2006/0331
DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MARCADORES STEM MEDIANTE ANALISIS DE MICRO-RNAs EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON Y EN TEJIDO EMBRIONARIO HUMANO. FIS.PI060087

 
Genètica molecular

El grup de recerca està constituït pels laboratoris de Genètica Molecular i de Genètica Humana. La recerca s'emmarca en el paradigma de la fisiologia actual: l'estudi dels mecanismes d'expressió gènica com una nova aproximació a l'estudi de les funcions de l'organisme. En aquest moment el nostre treball està dirigit a la caracterització proteòmica i molecular dels espermatozoides de pacients infèrtils i de controls, d'una banda, i a l'estudi dels mecanismes implicats en l'angiogènesi tumoral i en la transició epitelimesènquima de les cèl·lules tumorals.

Projectes finançats:

PROTEOMICA DEL ESPERMATOZOIDE EN PACIENTES INFERTILES, EN MODELOS KNOCK OUT Y MECANISMO DE LA TRANSICIÓN NUCLEOHISTONA-NUCLEOPROTAMINA . MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA . REF. BFU2006-03479/BMC

 
Genètica

La recerca d'aquest àrea està dirigida a la caracterització de les malalties genètiques, en les tres vessants Clínica, Citogenètica, i Molecular. Les línies de recerca venen marcades pels projectes: - Identificació de les bases genètiques del Retard mental lligat al cromosoma X (XLMR), tant sindròmic com no sindròmict mitjançant CGH-array. - Estudi de FXTAS (Fragile X Tremor Ataxia Syndrome), un nou tipus d¿atàxia cerebel·losa associada a alguns portadors de la premutació de la Síndrome del cromosoma X fràgil (SFX). - Detecció de desequilibris cromosòmics críptics i la identificació de nous fenotips, mitjançant tècniques de citogenètica-molecular. Un es realitza en l'àmbit del diagnòstic prenatal i l'altre en el postnatal. - Estudi de susceptibilitat i resposta a tractament mitjançant SNPs en el Melanoma.

Projectes finançats:

CARACTERIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS CROMOSÓMICOS, ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE ROTURA EN REORDENAMIENTOS APARENTEMENTE EQUILIBRADOS E IDENTIFICACIÓN DE CROMOSOMAS MARCADORES MEDIANTE MICRODISECCIÓN CROMOSÓMICA Y POSTERIOR ANÁLISIS CON TÉCNICAS DE ARRAY-CGH Y/O . FIS DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI070385
DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS CROMOSÓMICOS SUBMICROSCÓPICOS Y SU CORRELACIÓN CON EL FENOTIPO FETAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CITOGENÉTICA MOLECULAR EN EL DIAGNÓSTICO PRENATAL DE MALFORMACIONES FETALES . FIS DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, ICIII . REF. PI05/0096

PREMUTACIÓN EN EL SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÁGIL. CORRELACIÓN DEL NÚMERO DE REPETICIONES CGG DEL GEN FMR1 Y METILACIÓN CON LA TRANSCRIPCIÓN - TRADUCCIÓN. IMPLICACIONES CLÍNICAS. PERFIL GENÉTICO. PLAN NACIONAL I+D. SAF2004-03083
CLINICAL AND MOLECULAR STUDY OF FXTAS SYNDROME (FRAGILE X TREMOR ATAXIA SYNDROME)..MARATO TV3. TV060810
ESTUDIO BIOQUÍMICO Y GENÉTICO DE FAMILIAS DE PORFIRIA HEPATOERITROCITARIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. ACCIONES INTEGRADAS INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGIA ESPAÑA-HUNGRIA 03/489

 
Trasplantament de progenitors hemopoètics

Volem millorar els resultats clínics obtinguts amb el trasplantament convencional de progenitors hemopoètics, investigar els factors pronòstics clínics i biològics, i assajar noves formes de teràpia cel·lular. Per aquest motiu, entre les activitats del grup destaquen les dirigides a valorar l'efectivitat de noves mesures profilàctiques i terapèutiques orientades a reduir la incidència i morbi-mortalitat de les principals complicacions del trasplantament, com ara la fallada de l¿empelt, la malaltia del empelt contra el hoste i les infeccions. Entre d'altres aspectes de la nostra recerca destaquen: la incorporació de nous règims de condicionament (els anomenats d'intensitat reduïda); la prevenció i tractament de la malaltia de l'empelt contra l'hoste mitjançant nous fàrmacs; l'ús de anticossos monoclonals; la incorporació del valor de la reconstituçió de les cèl·lules dendrítiques; el tractament preventiu de la malaltia citomegàlica mitjançant l'ús de limfòcits específics contra el virus i la utilització de nous i més efectius antifúngics; la prevenció de la toxicitat immediata postransplantament. Aquest darrer aspecte és molt important, i per això hem començat dos projectes, que analitzen el valor de la lesió endotelial com a predicció de la malaltia veno-oclusiva del fetge, i un estudi de proteómica d'orina, en col·laboració amb el Servei de Nefrologia, per tal de detectar precoçment la oxicitat renal greu. Un altre apartat d'atenció preferencial és la valoració de noves indicacions terapèutiques i noves modalitats de trasplantament. Entre les segones, la teràpia cel·lular mitjançant creació de quimerisme hemopoètic com a forma d'immunitat antitumoral adoptiva per a malalts d'alt risc per un trasplantament convencional, i trasplantament al·logènic i autòleg en règim ambulatori.

Projectes finançats:

DISFUNCION ENDOTELIAL EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS:CARACTERIZACION BIOLOGICA Y PAPEL EN LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES PRECOCES POS-TRASPLANTE. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CARLOS III. PI050153
MODERN THERAPY AND IMMUNE FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL). A MULTIPARAMETRIC APPROACH" FINANCIADO POR LA CLL GLOBAL RESEARCH FOUNDATION: U.S./EUROPEAN ALLIANCE.


 
Hematooncologia

Fem investigació clínica i de transferència en càncer, incloent-hi tant neoplàsies de la sang com tumors sòlids, des d¿una triple vessant: fisiopatologia, pronòstic i desenvolupament de nous tractaments. Les principals línees de recerca son: - Síndromes limfoproliferatives (limfomes i leucèmies limfoides cròniques). - Mieloma múltiple. - Síndromes mieloproliferatives. - Leucèmia aguda. - Mecanismes de quimioresistència tumoral. - Stem Cell, microambient i mecanismes de metàstasis. - Estudis farmacodinàmics i de predicció a la resposta terapèutica. - Estudi de la malaltia mínima residual.

Projectes finançats:

MIELOMA MÚLTIPLE Y OTRAS GAMMAPATÍAS: DE LA GÉNESIS A LA TERAPÉUTICA . INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. RD06/0020/0005
"ZAP-70, PROLIFERACIÓN CELULAR Y APOPTOSIS EN LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA" . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. FIS05/0213
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN LOS GENES MDR1, HOCT1 Y AGP1 Y LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON IMATINIB DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE CRÓNICA DE DIAGNÓSTICO RECIENTE. . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA, MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. U-2006-FS060038-O
NUEVOS ESTUDIOS INMUNOGENOTIPICOS EN LA CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA Y SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS. . MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. . REF. 05/0195
VALOR PRONÓSTICO DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA EN EL RESULTADO DEL TRATAMIENTO POST-REMISIÓN EN LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA .FIS N-2004-FS041085
ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS Y RECEPTORES DE CITOQUINAS EN DIFERENTES TIPOS DE LINFOMA T PERIFÉRICO. CORRELACIÓN CON LOS PERFILES GENOTÍPICOS Y SIGNIFICADO CLÍNICO-PATOLÓGICO. FIS. PI070409


 
Fisiopatologia i bases moleculars en hematologia

L'objectiu de recerca del grup es l'estudi epidemiològic, genètic, molecular i fisiopatològic de les hemopaties malignes i de la patologia eritrocitària. Les principals línees de recerca son: - Bases moleculars de la regulació de l¿apoptosi induïda per drogues en neoplàsies limfoides. Cerca de noves estratègies pel tractament d¿aquestes malalties. - Estudi citològic, immunofenotípic i molecular de les hemopaties malignes. - Estudi molecular de les alteracions congènites de l¿eritròcit i dels mecanismes fisiopatològics que intervenen en la producció i destrucció dels eritròcits com a causa d¿anèmia o d¿eritrocitosi. - Estudi genètic i epidemiològic d¿hemoglobinopaties i talassèmies.

Projectes finançats:

DESARROLLO DE UN BIOBANCO PARA MUESTRAS BIOLÓGICAS PROSPECTIVAS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS COMO SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. . MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO . REF. FIS PI070301
IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS DIANAS CON POTENCIAL TERAPÉUTICO EN NEOPLASIAS LINFOIDES . MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA . REF. SAF06-8850
EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES PRONÓSTICOS DE LOS PACIENTES AFECTADOS DE LINFOMAS CUTÁNEOS DE CÉLULAS T (LCTT) . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI 0500548
CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE CON DISPLASIA MULTÍNEA. IMPLICACIONES PRONÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS . INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. FIS 03/0423
BASES CELULARES DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS DE LÍNEA B . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. 04/1051

EUROPEAN REFERENCE NETWORK OF EXPERT CENTRES IN RARE ANAEMIAS (ENERCA). COMISSIÓ EUROPEA. 20081210

 
Hemoteràpia i hemostàsia

Els objectius de recerca del grup son. - Avaluar els defectes congènits i adquirits de l¿hemostàsia i la seva correcció farmacològica i/o transfusional. - Caracteritzar al laboratori fenotips hemorràgics i trombòtics. - Estudiar els mecanismes bàsics que regulen la funció de les cèl·lules sanguínies i les interaccions que succeeixen entre elles, amb la paret vascular i amb altres cèl·lules. - Analitzar l'eficàcia terapèutica i els possibles efectes adversos de diversos components sanguinis o de substituts sintètics, així com investigar procediments de preparació d¿aquests components per tal de millorar la qualitat i seguretat dels productes. - Caracteritzar de models animals de l¿hemostàsia, preferentmenten ratolí.

Projectes finançats:

SEROTONINA Y RECEPTORES SEROTONINÉRGICOS EN LAS PLAQUETAS: UNA CONEXIÓN ENTRE LOS MECANISMOS DE LA DEPRESIÓN Y EL AUMENTO DE RIESGO CARDIOVASCULAR . MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. FIS 04/0887
CLINICAL TRIAL TO EVALUATE THE THERAPEUTIC EFFICACY AND SAFETY OF INTERCEPT PLATELETS STORED FOR UP TO SEVEN DAYS AFTER COLLECTION (TESSI). . CERUS EUROPE BV. . REF. Study CLI 00042
CANCER Y TROMBOEMBOLISMO: IMPORTANCIA DE LA GENERACIÓN DE TROMBINA RELACIONADA CON LAS MICROPARTICULAS PROCOAGULANTES CIRCULANTES Y LOS POLIMORFISMOS DE LAS MISMAS EN EL DESARROLLO DE TROMBOSIS EN LOS PACIENTES CON CANCER . FIS . REF. PI070387
IMPORTANCIA DE LOS POLIMORFISMOS GENETICOS RELACIONADOS CON LA ADHESION Y FUNCION PROCOAGULANTE DE LAS MICROPARTICULAS DURANTE LA FORMACION DEL TROMBO EN EL SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO: RELACION CON LAS TROMBOSIS. . FISS . REF. PI0050204
MECANISMOS DE ACTIVACION DE BIOLOGIA FUNDAMENTAL.MINISTERIO. BFU2007-61699/BFI
PROTECCIÓN DEL ENDOTELIO VASCULAR EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: INHIBIDORES DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NF KAPPA B Y TERAPIA ANTIOXIDANTE. FIS PI060260


 
Melanoma: Imatge, genètica i immunologia

Els objectius de recerca del grup son els següents: - Desenvolupament de tècniques d'imatge no invasives per al diagnòstic del melanoma. - Estudi de les bases genètiques involucrades en la susceptibilitat a melanoma i en fotocarcinogènesi del melanoma.- Desenvolupament d'estratègies terapèutiques moleculars diana-específiques i immunològiques del melanoma. - Aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial per avaluar dades complexes en melanoma, combinant dades d'imatge, epidemiològiques, clíniques i moleculars.

