Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Grau en Ciències Biomèdiques Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Índex
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris i grups
Coordinadors i Tutors
Plans docents
Avaluacions
Trasllat
Reconeixement de crèdits
Mobilitat
Espai per al professorat
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT

1. Les sol·licituds de convalidació d'assignatures s’han de presentar en el centre o centre adscrit de la Universitat de Barcelona on es desitgi cursar els estudis de grau (el model d’imprès que cal emplenar es pot obtenir en el mateix centre en què s’imparteixen els estudis).

Terminis:

  • Des de 1 d'octubre fins al 30 de novembre
  • Des de l'1 de febrer fins al 30 de març

2. Cal portar la documentació següent:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
  • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
  • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.

3. L’òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de convalidació, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

4. La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada.

Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.

5. Normativa específica

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:22.03.2018