Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramaciˇ
Facultat UB   
Imatge de diagramació
Sol·licitud reconeixement de crèdits al Grau d'Enginyeria Biomèdica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

DADES PERSONALS
NIUB (només alumnes UB)
DNI:
Primer cognom:
Segon cognom:
Nom:
Telèfon:
Correu electrònic:
adreça( carrer, num i pis):
codi postal:
Població:
Nacionalitat:
Estudis parcials realitzats de:
Universitat de procedència:
   
   
   

Assignatures de la Universitat procedència
(En cas d'omplir amb mes d'una assignatura una casella separeu-les amb un punt i coma)
Assignatures a reconeixer de la Facultat de Medicina (Universitat de Barcelona)
(En cas d'omplir amb mes d'una assignatura una casella separeu-les amb un punt i coma)
Assignatura/es 01: Assignatura/es 01:
Assignatura/es 02: Assignatura/es 02:
Assignatura/es 03: Assignatura/es 03:
Assignatura/es 04: Assignatura/es 04:
Assignatura/es 05: Assignatura/es 05:
Assignatura/es 06: Assignatura/es 06:
Assignatura/es 07: Assignatura/es 07:
Assignatura/es 08: Assignatura/es 08:
Assignatura/es 09: Assignatura/es 09:
Assignatura/es 10: Assignatura/es 10:
Assignatura/es 11: Assignatura/es 11:
Assignatura/es 12: Assignatura/es 12:
Assignatura/es 13: Assignatura/es 13:
Assignatura/es 14: Assignatura/es 14:
Assignatura/es 15: Assignatura/es 15:
Assignatura/es 16: Assignatura/es 16:
Assignatura/es 17: Assignatura/es 17:
Assignatura/es 18: Assignatura/es 18:
Assignatura/es 19: Assignatura/es 19:
Assignatura/es 20: Assignatura/es 20:
Podeu més informació a la pàgina WEB: http://www.ub.edu/medicina/grauEB/reconeixement.htm
Quedo assabentat/ada que:
  • S'ha de presentar en el termini de 10 dies la corresponent documentació a la Secretaria.
  • La sol·licitud esta condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament de les taxes corresponents en els terminis establerts.


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:07.05.2010