Projectes finançats:

OBTENCIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS CARGADAS CON PROTEÍNAS DE ESTRÉS TÉRMICO TUMORALES AUTÓLOGAS EN CONDICIONES GMP Y SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA. . FIS . REF. PI020364

 
Grup d'investigació en epidemiologia, salut pública i salut internacional

El Grup ha unificat els antics equips Grup de recerca en Epidemiologia i Salut Internacional i Grup de recerca en Salut Pública i Infeccions Nosocomial. El nou equip té com a objectius bàsics la recerca relacionada amb la salut pública, l'epidemiologia i la prevenció i control de malalties transmisibles.
Un dels eixos fonamentals de la nostra activitat és la lluita contra les principals causes de morbiditat i mortalitat en nens menors de 5 anys i dones embarassades a l'Àfrica Subsahariana. Bona part de les línies de recerca estan dedicades a aquelles malalties que es definiesen com a relacionades amb la pobresa, però també hi ha una línia que es refereix a les malalties importades a Espanya i la seva vigilància epidemiològica.

Projectes finançats:

AGE EXPOSURE AND IMMUNITY TO MALARIA IN INFANTS. 6È PROGRAMA MARC DE LA UNIÓ EUROPEA. LSHP-CT-2005
ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DEL PRODUCTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN CATALUÑA.FIS. IP 061581
PROGRAMA DE RECERCA EN MALARIA PER PLASMODIUM VIVAX. FUNDACIÓ PRIVADA CELLEX. CELEX
AGE OF EXPOSURE AND IMMUNITY TO MALARIA IN INFANTS (AGE MAL). EPSS-FP6 (6º PROGRAMA MARCO EUROPEO). 18902
VIVAX CELLEX. FUNDACIÓN CELLEX.. CD 01010100
ESTUDI DE LA INFECCIÓ PER TRIPANOSOMA CRUZI EN LA POBLACIÓ IMMIGRANT D?AMÈRICA CENTRAL I DEL SUD. AATRM (AGÈNCIA D'AVALUACIÓ TECNOLÓGICA I DE RECERCA MÈDICA) 024/013/2004
REFLECTING THE POSITIVE DIVERSITIES OF EUROPEAN PRIORITIES FORRESEARCH AND MEASUREMENT INEND OF LIFE CARE (PRISMA). COMISIÓN EUROPEA. FP7-HEALTH-2006-A-2.4.1-5
CARACTERIZACIÓN DEL LIGANDO DE P.FALCIPARUM IMPLICADO EN ADHESIÓN A LA PLACENTA Y DE SU PAPEL EN EL DESARROLLO DE LA INMUNIDAD FRENTE A LA MALARIA DURANTE EL EMBARAZO. INSTITUTO DE LA SALUD CARLOS III. PI060016
EVALUACIÓN DE 4 COMBINACIONES DE ARTEMISINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA MALARIA NO COMPLICADA EN NIÑOS DE AFRICA. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
AFRICAN EUROPEAN HIV VACCINE DEVELOPMENT NETWORK (AFREVACC). EDCTP/ISCIII
UNDERSTANDING THE IMPLEMENTATION AND RECEPTION OF INDOOR RESIDUAL SPRAYING (IRS) EN MANHIÇA, MOZAMBIQUE. LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE. IRS
PROTOCOL TO MEASURE THE EFFECTIVENESS OF INTRODUCING HIB-CONJUGATE VACCINE INTO THE ROUTINE IMMUNIZATION SCHEDULE IN MOZAMBIQUE. HIB-INITIATI
RELEVANCIA Y CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICO MOLECULAR DE ESCHERICHIA COLI ENTEROAGREGATIVO COMO CAUSA DE DIARREA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. FIS. PI06/0204
SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF YELLOW FEVER VACCINE IN TRAVELLERS WITH ASYMPTOMATIC HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION. CRESIB

 
Epidemiologia hospitalària, Salut Pública i Farmacologia

 

Projectes finançats:

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. EC07/90444
EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURES NETWORK? (ECRIN). 7º PROGRAMA-MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA. FP7-INFERA-STRUCTURES-2007-1 (INFRA-2007-2,2,1-18)
EXPOSICIONES AL VIRUS DE LA VARIZELA-ZOSTER O CONTACTOS SOCIALES CON NIÑOS Y OCURRENCIA DE HERPES-ZOSTER EN ADULTOS. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. FIS. PI061045
PLANES DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA PANDEMIA DE GRIPE: ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS ACTUALMENTE VIGENTES EN ESPAÑA Y DESARROLLO DE UN EJERCICIO DE SIMULACIÓN PARA EVALUAR LOCALMENTE SU FACTIBILIDAD. FIS. PI070184
VACUNA BIVALENTE ADYUVADA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (ESTUDIO PATRICIA).GLAXOSMITHKLINE

 
Càncer digestiu

Els objectius principals de recerca del grup son: - Caracterització molecular dels tumors digestius a partir de l'anàlisi de genoma i transcriptoma. - Estudi de les bases moleculars de càncer colorectal hereditari. - Diagnòstic molecular dels tumors digestius. - Angiogènesi i càncer colorectal. - Desenvolupament de models animals d'implantació ortotòpica de tumors digestius (pàncreas, còlon i fetge) en ratolins atímics. - Trasplantament i resecció en càncer hepàtic.

Projectes finançats:

TASA DE RECIDIVA LOCAL Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO INTERVENIDOS MEDIANTE EXÉRESIS TOTAL DEL MESORRECTO?. ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL FONDO INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. 05/2276
TRASPLANTE HEPATICO Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION ESPAÑOLA. SENSIBILIDAD AL CAMBIO DEL NUEVO CUESTIONARIO ESPECIFICO LDQOL PARA HEPATPATIAS Y TRASPLANTE FIS . REF. 03/0079
VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE MLDA O MUTATIONAL LOAD DISTRIBUTION ANÁLISIS COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO EN CÁNCER DE PÁNCREAS FIS . REF. PI06/0415
ESTUDIO FASE II DE TRATAMIENTO NEOADYUVANTE CON IFOSFAMIDA A DOSIS ALTAS Y RADIOTERAPIA CONCOMITANTE EN SARCOMAS DE PARTES BLANDAS E IDENTIFICACION DE MARCADORES PREDICTORES DE RESPUESTA FIS ISCIII PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE . REF. EC07/90415
IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MARCADORES PROTEICOS EN PLASMA PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL PRONÓSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL FIS . REF. FIS 05/1006
ESTUDIO DE LA FAMILIA DE GENES EMK1 COMO FACTORES DE RIESGO DE RECHAZO AGUDO EN EL TRANSPLANTE RENAL HUMANO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III-FIS . REF. PI020766
HYPOXIC RENAL PROLIFERATION, ACRONOMO: PROLIGEN 6TH FP-UE- LIFESCIHEALT-7 . REF. Proposal 036813

DISSENY I VALIDACIÓ D'UN QÜESTIONARI ESPECÍFIC PER PACIENTS TRASPLANTATS HEPÀTICS A CATALUNYA. MARATÓ 01110
CARACTERIZACION FUNCIONAL DEL ALELO APC I1307K, PROTOTIPO DEL ALELO DE RIESGO MODERADO - MICINN. SAF2009-07319

 
Factors ambientals, nutrició i càncer

Les temàtiques de recerca del grup son: - Nutrició i càncer. - Tabac i càncer. -Contaminants ambientals i càncer. - Susceptibilitat genètica i interacció geneticoambiental.

Projectes finançats:

ENVIRONMENTAL FACTORS, HELICOBACTER PYLORI AND THE GASTRIC CANCER RISK IN EUROPEAN POPULATIONS (EUR-GAST I) EUROPEAN COMMISSION . REF. Expediente QLRT-2000-01049.


 
Apoptosi i càncer

Els objectius del grup de recerca son: - Regulació de l'apoptosi en la leucèmia limfocítica crònica de cèl·lules B. - Mecanismes moleculars que confereixen resistència als efectes apoptòtics del TGF-beta: implicacions en la progressió tumoral. - Estudi de les bases moleculars del fenòmen de quimioresistència en el càncer de próstata, ovari i gliomes . - El metabolisme glicolític com regulador de l' apoptosi i el càncer.

Projectes finançats:

EL METABOLISMO GLICOLÍTICO COMO REGULADOR DE LA APOPTOSIS Y EL CANCER FIS . REF. 05/00036

 
Farmacogenòmica i desenvolupament de nous fàrmacs antineoplàstics

Els objectius de recerca del grup son : - Avaluació de factors moleculars pronòstics i predictors de resposta al tractament de tumor sòlid amb quimiosensibilitat diferent: càncer de bufeta, tumors germinals, càncer colorectal, càncer de mama. - Estudi de la relació d'alteracions en diversos oncogens i la capacitat angiogènica dels tumors sòlids. - Avaluació preclínica i clínica de noves substàncies naturals i sintètiques com a fàrmacs antitumorals: liposomes selectius i agents antineoplàstics derivats de bacteris. - Apoptosi en la progressió i disseminació del càncer de mama.

Projectes finançats:

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS Y DEL GENOMA MITOCONDRIAL EN CANCER DE PRÓSTATA MCYT . REF. : SAF05/0166

 
Genètica molecular humana

Les principals línees de recerca del grup son: - Adrenoleucodistrofia lligada l'X. - Estudi de les bases moleculars de la cistinúria i la lisinúria amb intolerància a proteïnes. - Fibrosis quística. - Genètica mitocondrial. - Infertilitat masculina. - Immunologia oncològica. - Peroxisoma: un sistema biològic. - Senyalització cel·lular i modulació de la resposta immune. Desenvolupament de nous fàrmacs immunosupresors. - Transferència y reparació gènica, trasplantament i processos inflamatoris. - Variabilitat genètica i càncer hereditari (Grup VAgeCA).

Projectes finançats:

IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN VÍA CD40 EN PROCESOS INMUNOINFLAMATORIOS DE ORIGEN VASCULAR. IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN EL MANEJO DEL ICTUS INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE - CENTRO GENÉTICA MÉDICA Y MOLECULAR . REF. PI071001
MECANISMOS MOLECULARES EN LA DISFUNCIÓN DE CFTR. CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TRANSCRITOS ABERRANTES EN FIBROSIS QUÍSTICAS Y FENOTIPOS RELACIONADOS ISCIII, FIS . REF. PI050804

 
Prevenció del càncer

Les línees de recerca del group son: - Avaluació dels determinants del tabaquisme i anàlisi de l'impacte en la incidència i la mortalitat per càncer. - Consell genètic en càncer hereditari. - Avaluació de la utilització de la radioteràpia en malalts oncològics i les seves conseqüències sobre la planificació sanitària. - Avaluació dels resultats dels programes de cribratge de càncer i dels determinants de la participació de la població. - Desenvolupament de la metodologia informàtica i epidemiològica per al registre poblacional de càncer de Catalunya.

Projectes finançats:

THE IMPACT OF KEY DETERMINANTS ON THE CURRENT AND FUTURE BURDEN OF CANCER IN EUROPE. EUROCADET. EUROCADET . REF. SP23-CT2005-006528
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA NUEVA "LEY REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO" EN LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO: SUBPROYECTO SOBRE NIVELES DE COTININA EN SALIBA DE TRABAJADOR FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI052072

 
 
Virus i càncer

Les línees de recerca del group son: -HPV i càncer genital,-HPV i càncer d'esòfag, cavitat oral i pell. -Virus hepatotròpics (HCV, HBV) i càncer de fetge. -Virus d'Epstein-Barr, Sv40, HIV, Helicobacter pylori i tumors hemàtics i limfàtics

Projectes finançats:

RIESGO DE LINFOMA ASOCIADO A VARIACIONES GENÉTICAS FRECUENTES E INTERACCIÓN CON CONSUMO REGULAR DE ESTATINAS Y OTROS MEDICAMENTOS: ANÁLISIS BIOLÓGICO, EPIDEMIOLÓGICO Y BIOINFORMÁTICO DE INTERACCIÓN GENÉTICO-AMBIENTAL EN EL ESTUDIO EPILYMPH. FISS PI081555

 
Tumors hematopoètics i limfoides

Els objectius del grup i les seves línees de recerca es centren en l'estudi de: - Correlacions clinicobiològiques en tumors limfoides. - Al·loreactivitat i quimerisme. - Malaltia mínima residual. - Noves dianes terapèutiques. - Infeccions en malalts neutropènics. - Limfomes posttrasplantament d'òrgan sòlid.- Leucèmies agudes. - Síndromes mieloproliferatives cròniques.

Projectes finançats:

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES PRONÓSTICOS DE LOS PACIENTES AFECTADOS DE LINFOMAS CUTÁNEOS DE CÉLULAS T (LCTT). FIS. PI 05/0458

 
 
Radioteràpia Clínica i Bàsica Aplicada

 

Projectes finançats:

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BRAQUITERAPIA EN ESPAÑA EN COMPARACIÓN COL LOS ESTÁNDARES DE LA UNIÓN EUROPEA, Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS. FIS (FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA). PI070889

 
Malalties sistèmiques, aparell locomotor i envelliment

El grup de malalties sistèmiques, aparell locomotor i envelliment incorpore les següents línees de recerca: - Característiques epidemiològiques, evolutives i adequació del maneig de la insuficiència cardíaca de la gent gran. - Millora del pronòstic de la gent gran afectada de fractura de maluc amb l'aplicació d'una trajectòria clínica. - Sarcoïdosi: estudis epidemiològics amb altres hospitals de Barcelona, clínics (neurosarcoïdosi, sarcoïdosi crònica), immunopatogènia i genètica (estudis de polimorfismes de l'enzim de conversió de l'angiotensina en diferents formes de sarcoïdosi, estudi genètic de la síndrome de Löfgren). - Estudis clínics i terapèutics del lupus eritematós i vasculitis sistèmiques.- Control dels pacients amb hipogammaglobulinèmia.- Paper de l'antiTNFa en el tractament de les malalties articulars inflamatòries. - Afecció renal en l'artritis reumatoide. - Alteracions del metabolisme lipídic en malalts amb artritis reumatoide i relació amb l'activitat de la malaltia. - Osteoporosi en les malalties sistèmiques. - Estudis clínics dels tractaments nous de les malalties mèdiques de l'aparell locomotor. - Factors pronòstics preoperatoris de millora funcional en les artroplàsties totals.

Projectes finançats:

ESTUDIO INMUNOPATOGÉNICO Y ETIOLÓGICO DE LA SARCOIDOSIS CON TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR. CORRELACIÓN CLÍNICA Y PRONÓSTICA FONDO DE INVESTIGACION SANITARIAS . REF. 98/774
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA COMO INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE COLONIZACIÓN INFECCIÓN POR S. AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONALES FIS . REF. PI o 7/90661


 
Malalties cardiovasculars

L'objectiu del grup es centre el l'estudi de les malalties cardiovasulars. Les línees de recerca es centren en evaluar: - Dany miocardíac mínim en la síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST i a l'intervencionisme coronari percutani. - Disfunció endotelial a les artèries epicàrdiques en l'IAM i anàlisi de la perfusió de la microcirculació en les síndromes coronàries agudes. -Disfunció endotelial inicial com a predictor de l'aparició de la vasculopatia coronària en els malalts sotmesos a trasplantament cardíac. -Alteracions hemostàtiques relacionades amb la trombosi.

Projectes finançats:

HIPERMETILACIÓN DE LA REGIÓN PROMOTORA DE LOS GENES MLH1, MGMT, CDKN2A, RASSF1A, CDX1 Y SFRP1 EN MUCOSA COLORRECTAL NO TUMORAL COMO FACTOR FAVORECEDOR DEL DESARROLLO DEL CÁNCER COLORRECTAL. PLAN NACIONAL DE I + D (SAF) . REF. SAF 2007-64873
MOSAR NETWORK UNION EUROPEA . REF. LSHP-CT-2007-037941

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: LA RED PREDIMED .ISCIII -RETIC. RD06/0045/0007

 
Fisiopatologia de les malalties respiratòries

Els objectius de recerca del grup son: - Monitoratge biològic de l'agressió pulmonar aguda amb l'anàlisi de l'exhalat i citocines circulants. - Processos de regulació de la reparació pulmonar i la seva expressió biomecànica. - Diagnòstic i tractament de la síndrome d'apnea obstructiva del son. -Oxigenoteràpia domiciliària i ventilació mecànica no invasora en el tractament de la insuficiència respiratòria crònica avançada. - Immunopatologia de l'agressió pulmonar aguda i de l'asma bronquial. - Alteracions respiratòries en les malalties neuromusculars. - Atenció domiciliària de la insuficiència respiratòria crònica avançada. - Intubació prolongada en l'agressió pulmonar aguda (ALI) i weanning. - Diagnòstic i tractament de la infecció pulmonar convencional i oportunista. - Capnografia volumètrica en la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE VALIDEZ DIAGNÓSTICA Y ANALISI DE COSTE DE LA POLIGRAFÍA RESPIRATORIA DOMICILIARIA CON TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE LOS DATOS. FIS . REF. Beca FIS PI 051856
COLONIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA DE LOS PACIENTES CON EPOC GRAVE POR ASPERGILLUS SP.. ESTUDIO DE PREVALENCIA Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS. FUNDACIÓN MARATÓ TV3. 040910
CONSULTACOMPLETAGDAM
ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN CELULAR CON LA MATRIZ EXTRACELULAR Y SU REGULACIÓN EN LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA: POSIBLES VIAS PARA INHIBIR LA PROGRESIÓN FIBROGÉNICA .ISCIII-FIS.PS09/01757

EXPRESION DE MARCADORES MOLECULARES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO PULMONAR COMO INDICADOR DE AFECTACION GANGLIONAR EN EL CARCINOMA DE PULMÓN NO CÉLULA PEQUEÑA. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO. BECA SEPAR

 
Diagnòstic per la imatge i medicina nuclear

Els objectius de recerca del grup son: - Diagnòstic de la infecció osteoarticular. - Diagnòstic de la malaltia inflamatòria intestinal. - Localització radioguiada de lesions tumorals. - Localització radioisotòpica del gangli sentinella en el càncer de mama. - Desenvolupament de mètodes nous per al control de qualitat de la instrumentació de medicina nuclear. - Manual de garantia de qualitat. - Tractament amb radiofreqüència dels osteomes osteoides. - Vertebroplàstia. - Tractament amb radiofreqüència de tumors renals irresecables. - Tractament amb toxina botulínica del dolor de l'espatlla espàstica a malalts postictus i amb dolor piramidal sense resposta a mesures conservadores. - Bloqueig neurolític amb rizòlisi.

Projectes finançats:

 
Noves teràpies de gens i trasplantaments

Els nostres objetius principals consisteixen en elucidar les bases moleculars del rebuig, desenvolupar estratègies a nivell preclínic que poden conduir a prolongar la supervivència de l'empelt i estudiar l'ús potencial dels elements xenogènics com a immunoteràpia inespecífica en front les infeccions i el càncer. En darrer terme, es planteja que d'aquests estudis en derivin aplicacions clíniques.

Projectes finançats:

TERÁPIA XENOGÉNICA PARA EL TRATAMIENTO DE DEFECTOS DE CARTÍLAGO . FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN MÉDICA MÚTUA MADRILEÑA . REF. 338/05
PATRÓN DE XENOANTICUERPOS TRAS TRANSFUSIÓN DE SANGRE XENOGÉNICA E INMUNIDAD NATURAL CONTRA INFECCIONES BACTERIANAS FIS . REF. PI050861

 
Investigació en trasplantament d'òrgans sòlids

Les línies de recerca del grup son: - Al·loreconeixement i tolerància. - Complicacions: cardiovasculars, metabolisme mineral i ossi, infeccions, tumors. - Epidemiologia. - Fallida dels empelts. - Immunosupressió. - Isquèmia i reperfusió. - Qualitat de vida. - Trasplantament Renal Experimental

Projectes finançats:

ACTIVACIÓN, APOPTOSIS Y ESTRES OXIDATIVO EN LINFOCITOS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON Y OTRAS PATOLOGIAS NEURODEGENERATIVAS . FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL . REF. PI020076
HYPOXIC RENAL PROLIFERATION . EPSS-FP6 (6º PROGRAMA MARCO EUROPEO) . REF. EPSS-FP6
TERÁPIA CELULAR Y TERÁPIA GÉNICA APLICADAS AL TRANSPLANTE RENAL EXPERIMENTAL. . FIS . REF. FIS06/0230
ESTUDIO DE EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y MOLECULAR DE LA COLONIZACIÓN POR STAPHYLOCCOCCUS AUREUS EN PACIENTES HEMODIALIZADOS. VIGILANCIA EVOLUTIVA Y APARICIÓN DE RESISTENCIA A MUPIROCINA. . FISS . REF.
ALTERACIONES DE LA HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA POST-TRASPLANTE RENAL . FIS . REF. PI040177
ESTUDIO FIPSE DE TRANSPLANTE HEPÁTICO EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH EN ESPAÑA. . FIPSE . REF. Estudio GESIDA 45-05
INFLAMACION DE BAJO GRADO, NEFROPATIA CRONICA DEL TRANPLANTE Y ATEROMATOSIS POSTTRANPLANTE . FIS . REF. PI040086
ESTUDIO PROSPECTIVO CONTROLADO SOBRE LA EFICÀCIA DE UN REGIMEN INMUNOSUPRESOR SIN CORTICOIDES EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO . FUNDACIÓ DE LA MARATÓ DE TV3 . REF. 00-1410 MECANISMOS DE REGRESIÓN DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA AVANZADA MEDIANTE TERAPIA GÉNICA CON HGF: PAPEL DE LAS CÉLULAS MADRE INTRÍNSECAS Y EXTRÍNSECAS. FIS. PI061073
PANCREATICOGASTROSTOMIA VERSUS PANCREATICOJEJUNOSTOMIA EN LA RECONSTRUCCIÓ DE LA DUODENOPANCREATECTOMIA CEFÀLICA: ESTUDI PROSPECTIU, CONTROLAT, ALEATORITZAT I MULTICÈNTRIC.FISS
PATRÓN DE XENOANTICUERPOS TRAS TRANSFUSIÓN DE SANGRE XENOGÉNICA E INMUNIDAD NATURAL CONTRA INFECCIONES BACTERIANAS. FIS. PI050861

 
Patologia infecciosa i sensibilitat antibiòtica

Les línees de recerca del grup son: - Infeccions del sistema nerviós central. - Política d'antibiòtics. - Epidemiologia de la malaltia pneumocòccica. - Epidemiologia de la resistència antibiòtica. -Mecanismes moleculars de la resistència antibiòtica. - Infeccions del malalt trasplantat. - Infeccions respiratòries. - Infeccions de cos estrany. - Infeccions bacterièmiques. - Investigacions en malalts de SIDA. - Infecció per microorganismes multiresistents.

Projectes finançats:

DETECCIÓN RÁPIDA DE LA RESISTENCIA A LOS FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA EN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE CHIPS DE DNA DE BAJA DENSIDAD. ESTUDIO IN VITRO DE LA INFECTIVIDAD EN MACRÓFAGOS HUMANOS DE LOS GENOTIPOS RESISTENTES MÁS RELEVANTES. . FONDOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . REF. PI060328
ESTUDIO DE LA EFICACIA ANTIMICROBIANA EN LA INFECCIÓN EXPERIMENTAL ASOCIADA A CUERPO EXTRAÑO POR S.AUREUS METICILLIN SENSIBLE Y METICILLIN RESISTENTE . FIS . REF. PI04/0103
ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS POR S. AUREUS SENSIBLE Y RESOSTENTE A BETALACTÁMICOS Y GLICOPÉPTIDOS. . FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS, INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. FIS 051532
SIMVASTATINA EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD QUE REQUIERE HOSPITALIZACIÓN. ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO . FIS MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. PI070864
RESISTENCIA A METICILINA EN S.AUREUS: EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA Y ADAPTACIÓN A LA COMUNIDAD . INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. FIS . REF. PI070944
COLONITZACIÓ I INFECCIÓ PER ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR DE BETALACTAMASES D?ESPECTRE ESTÈS EN MALALTS NEUTROPÈNICS AMB CÀNCER. . FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3 . REF. 051610
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN ADULTOS EN LA ERA POSTVACUNAL. CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS. TIPIFICACIÓN MOLECULAR DE LOS CLONES DE S. PNEUMONIAE. . FONDOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS) . REF. FIS PI060647
EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA Y MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD NEUMOCIDA INVASIVA EN ADULTOS EN LA ERA POSTVACUNAL. CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS. TIPIFICACIÓN MOLECULAR DE LOS CLONES DE S. PNEUMONIAE . ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI060647
EPIDEMIOLOGÍA DE LA RESISTENCIA A MACRÓLIDOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA. . FIS . REF. PI020269
PROYECTOS COORDINADOS EN EPIDEMIOLOGÍA, INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA DE LA RED DE INVESTIGACIÓN EN SIDA (RIS) PARA EL AÑO 2006 . MINISTERIO DE SALUD Y CONSUMO . REF. PI052669
UTILIDAD DE LA DETECCIÓN DE GAMMA-INTERFERÓN IN VITRO PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSA EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 . FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SIDA EN ESPAÑA (FIPSE) . REF. 24589/06

EXTENSIÓ DELS MECANISMES DE RESISTENCIA: EL PAPER DELS DESINFECTANTS. CICYT. BFU2006-12268/BFI

 
Farmacogenètica

El objetivo de investigación del grupo se centra en los estudios sobre la predicción de la eficacia y seguridad de los fármacos a través del análisis genético. Concretamente se llevan a cabo proyectos sobre la genética que puede condicionar la toxicidad de los antipsicóticos y de los fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular. Además, se investiga en el desarrollo de nuevas metodologías de genotipaje para su aplicación clínica.

Projectes finançats:

LOS POLIFENOLES EN LA PREVENCIÓN DE LA ATEROSCLEROSIS. MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS EN EL ESTRÉS OXIDATIVO E INFLAMACIÓN PARA EXPLICAR LA PARADOJA FRANCESA. FIS. INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD . REF. PI052629
HIPERSENSIBILIDAD PULMONAR (TOS SECA) POR TRATAMIENTO CON IECAS. SU POSIBLE PREDICCIÓN A TREVÉS DEL ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN ECA, Y EN LOS GENES EL RECEPTOR DE LA BRADIQUININA Y DE LA QUIMASA FIS - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. EC07/90239
PROTEOMICA DEL ESPERMATOZOIDE EN PACIENTES INFERTILES, EN MODELOS KNOCK OUT Y MECANISMO DE LA TRANSICIÓN NUCLEOHISTONA-NUCLEOPROTAMINA MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA . REF. BFU2006-03479

POLIMORFISMOS MAO A (T941G<9) MAO B (intron 13A/G) COMT(-A278G), ACE(I/D)CYP2D6*3,*4,*5,*6) Y CYP1A2 (*1C,*1F) Y RIESGO DE EXTRAPIRAMIDALISMO POR ANTIPSICÒTICOS EN LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS, FIS- INSTITUTO CARLOS III- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. PI060182


 
Farmacologia clínica

Els objectius de recerca del grup son: - Desenvolupament i registre de medicaments a la Unió Europea. -Recerca en els procediments de l'assaig clínic: Fases, Disseny;Monitorització i Anàlisi. - Anàlisi dels procediments de Xarxes europeas i de l' Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. -Anàlisi dels estudis de Farmacovigilància i farmacoepidemiologia.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. EC07/90444
EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURES NETWORK? (ECRIN) 7º PROGRAMA-MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA . REF. FP7-INFERA-STRUCTURES-2007-1 (INFRA-2007-2,2,1-18)

 
Prevenció, diagnòstic i tractament del càncer

El grup centra les sevas investigacions en la prospecció i els factors de risc prevenibles en l'enfermetat neoplàsica i les repercusions sistèmiques a consequencia de l'utilizació de fàrmacs per la quimioteràpia i la terapèutica anti-angiogènica dels tumors sòlides.

Projectes finançats:

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS EN TUMORES GERMINALES REFRACTARIOS FUNDACIÓN DE LA MARATÓN DE TV3 . REF. 51431
SITUACIÓN ACTUAL DE LA BRAQUITERAPIA EN ESPAÑA EN COMPARACIÓN COL LOS ESTÁNDARES DE LA UNIÓN EUROPEA, Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS. FIS (FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA). PI070889

 
Vies òptiques i retina

Aquest grup de recerca es centra en l'estudi de les repercusions clíniques i biològiques de les malalties que afecten a les vies òptiques i la motilitat ocular intrinseca. Aixi mateix estudia les retinopaties com a complicaó d'aquestas afectacions amb diverses tècniques diagnòstiques i procediments terapèutics.

Projectes finançats:

ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO EN FASE III, RONDOMIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO FRENTE A PLACEBO, DE REBIF (44MICROGR TRES VECES A LA SEMANA Y 44MICROGR UNA VEZ A LA SEMANA) EN PACIENTES CON ALTO RIESGO DE CONVERSIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLES. LAB. MERCK SERONO INTERNACIONAL . REF. CT:2006-002982-38


 
Oncologia Quirúrgica en la Patologia Tumoral Hepatobiliar

Estudi de l'estadificació preoperatòria mitjançant tècniques d'imatge de pacients amb metàstasi hepàtiques de carcinoma de colon i recte.
Estudi dels factors predictius de l'evolució dels malalts amb metàstasi hepàtiques de carcinoma de colon i recte, amb la finalitat de millorar la selecció de pacients per la cirurgia.
Estudi de la histologia i biologia molecular de l'hepatocarcinoma com a marcadors del pronòstic.
Estudi de la regeneració hepàtica desprès de reseccions majors en pacients tractats amb quimioteràpia.
Preparació preoperatòria dels pacients ictèrics amb colangiocarcinoma del hili hepàtic.

Projectes finançats:

PET/TC EN LA RE-ESTADIFICACION PREQUIRURGICA DE PACIENTES CON METASTASIS HEPATICAS DE CARCINOMA COLORRECTAL: IMPACTO CLINICO Y ANALISIS DE SUPERVIVENCIA. ESTUDIO PILOTO PREVIO AL ANALISIS DE COSTO-EFICIENCIA .SFIS - Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS) . ITSC - FIS - Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo. PI051033

 
Obesitat, factors de risc cardiovascular, canvis d'estil de vida i motivació grupal

Determinar si una intervenció de motivación en grup duta a terme per professionals d'infermeria entrenats per psicòleg expert, complementariament a la intervenció habitual, és més eficaç que aqueta darrera en el tractament del sobrepés i la obesitat en relació a la reducció percentual del pes i en la persistència en el temps de la reducció aconseguida.
Objetius secundaris
1) Observar si el resultat de la intervenció és més efectiu en la reducció dels factors de risc cardiovascular clàsics, tals com: Hipertensió arterial, Diabetes mellitus, perfil lipídic (colesterol total, HDL i LDL, triglicèrids)
2) Identificar els hàbits alimentaris d'aquests pacients (registre de 3 dies)(31), i els possibles canvis que s'aconsegueixin.
3) Avaluar la relació de la intervenció motivacional i la qualitat de vida relacionada amb la salut: Qüestiuonari SF 36 a l'inici i al final de l'estudi (30).

Proyectos financiados:

INTERVENCIÓN DE MOTIVACIÓN EN GRUPO EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN PREVENCIÓN PRIMARIA DE PATOLOGIA CARDIOVASCULAR EN EL AMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (IMOAP) . FIS PI070087

 
Patologia sèptica de l'aparell locomotor

Els objectius del grup i les seves línies d'investigació són: Epidemiologia de la infecció osteoarticular : grups de risc, formes de presentació, infeccions nosocomiales i comunitàries. Etiologia de la infecció osteoarticular : infeccions piogenes, infeccions granulomatoses. Patogènia : infecció hematogena, infecció postraumàtica, infecció postquirúrgica. Formes clíniques : Artritis i osteomielitis hematogenes, osteomielitis i pseudartrosis postraumàtiques, defecte ossi i infecció, osteosíntesi infectada. Infecció protèsica: epidemiologia, etiologia, profilaxi, diagnòstic, tractament. Infecció osteoarticular en el pacient d'edat avançada Diagnòstic : proves biològiques, diagnòstic microbiològic, tècniques d'imatge. Tractament de la infecció osteoarticular : antibioterapia general, modalitats de antibioterapia local, tractament quirúrgic. Infecció osteoarticular experimental : models de osteomielitis experimental, infecció de cos estrany, biomaterials en la infecció òssia, antibioterapia local experimental

Projectes finançats:

ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA INFECCION POSTQUIRURGICA DE PROTESIS ARTICULARES Y OSTEOSINTESIS DE RAQUIS EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA. Beca IDIBELL 2005.
ESTUDIO DE LA EFICACIA ANTIMICROBIANA EN LA INFECCION EXPERIMENTAL ASOCIADA A CUERPO EXTRAÑO POR S.AUREUS METICILIN SENSIBLE Y METICILIN RESISTENTE. FISS PI040103, 2005.
ESTUDIO DE LA PATOGENIA Y TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LA INFECCION DE LA PROTESIS ARTICULAR. Beca FAPS (Fundació August Pi i Sunyer) 2005.
RESPUESTA EN LA TERAPIA CON SULFATO CALCICO-GENTAMICINA I MEMBRANAS DE COLAGENO GENTAMICINA EN OSTEOMIELITIS EXPERIMENTAL POR STAPHYLOCOCCUS EN CONEJOS. Beca IDIBELL 2007.

 
 
Malalties quirúrgiques funcionals digestives, del sistema endocrí i de la pared abdominal

•  Estudis epidemiològics de incidència/prevalença de les enfermetats funcionals digestives, endocrines i de la pared abdominal
•  Estudiar la fisiopatologia de les enfermetats funcionals digestives , endocrines i de la pared abdominal
•  Estudiar les bases genètiques de les enfermetats funcionals digestives , endocrines i de la pared abdominal
•  Estudiar factors de risc de les enfermetats funcionals, endocrines i de la pared abdominal
•  Analitzar l'abordatge terapèutic de les enfermetats funcionals digestives, endocrines i de la pared abdominal
•  Estudiar possibles dianes terapèutiques de les enfermetats funcionals digestives, endocrines i de la pared abdominal
•  Analitzar els resultats terapèutics i seguiment de les enfermetats funcionals digestives, endocrines i de la pared abdominal

Projectes finançats:

CARACTERIZACIÓN CEREBRAL DEL ÁREA ANORRECTAL MEDIANTE ESTUDIO DE NEUROIMAGEN CON RESONANCIA MAGNETICA FUNCIONAL CEREBRAL: NUEVAS OPCIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA FECAL .FISS-ISCIII. PI 07/0772

Fisiologia de l'exercici i/o activitat física

 

Projectes finançats:

INTELIMPLANT. PROGRAMA CENIT
ESTUDIO DEL PAPEL DE LOS METABOLITOS DEL ÓXIDO NÍTRICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. FUNDACIÓN MÚTUA MADRILEÑA. 07PRV009
EL SULFATO DE MAGNESIO EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA CON BYPASS CARDIOPULMONAR. MLCC2002MIV3

 
Reparació i plasticitat musculoesquelètica

Els objectius del grup i les seves línees de recerca son: - Estudi de la fisiopatologia de l'os, la variació patològica amb l'edat, avaluació de les tècniques de fixació de les fractures i els substitutius ossis. - Cartílag, degeneració, i reparació amb enginyeria tissular. - Avaluació i disseny de nous implants protètics. Cirurgia mínimament invasiva amb nova tecnologia i instrumental. - Infeccions de l'aparell locomotor, la seva profilaxi i tractament. - Reparació per tubulització del les lesions del sistema nerviós perifèric i reimplant experimental de les avulsions preganglonars d'arrels nervioses. - Dolor agut post-quirúrgic i dolor crònic musculoesquelètic. - Biologia dels empelts de teixit adipós autòleg i banc de teixits del sistema musculoesquèletic. - Resposta de fase aguda en fractures obertes. Utilitat de la IL-6, PCR y CK en la predicció de resultats, i correlació amb la classificació de Gustilo.

Projectes finançats:

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS Y LOS RESULTADOS DE LAS ARTROPLASTIAS DE CADERA Y RODILLA: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE LA PRACTICA FIS - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO . REF. FISS PIO52850
ESTUDIO ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO PARA ESTABLECER EL MOMENTO MÁS APROPIADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN LA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA CUANDO SE REALIZA BAJO ISQUEMIA. Instituto de Salut Carlos III. ECO-07/90330

 
La lesió per isquemia reperfusió en el transplantament d'òrgans abdominals

Conjunt de línies de recerca basades en dos models experimentals que han demostrat la seva utilitat en l'aplicació clínica com són el donant a cor aturat utilitzant la circulació extracorpòria i el model de trasplantament hepàtic en el porc després de l'hepatectomia quasi-total. Ambdós ens permeten estudiar la lesió per isquèmia reperfusió i aquells factors que poden evitar aquest tipus de lesió inherent al trasplantament. El model de SFS a més a més és útil per a l'estudi dels mecanismes de regeneració hepàtica

Projectes finançats:

ESTUDIO DE FLUJO Y CONSUMO DE OXIGENO INTRAHEPATICOS COMO MARCADORES DE LESION ISQUEMICA HEPATICA DURANTE LA HEPATECTOMIA EN EL DONANTE VIU. FUNDACIÓ LA MARATÓ

 
Tractament quirúrgic dels tumors primitius del fetge i les metàtasis hepàtiques

Conjunt de línies de recerca que han aconseguit definir els criteris òptims per a indicar el tractament radical dels tumors hepàtics, que inclouen la resecció hepàtica i el trasplantament de fetge procedent de cadàver o de donant viu. D'aquests tractament es deriven sublínies de recerca, corresponents a cadascú dels tractament mencionats. Tanmateix, les nostres investigacions van adreçades a l'estudi de la història natural dels pacients intervinguts amb metàstasis hepàtica d'origen colorectal. S'estudien nous marcadors que poden predir l'extensió de la malaltia i el risc de recidiva, i per tant, garantir una millor selecció dels pacients per al tractament quirúrgir: NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) i marcadors proteòmics.

Projectes finançats:

ESTUDIO DE FLUJO Y CONSUMO DE OXIGENO INTRAHEPATICOS COMO MARCADORES DE LESION ISQUEMICA HEPATICA DURANTE LA HEPATECTOMIA EN EL DONANTE VIU. FUNDACIÓ LA MARATÓ

 
Innovació en el diagnòstic i tractament de la patologia oftàlmica.

Els objectius i línies de recerca es centren en establir els factors pronòstics i perfils de risc en patologies oculars: degeneració macular associada a la edat i glaucoma; polimorfismes genètics inflamatoris en les uveítis; factors genètics associats a la maculopatia diabètica, i factors immunològics associats al rebuig del trasplantament de còrnia. Teràpia cel.lular i medicina regenerativa aplicades a la superfície ocular.

Projectes finançats:

MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES IMPLICADOS EN LA REPARACION Y LA REGENERACION DE LA SUPERFICIE OCULAR:POTENCIAL TERAPEUTICA DE LAS CELULAS PROGENITORAS DEL ADULTO FIS,INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI051245
MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES IMPLICADOS EN LA REPARACION Y LA REGENERACION DE LA SUPERFICIE OCULAR:POTENCIAL TERAPEUTICA DE LAS CELULAS PROGENITORAS DEL ADULTO FIS,INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI051016/2005
ANÁLISIS DE LAS BASES MOLECULARES RESPONSABLES DE LAS ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS SISTÉMICAS NO FILIADAS: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES DIANAS PARA TERAPIAS BIOLÓGICAS INMUNOMODULADORAS. FIS . REF. PI06241 
Reparació Endovascular de la Patologia de l'Aorta

Conjunt de projectes nacionals i internacionals adreçats a l'avaluació i desenvolupament clínics de diferents dispositius endovasculars aplicables en patologia de l'aorta toràcica i abdominal. S'inclouen anàlisis prospectius i retrospectius de cost-eficàcia, seguretat i eficàcia de endopròtesis de nova generació, utilitzades per al tractament urgent i electiu d'aneurismes, diseccions, traumatismes, úlceres penetrants, hematomes intramurals, i altres patologies de l'aorta. Tanmateix, consta de programes de cirurgia híbrida i combinada (endovascular i revascularització de branques aòrtiques) en el tractament de patologia complexa de l'aorta toràcica, abdominal i toraco abdominal. Altres estudis es destinen a l'avaluació i desenvolupament de tècniques d'imatge i monitorització per al diagnòstic, planificació, execució i seguiment dels procediments endovasculars aòrtics.

Projectes finançats:

FACTORES DE RIESGO, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y SUS MECANISMOS MOLECULARES Y CELULARES. FONDO INVESTIGACIÓN SANITARIA. 05/0134

 
Donació d’ òrgans, teixits i cèl.lules per trasplantament

Conjunt de línies de recerca experimental i clínicas que engloben els aspectes del camp científic de la donació d’órgans, teixits i cel.lulas i els seus aspectes relacionats. Els principals objectius de recerca són: -Identificació del donant i criteris clínic i experimentals de vaibilitat dels òrgans. -Recerca en el diagnòstic de mort encef¡alica. –Recerca clínica i experimental sobre el manteniment del donantd’òrgans. –Consentiment familiar i aspectes psicosocials. – Extracció multiorgànica, i mètodes de preservació i perfusió dels òrgans. –Recerca sobre els criteris i viabilitat de diferents tipus de donants: Donant viu, donant cor parat, donant dominó, donant de teixits. – Recerca sobre la donació i transplantament de teixits i cèl.lules: -Banc de teixits ocular, músculo-esquelètic, cardiovascular, cutani, membrana amniòtica. Cèl.lules mare. Teixits per recerca, teixits per docència. –Recerca en la formació de coordinadors de transplantaments.

Projectes finançats:

EUROPEAN LIVING DONATION AND PUBLIC HEALTH (EULID) PUBLIC HEALTH EXECUTIVE AGENCY (PHEA) . REF. Agreement Number 2006211 
Cirurgia del pàncreas: Noves perspectives en la patologia pancreàtica

Aquest grup pertanyent a múltiples disciplines (Cirurgia, Trasplantament de pàncreas, Gastro-enterologia, Endoscòpia, Radiologia, Anatomia patològica, Oncologia, Radioteràpia, Recerca) treballa de forma coordinada en l'estudi de les malalties del pàncreas. El grup desenvolupa la seva activitat a l'Hospital Clínic, on aquest grup té suficient activitat clínica i estructura per la recerca clínica i experimental de les línies que es descriuen. Principals línies de interès: - Cirurgia innovadora pancreàtica. Tècnica de reconstrucció després de duodeno-pancreatectomia. Cirurgia conservadora del pàncreas. Cirurgia mínimament invasora del pàncreas. - Terapèutica adjuvant en el càncer de pàncreas, - Importància del diagnòstic radiològic en la selecció del pacients per al tractament quirúrgic dels tumors del pàncreas. - Marcadors tumorals per al diagnòstic del càncer de pàncreas. - Implicació dels microRNA en la fisiopatologia i quimioresistència del càncer de pàncreas. -. Diagnòstic precoç del rebuig en el trasplantament de pàncreas. -. Trasplantament de pàncreas aïllat en pacients amb diabetis mellitus tipus 1. -. Trasplantament d¿illots pancreàtics.

Projectes finançats:

MEJORA DE LA EFICACIA DE LA GEMCITABINA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER PANCREÁTICO A TRAVÉS DE LA MANIPULACIÓN DE GENES IMPLICADOS EN LA RESISTENCIA A LA DROGA INSERM . REF. IN2005/2007
TRASPLANTE HEPÁTICO EXPERIMENTAL EN CERDOS. VIABILIDAD DEL INJERTO. DONACIÓN A CORAZÓN PARADO BECA FIS . REF. 98-1247,Enero 1998
TECNICAS DE ENDOSCOPIA AVANZADA PARA LA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES COLORECTALES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. PI07/90174
EFECTOS LOCALES Y SISTÉMICOS PROVOCADOS POR LA GENERACIÓN DE ISOPROSTANOS EN LA PANCREATITIS AGUDA. FIS . REF. PI 040708

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3T CON ESPECTROSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR? FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIO. 92/5515
ESTUDIO FASE II DE TRATAMIENTO NEOADYUVANTE CON IFOSFAMIDA A DOSIS ALTAS Y RADIOTERAPIA CONCOMITANTE EN SARCOMAS DE PARTES BLANDAS E IDENTIFICACION DE MARCADORES PREDICTORES DE RESPUESTA. FISS
PRIMOVAX. ESTUDIO COMPARATIVO EN FASE III ENTRE LA COMBINACIÓN SECUENCIAL DE GV 1001 I GEMCITABINA Y LA MONOTERAPIA DE GEMCITABINA EN CÁNCER DE PÁNCREAS NO RESECABLE AVANZADO. ORION CLINICAL SERVICES LTD. 38-001/LSW
ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA CON O SIN PUNCIÓN ASPIRATIVA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE EXTENSIÓN LOCORREGIONAL DEL CÁNCER DE RECTO. ESTUDIO PROSPECTIVO Y COMPARATIVO. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS) PI 06/90464 
Tractament reconstructor avançat de les alteracions morfològiques i funcionals

La cirurgia plàstica reparadora permet reconstruir o reparar diferents defectes corporals mitjançant el coneixement de les propietats físiques i biològiques dels diferents teixits i estructures anatòmiques. L'espectre de tractaments que ofereix a l'especialista s'ha ampliat en els últims anys i cada vegada més cap a una pràctica fonamentada en el coneixement dels principis biològics de l'autotrasplantament de teixits i la utilització de materials autòlegs , heteròlegs i sintètics, que comporta una necessitat d'actualització constant. La diversitat de defectes que pot presentar l'ésser humà implica en un ampli ventall de línies per a desenvolupar-se , especialment a nivell clínic però també experimental. L'eix d'aquestes línies és l'enginyeria tissular i l'aplicació de cèl·lules progenitores, tècniques que possibiliten la creació de teixits i elements tissulars substitutius a la demanda que s'ajusten a les necessitats de cada pacient. El nostre grup s'ha constituit com un referent per a determinades línies d'investigació com la lipodistròfia a causa dels antiretrovirales i la utilització d'empelts de teixit adipós autòleg, i no presenta limitacions, a diferència d'altres grups, en la consecució de diferents tècniques de reconstrucció microvascular. Principals línies d'interès: 1. Cirurgia mínimament invasiva, especialment en la cirurgia reconstructiva de mama; 2. Tractament de la síndrome de liposdistròfía per antrretrovirales i altres lipodistròfies ; 3. Trasplantament de teixit adipós autòleg desenvolupament de sistemes objectius de mesura en l'avaluació de la seva durabilitat; 4. Medicina regenerativa: cèl·lules progenitores de l'adult en la cirurgia plàstica i reparadora; 5. Biomaterials d'aplicació sanitària com els substituts cutànis, ossis o del teixit cel·lular subcutani; 6. Microcirurgia reparadora partint de les tècniques de penjarelles de vasos perforants; 7. Estudis anatòmics mitjançant disseny de noves penjarelles i/o millora del coneixement dels mateixos; 8. Complicacions associades als implants de material sintètic.

Projectes finançats:

FIS03/0393 - FIS03/0242, SERVICIO DE REFERENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA LIPODISROFIA FACIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Avenços en neurocirurgia: cirurgia mitjançant endoscópia, noves tecnologies i sistemes de planificació estereoscópica.

En l'actualitat el desenvolupament de les bases anatòmiques i la tècnica quirúrgica de la neurocirurgia endoscòpica mínimament invasiva en la patologia segellar i parasellar té dos vessants: 1) L'estudi anatòmic en cadàver per desenvolupar la seguretat d'un abordatge a través de les fosses nasals sense necessitat d'incisions, ruptures de l'envà nasal o disseccions de la mucosa nasal. L'esmentada tècnica permet introduir un endoscopi a través de la cadira turca millorant la visualització de les dues caròtides i del si cavernós, 2) L'avaluació de la tècnica endoscòpica transnasal en pacients amb patologia segellar i parasellar tributaris de cirurgia transesfenoïdal. Els beneficis de la tècnica repercutirien directament sobre el pacient, amb una reducció significativa de complicacions locals (perforació d'envà, cacosmia , anestèsia gingival, anòsmia etc.), una disminució del temps quirúrgic, un augment del confort per al pacient (absència d' embús nasal postoperatori i disminució del dolor postquirúrgic) i la reducció de l' estada mitja postoperatòria, que pot arribar a ser de només 24 -48 h. Els resultats pretenen ser equiparables als de la microcirurgia convencional. Així mateix, el grup de Neurocirurgia ofereix una àmplia opció de línies quirúrgiques d'investigació. Principals línies d'interès: 1) Cirurgia endoscòpica en patologia de la regió segellar; 2) Extirpació de tumors glials guiada per fluorescència; 3) Avaluació de l'eficàcia del clipatge aneurismàtic mitjançant video-angiografia intraoperatòria ; 4) Neurocirurgia endoscòpica en la patologia raquídia; 5) Tractament neuroquirúrgic de l'epilèpsia fàrmac-resistent; 6) Tractament neuroquirúrgic dels trastorns del moviment ; 7) Desenvolupament de sistemes de planificació quirúrgica estereoscòpica .

Projectes finançats:

FIS 03/0395, FIS EC07/90255 . Beca Marató TV3 2007-2009. Becas de la Sociedad Española de Neurología y de la Generalitat de Catalunya (Oficina d'Avaluació Tecnològica)
@NEURIST:INTEGRATED BIOMEDICAL INFORMATICS IN THE MANAGEMENT OF CEREBRAL ANEURYSMS. COMISIÓN EUROPEA SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME. U-2006-CE27703-O
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DEL MIVACURIO EN LOS PACIENTES TRATADOS DE FORMA CRÓNICA CON ANTICOMICIALES. FIS. MIV-PK/PD-90225 (EC07/90255)
NEURONAVEGACIÓN FUNCIONAL EN UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL. FUNDACIÓN FORUM FILATÉLICO. 00
LOS POLIFENOLES EN LA PREVENCIÓN DE LA ATEROSCLEROSIS. MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS EN EL ESTRÉS OXIDATIVO E INFLAMACIÓN PARA EXPLICAR LA PARADOJA FRANCESA. FIS. INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD. PI052629
DESARROLLO Y VALIDACION DE UNA NUEVA ESCALA DE SOMNOLENCIA. FIS. PI 070318
ESTUDIO DE LOS POTENCIALES EVOCADOS Y DE LAS REACCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO A LA ESTIMULACIÓN DE LOS RECEPTORES DEL DOLOR EN EL SER HUMANO. FIS. PI040970

 

 
Alteracions fisiològiques i repercusions sistèmiques secundaries, degut a factors inherents al periode perioperatori, en les situacions de risc vital i en el dolor crònic.

Conjunt de línies d'investigació experimental i clínica que aborden els aspectes corresponents al camp científic i clínic de l'anestesiologia i els seus aspectes relacionats. S'ofereixen opcions molt àmplies d'investigació amb un gran nombre d'experts especialitzats en línies mantingudes mitjançant subvencions públiques competitives. El punt comú de tota l'oferta és la seguretat i la qualitat del tractament dels pacients quirúrgics i en situacions de risc vital. El grup d'investigadors té suficient activitat clínica i estructura per a la investigació experimental in vivo, per disposar les línies que es descriuen: a) Farmacodinàmica i farmacocinètica dels diferents agents anestèsics utilitzats en el període perioperatori . Farmacologia clínica aplicada a la teràpia anestèsica i del malalt amb risc vital; b) Investigació experimental i clínica en la millora de la supervivència després de l'|aturada ccardiorespiratòria; c) Investigació experimental i clínica en el camp del dolor, sobre el desenvolupament i prevenció del dolor neuropàtic i dolor agut postoperatori. Aspectes psicològics i teràpia familiar en el dolor crònic i en neuroestimulació medul·lar; d) Investigació clínica i experimental sobre la viabilitat d' òrganss trasplantats, ronyó i fetge del donant en mort cerebral i del donant a cor aturat; e) Detecció i tractament de l' isquémia -reperfusió tissular esplàcnica, cerebral i pulmonar; f) Patologia cerebral aguda i sépsis del pacient crític i en factors de supervivència en ventilació mecànica; g) Factors anatòmics i fisiològics relacionats amb els bloqueigs nerviosos; h) Investigació epidemiològica multicèntrica sobre morbi-mortalitat perioperatoria ; i) Maneig de la via aèria durant els procediments anestèsics i el seu control de qualitat; j) Prevenció de les complicacions relacionades amb l'anestèsia i especialment de la manipulació de la via aèria en els pacients amb patologia cardiovascular i de l'aparició de nàusees i vòmits postoperatoris.

Projectes finançats:

FIS PI03/0506; FIS PI03/10058; FIS PI/050072; Beca de Fundación Mutua Madrileña (2005-2008); FIS PI05/0604; EC07/90255; FIS PI07/0256; Projecte La Marató de TV3 041610; Projecte La Marató de TV3 N-2008-TV072810-O. Generalitat de Catalunya: Millora de la Qualitat Docent 2006-2008 Projecte 2006MODO00006.
ESTUDIO DEL RIESGO DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POSTOPERATORIAS Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL A LOS 3 MESES EN PACIENTES FUMADORES? MARATO TV3 . REF. 041610
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DEL MIVACURIO EN LOS PACIENTES TRATADOS DE FORMA CRÓNICA CON ANTICOMICIALES . FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA . MIV-PK/PD-90225 (EC07/90255)
CAREMAN. UE. 2006-017333
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMICA DEL MIVACURIO EN LOS PACIENTES TRATADOS DE FORMA CRONICA CON ANTICOMICIALES. FIS. EC07/90255

 
Estudi de la expressió gènica en els tumors urològics. Desenvolupament d'eines de diagnòstic no invasives

En l'actualitat, el diagnòstic precoç i el tractament personalitzat dels tumors urològics té un especial interès clínic i l'aplicació de tècniques moleculars amb marcadors específics representen un important avenç en el camp. Un dels grans avenços en aquest sentit és la possibilitat de detectar mitjançant tècniques de PCR quantitativa en temps real ( RT-PCR ) la disseminació en les vies limfàtiques de carcinoma urotelial de bufeta múscul-infiltrat, i la seva reconfirmació mitjançant marcadors específics amb tècniques inmunocitoquímiques. La quantificació de l'expressió gènica de determinats marcadors específics mitjançant PCR en temps real té com a finalitat establir un valor pronòstic per a aquests tipus de càncers i així, determinar aproximacions terapèutiques més racionals de tractament. Principals línies d'interès: 1) Microarrays per al diagnòstic i pronòstic dels tumors de bufeta i pròstata; 2) Estudi de la progressió i metastatización mitjançant estadiatge molecular en el càncer de bufeta; 3) Estadiatge molecular del càncer de bufeta: seguiment molecular i clínic de micrometàstasis limfàtiques i hematògenes mitjançant anàlisi de l'expressió de CK20; 4) Determinació de la disseminació limfàtica del carcinoma urotelial de bufeta mitjançant marcadors moleculars i utilització d'aquests per pronosticar l'evolució clínica de la malaltia.

Projectes finançats:

FIS-2005. Subvención de los Laboratorios FINA-BIOTECH. Beca de la Asociación Española de Urología 2007.
DETERMINACIÓN DE LA DISEMINACIÓN LINFÁTICA DEL CARCINOMA UROTELIAL DE VEJIGA MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES Y UTILIZACIÓN DE ESTOS PARA PRONOSTICAR LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD. FIS. PI070040

 
Patologia funcional en Otorrinolaringologia: alteració de l'audició, de la respiració, de l'olfacte i de la veu

Els òrgans estudiats per l'Otorinolaringologia permeten, a més de la respiració, la comunicació amb l'entorn mitjançant l'olfacte, l'audició i l'articulació de la parla. El projecte actual del nostre grup d'investigació és avançar en el diagnòstic de la patologia que afecta la funció d'aquests òrgans i aconseguir que els avenços tècnics repercuteixin en una millora dels pacients amb discapacitats per malalties otorrinolaringològiques. Els principals projectes d'investigació actuals se centren en les alteracions auditives en les malalties autoimmunes, la influència del tabac en la degeneració de les vies respiratòries altes, la influència de la rinosinusitis crònica en la respiració i l' olfacción i la patologia vocal.

Projectes finançats:

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL EN COBAYA DE ENFERMEDAD DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES POR EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO. ESTUDIO DE LOS CAMBIOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y DE LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN FIS.PI070434
MODELO MURINO DE SINUSITIS ALÉRGIA CRÓNICA.FIS.PI050112

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA NASAL (cpapn) EN LAS FOSAS NASALES DE PACIENTES CON APNEAS DEL SUEÑO; ASPECTOS ANATÓMICOS, BIOLÓGICOS Y FUNCIONALES. Instituto de Salud Carlos III.1050194

 
Malalt crític i emergències

Les línees de recerca abarcan aspectes clínics i biològics centrats en la fisiopatologia de les principals sindromes que afecten als malalts crítics i urgencies, així com en la recerca en gestió assistencial i bioètica.

Projectes finançats:

DEFENSINAS Y GEN APOBEC3G (CEM15), NUEVAS MOLÉCULAS CANDIDATAS COMO FACTORES DEL HUÉSPED DE RESISTENCIA INNATA CONTRA LA INFECCIÓN POR EL VIH Y SU PROGRESIÓN HACIA SIDA FISS . REF. PI031200
ALIANZA PER LA SEGURETAT DEL PACIENT-SOCMIC. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SANITAT. SOCMIC 012
CENTRO PARA LA INNOVACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA MEDICINA DEL PARC DE SALUT DE SABADELL; CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA . PCT-300100-2005-7
ESTUDIO DE LA EVOLUCION PRONOSTICO Y RESULTADO DE LOS PACIENTES AFECTOS DE FRACASO MULTIORGANICO INGRESADOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA. FUNDACION VICTOR GRIFOLS
MARCADORES BIOLOGICOS DEL FRACASO MULIORGANICO EN EL SHOCK SEPTICO. FISS PI050164

IMPLICACIONES BIOETIC MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA AS, JURIDICAS Y SOCIALES DE LAS NANOTECNOLOGIAS. SEJ2007-61210/JURI
HISTORIA NATURAL Y FACTORES PREDICTIVOS DEL FRACASO HEPÁTICO AGUDO SOBRE HEPATOPATIA CRÓNICA (ACUTE-ON-CHRONIC). IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS Y VALORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN EN PACIENTES DE ALTO RIESGO. FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PI 04/1031
TRATAMIENTO DEL PRURITO REFRACTARIO DE LA COLESTASIS MEDIANTE DIÁLISIS CON ALBÚMINA: ESTUDIOS MOLECULARES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SAF2005-03649
ANÁLISIS PROTEÓMICO DE LA ORINA EN LA AFECCIÓN RENAL ASOCIADA A DIABETES TIPO II. EFECTO DEL BLOQUEO DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA.. ISCIII. FIS P05/0015
APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO INTEGRAL POST-UCI DE LOS PACIENTES QUE HAN PADECIDO FALLO MULTIORGÁNICO GRAVE. FIS. P1020390
CARE-MAN. UE. 2006-017333

 
Patologia de l’envelliment

Els objectius de recerca del grup son els estudis clínics i biològics que avaluen aspectes fisiopatològics de les principals sindromes relacionades amb l'envelliment.

Projectes finançats:

EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO EN PACIENTES GERIÁTRICOS INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CARLOS III . REF. FIS 2003/0329

SARCOPENIA Y DISCAPACIDAD EN EL ANCIANO. FACTORES PREDICTIVOS Y EVOLUTIVOS. FIS INSTITUTO CARLOS III. PI050098
EFECTO DEL CONSUMO CRÓNICO DE ALCOHOL SOBRE MARCADORES DE INFLAMACIÓN DE LA PARED VASCULAR Y ETAPAS INICIALES DE LA ARTERIOSCLEROSIS?. FIS. PI/020611
IMPROVING HEALTH SERVICES FOR EUROPEAN CITIZENS WITH DEMENTIA: DEVELOPMENT OF BEST PRACTICE STRATEGIES FOR THE TRANSITION FROM AMBULATORY TO INSTITUTIONAL LONG-TREM CARE FACILITIES. ACRÓNIMO /RIGHTTIMEPLACECARE..EUROPEAN COMMISSION OF RESEARCH, 15/04/2009 (FP7-HEALTH-2009). PROPOSAL NO: 2421153

 
Diagnòstic i tractament per tècniques d'imatge

La recerca d'aquest grup es centre en les següents línees: - Indicacions i limitacions de les tècniques d'imatge en diferents escenaris clínics: rendiment i eficàcia diagnòstica. - Algoritmes diagnòstics a partir de síndromes clínics. - Procediments intervencionistes guiats mitjançant tècniques d'imatge: tècnica d'actuació, indicacions, rendiment i complicacions. - Possibilitats terapèutiques a través de tècniques d'imatge: tècnica d'actuació, indicacions, rendiment i complicacions.

Projectes finançats:

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3T CON ESPECTROSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR.FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIO.92/5515
APLICACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL AL ESTUDIO DEL ESTADO VEGETATIVO Y EL ESTADO MÍNIMO DE CONCIENCIA EN LOS TRAUMATISMOS CRÁNEO-ENCEFÁLICOS.MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SAF 2007-0677
VALORACIÓN DE PET-TC (TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA) DE BAJA DOSIS SIN UTILIZACIÓN DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COMO ÚNICA EXPLORACIÓN DE IMAGEN PARA LA ESTADIFICACIÓN Y RE-ESTADIFICACIÓN DE LOS LINFOMAS.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. PI070277
RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁMARAS PET DE ANIMALES PEQUEÑOS.FIS. PI047017

 
Anatomia Clínica aplicada i per imatge

Aquest grup de recerca está centrat en línies de recerca en que es desenvolupen projectes relacionats amb l¿anatomia aplicada a la cirurgia (cirurgia de l'aparell locomotor, cirurgia plàstica i reconstructiva, neurocirurgia), neuroanatomia experimental i quantitativa (regeneració de nervi perifèric, neuroimatge) i anatomia virtual i de simulació.

Projectes finançats:

ANÁLISIS DEL VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA TRACTOGRAFÍA EN EL INFARTO CEREBRAL AGUDO FIS . REF. PI060745


 
Fisiopatologia malalties fetals i pediàtriques

Com a objectiu de recerca s'analitza la fisiopatologia d'afeccions fetals, especialment malformacions i retràs del creixement, tant a nivell clínic com experimental (models en rates i conills). També s'inclouen problemes neurològics i bioquímics, sobre tot lligats a metabolopatíes congènites, i d'altres problemes relacionats amb diferents subespecialitats pediàtriques com endocrinologia, cardiologia, etc.

Projectes finançats:

ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS TRAS LA INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ,QUE INDUCEN LA APARICIÓN DE ASMA EN EL NIÑO. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA Y ALERGIA. /FUNDACIÓN SANT JOAN DE DÉU
BASES CEREBRALES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LOS DÉFICIT NEUROPSICOLÓGICOS ASOCIADOS A LA PREMATURIDAD. AYUDA DE INVESTIGACIÓN I+D (MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SAF05_007340
CAPACIDADES TEMPRANAS DE PERCEPCIÓN DEL HABLA Y ORIENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. MINISTERIO DE EDUCACION. SEJ2004-06429
CUANTIFICACIÓN DE ADN MITOCONDRIAL Y ESTUDIO DE LA CADENA RESPIRATORIA EN LACTANTES EXPUESTOS AL VIH Y ANTIRETROVIRALES. FIPSE. 36612-06
DEFECTES DE LA CREATINA CEREBRAL SUPLEMENTACIO AMB DHA EN PACIENTES AMB PKU. FIS. PFIS0011-
DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO A LOS 6 AÑOS DE VIDA DE LOS NIÑOS EXPUESTOS A ANTIRETROVIRALES EN LACTANTES EXPUESTOS AL VIH. FIPSE. 36613-06
DESARROLLO VASCULAR Y MADURACIÓN PULMONAR EN UN MODELO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA EN FETO DE CONEJO. EFECTO DE LA OCLUSIÓN TRAQUEAL FETAL. FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. 06/0585
EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OLIGOSACÁRIDOS EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN EL LACTANTE. LABORATORIO ORDESA. PARQUE CIENTÍFICO DE BARCELONA. EAR-007036-61
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA NEUMOCÓCICA CONJUGADA 7-VALENTE EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES.FIS. PI06/1507
ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO TOTAL Y NITRITOS-NITRATOS E IL-8 ENDOTRAQUEALES EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO VENTILADO. RELACIÓN CON LA CORIOAMNIONITIS Y LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR. FISS. PI060052
POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y CRECIMIENTO FETAL: EFECTOS SOBRE EL TAMAÑO AL NACER Y SOBRE LOS PARÁMETROS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL. ISCIII. PI05/0012
PROMOCION DE LA HIGIENE DE MANOS Y EVALUACION DEL IMPACTO DE UNA CAMPAÑA EN CENTROS HOSPITALARIOS DE CATALUÑA. OMS
RED INBIOMED. RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA. PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO, INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS, GENÉTICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E IMÁGENES ORIENTADA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS. FIS. G03 / 160
TRATAMIENTO DE LOS TUMORES VASCULARES DEL DESARROLLO CON BEVACIZUMAB. ITSC - FIS - ECO7/90139
VALOR DIAGNÓSTICO DEL VEGF Y PLGF EN SUERO MATERNO, JUNTO EL ÍNDICE DE PULSATIBILIDAD DE LAS ARTERIAS UTERINAS, EN LA APARICIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO RESTRINGIDO Y EL ESTADO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO. INSTITUTO CARLOS III. FIS. FIS PI041637

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS PLASMÀTICS D'ENDOTELINA-1 EN PACIENTS AMB CARDIOPATIA CONGÈNITA AMB HIPOAFLUXE PULMONAR I LA SEVA RELACIÓ AMB L'ANATOMIA DE L'ARBRE ARTERIAL PULMONAR. HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

 
Embriologia Molecular i tumoral

La recerca del grup es realitza en les següents línees: - Anàlisis de polimorfismes de una sola base (SNPs) en mostres de pacients neoplasics amb la finalitat de determinar perfils genètics més adients a tractaments anti-tumorals. - Anàlisis de microRNAS (miRNAs) en mostres embrionàries humanes i tumorals, amb la finalitat de detectar marcadors i mecanismes comuns entre les fases inicials de l'organogènesi i tumorals.

Projectes finançats:

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MARCADORES STEM MEDIANTE ANALISIS DE MICRO-RNAs EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON Y EN TEJIDO EMBRIONARIO HUMANO. FIS.PI060087
UTILIDAD CLÍNICA DE BIOMARCADORES TUMORALES MEDIANTE ANALISIS DE MICROARRAYS DE MICRORNAS EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON CÁNCER COLORECTAL . ISCIII-FISS. PS09/00547

 
Farmacoepidemiologia

Els objectius de recerca del grup inclouent: - Estudi de l'ús i els efectes dels medicaments en diferents poblacions o estudis del consum i els efectes dels medicaments a la comunitat. - Estudis d'utilització de medicaments que tracten de la comercialització, distribució i ús de fàrmacs en una societat amb un èmfasi especial en les conseqüències mèdiques, socials i econòmiques resultants. - Estudis de farmacovigilància que analitzen l'impacte dels efectes indesitjats produïts per medicaments en la pràctica clínica. - Anàlisi de la transferència dels resultats de la investigació a la pràctica clínica, com la mesura de l'impacte de la publicació d'assaigs clínics sobre els hàbits de prescripció.

Projectes finançats:

EFECTIVIDAD, ADECUACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE? AGENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIONES MÉDICAS DE CATALUÑA AATRM- . REF. 053/02/2006
ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III . REF. EC07/90305

 
Promoció de la salut

L'objectiu de la recerca del grup son els estudis al voltant de la promoció de la salut, com l'implicació del malalt en les decisions clíniques que afecten a la seva salut y la gestió dels serveis sanitars. A més, s'investiga les intervencios d'educació sanitatia i consell dirigit a la població per millorar el nivell d'autonomia i els indicadors de salud (intervencions individuals, grups i tècniques audiovisuals).

Projectes finançats:

EFECTIVIDAD DE UN INSTRUMENTO DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA SOBRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES FIS . REF. PI060413

SUSCEPTIBILITAT IMMUNOGENÈTICA I ALTERACIONS METABÒLIQUES COM A FACTORS ETIOPATOGÈNICS DE DOLOR CRÒNIC EN PACIENTS AMB SÍNDROME DE SJÖGREN EN COMPARACIÓ AMB PACIENTS ATESOS A L'ÀMBIT DE L¿ATENCIÓ PRIMÀRIA. MARATÓ TV3. 071810

 
Epidemiologia i prevenció i control de les malalties immunoprevenibles

L' objectiu de recerca del grup es centra en la 'Investigació de: - Cobertures dels programes de vacunacions en diferents grups de població de Catalunya i l'Estudi de l'impacte dels programes de vacunacions en relació a l'epidemiologia de la malaltia invassiva per pneumococ. - Factors associats a l'herpes zoster mitjançant un estudi analític observacional de casos i controls.

Projectes finançats:

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA 7 VALENTE EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMÓCICA INVASORA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. FIS . REF. PI 061507
EXPOSICIONES AL VIRUS DE LA VARIZELA-ZOSTER O CONTACTOS SOCIALES CON NIÑOS Y OCURRENCIA DE HERPES-ZOSTER EN ADULTOS. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. FIS. PI061045

 
Determinants de serveis de salut i epidemiologia geogràfica

El grup forma part del departament de salut pública, i la seva recerca esta centrada en les línees de anàlisis de determinantes de salut i serveis de salut, així como en l'epidemiologia geogràfica..

Projectes finançats:

ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DEL PRODUCTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN CATALUÑA. FIS. IP 061581

 
Medicina del treball

 

Projectes finançats:

SALUD MENTAL Y TRABAJO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. SEJ2006-13811/JURI


 

Grup d'Investigació Genètica en Medicina Forense, Toxicologia i Medicina del Treball

L'objectiu bàsic d'aquest grup és aprofundir en el coneixement de la variabilitat humana i les seves conseqüències mèdico legals, genètica de poblacions, diagnòstic de paternitat, identificació criminalística, predisposició genètica a trastorns del comportament i genètica molecular del tabaquisme i intoxicació per metalls pesats.

Projectes finançats:

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA COMO INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE COLONIZACIÓN INFECCIÓN POR S.AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONALES.FIS.PI020023


 

Urgències: processos i patologies

Objectius: Per una part. aprofundir en els mecanismes propis de funcionament dels serveis d'urgències hospitalaris per identificar-ne el processos crítics, les àrees de disfunció, les seves conseqüències en termes d'eficàcia, efectivitat, eficiència i qualitat, així com valorar les possibilitats de millora i els efectes de les intervencions directes i indirectes envers aquests processos. Per altra part, en moltes patologies agudes hi ha aspectes clínics, terapèutics i evolutius que, ja sigui totalment o en gran part, tenen lloc de manera gairebé exclusiva en els serveis d'urgències i per tant necessiten d'una aproximació i una recerca que incloguin de forma ineludible a perspectiva d'urgències i que, de fet, si no es realitza una recerca des del propi servei d'urgències, no s'arribarà a tenir mai una perspectiva completa de la patologia en qüestió. Entre aquestes, cal destacar-ne la cardiopatia isquèmica, els accidents cerebrovasculars, els processos infecciosos greus o, per només citar-ne alguns, la insuficiència cardíaca aguda o la pneumopatia crònica descompensada.

Projectes finançats:

FIS 07-0073 COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DIFERENTES PARA LA DIFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA DURANTE LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA
UTILIDAD DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR. FIS 07-0278
PREVALENCIA, PERFIL DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y CLÍNICO, Y PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CONSUMIDORES DE COCAÍNA QUE ACUDEN A URGENCIAS POR DOLOR TORÁCICO. FIS 07-0089
UTILIDAD DE LA HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DEPENDIENTE DE UNA SECCIÓN DE URGENCIAS MEDICINA: ANÁLISIS DE LA CALIDAD, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA. FIS 05-0199

EXTRACCIÓN DE TIOPENTAL MEDIANTE HEMOPERFUSIÓN CON CARBÓN ACTIVADO EN PACIENTES CON CRITERIOS CLÍNICOS DE MUERTE CEREBRAL. FIS 93 / 1159
UNIDAD DE HOSPITALIZACION A DOMICILIO DEPENDIENTE DE UNA SECCIÓN DE URGENCIAS MEDICINA: ANÁLISIS DE LA CALIDAD, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA Y COMPARACIÓN CON UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO CONVENCIONAL. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO). FIS050199
EFECTO DE LAS INTERVENCIONES TEMPORALES Y PERMANENTES (REFORMAS ESTRUCTURALES) EN LA MEJORA DEL FLUJO DE PACIENTES, LA EFICACIA Y LA CALIDAD DE UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO. FIS. 02/0493


 

Malalties del tracte gastrointestinal

 

Projectes finançats:

REGISTRO DE COLITIS MICROSCOPICA NACIONAL (PROYECTO RECOMINA): ESTUDIO DE FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO DE COLITIS MICROSCÓPICA Y CREACIÓN DE UN BANCO DE ADN . FIS. PI061577
ASSESSORAMENT I INVESTIGACIÓ APLICADA EN EL CAMP DE LA GENÈTICA FORENSE I TOXICOLÒGICA . 302414

 
Grup Transversal de Recerca en Atenció Primària (IDIBAPS)

Equip de recerca multidisciplinar i transversal que agrupa diferents professionals de l'atenció primària en l'estudi integral de les persones des d'una perspectiva biopsicosocial en l'àmbit assistencial que li és propi. Desenvolupa recerca eminentment clínica així com estudis de base poblacional, tant descriptius com d'avaluació d'intervencions i de resultats en salut, estudis sobre la història natural de les persones i les seves malalties, els seus factors de risc, i la morbiditat i mortalitat d'aquestes. Inclou un conjunt de línies de recerca pròpies: (1) Continuïtat assistencial i gestió de malalties cròniques; (2) Utilització de serveis sanitaris; (3) Eix fragilitat - dependència - atenció domiciliària; (4) Ús del medicament; (5) Autoimmunitat; (6) Dolor crònic; (7) Aterogènesi, factors de risc i malaltia cardiovascular; (8) Salut mental, tabaquisme i altres addiccions; (9) Malalties respiratòries; (10) Malalties digestives i hepàtiques; (11) Atenció a l'immigrant.

Projectes finançats:

SUSCEPTIBILITAT IMMUNOGENÈTICA I ALTERACIONS METABÒLIQUES COM A FACTORS ETIOPATOGÈNICS DE DOLOR CRÒNIC EN PACIENTS AMB SÍNDROME DE SJÖGREN EN COMPARACIÓ AMB PACIENTS ATESOS A L'ÀMBIT DE L¿ATENCIÓ PRIMÀRIA. MARATÓ TV3. 071810
POLIMORFISMOS GENÉTICOS EN ECA Y EN LOS GENES DEL RECEPTOR DE LA BRADIQUININA Y DE LA AMINOPEPTIDASA P EN PACIENTES HIPERTENSOS TRACTADOS CON IECA Y SU VALOR PREDICTIVO DE RIESGO DE HIPERSENSIBILIDAD PULMONAR (TOS SECA). FIS. EC07/90239
DESARROLLO DE UNA VACUNA FRENTE A VIH: ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN LA BIOLOGÍA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS TRAS INTERACCIÓN CON DISTINTOS INMUNÓGENOS. FIS. PS09/01297


Investigacio en cures clíniques

 

Projectes finançats:

IMPROVING HEALTH SERVICES FOR EUROPEAN CITIZENS WITH DEMENTIA: DEVELOPMENT OF BEST PRACTICE STRATEGIES FOR THE TRANSITION FROM AMBULATORY TO INSTITUTIONAL LONG-TREM CARE FACILITIES. ACRÓNIMO /RIGHTTIMEPLACECARE..EUROPEAN COMMISSION OF RESEARCH, 15/04/2009 (FP7-HEALTH-2009). PROPOSAL NO: 2421153

 

 

 

 

 


 

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina
Última actualització o validació: 06.04.2011
imatge de maquetació