Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Grau en Medicina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Informació general
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris i grups
Coordinadors i Tutors
Plans docents
Avaluacions
Trasllat
Reconeixement de crèdits
Espai per al professorat
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Itinerari curricular - Assignatures troncals

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ OB – obligatòria / OT – optativa del grau / TR – treball final de grau

 

1r Curs – IMPLANTACIÓ CURS 2009-10

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361439

363839

Anatomia Funcional i Embriologia de l’Aparell Locomotor

2on

12

FB

361435

363837

Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la Recerca

1er

6

FB

361434

363834

Biofísica Mèdica General

1er

6

FB

361431

363832

Biologia Cel.lular

1er

6

FB

361430

363831

Biologia Cel.lular i del Desenvolupament

2on

6

FB

361429

363835

Biologia Molecular

2on

6

FB

361432

363836

Bioquímica Bàsica

1er

6

FB

361437

363845

Histologia Humana

2on

4

OB

361436

363844

Introducció a la Salut, Antropologia, Demografia. Història de la Medicina

1er

5

OB

 

Optatives

2on

3

OT

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

FB:48 +
OB:9 +
OT:3

2n Curs  – IMPLANTACIÓ CURS 2010-11

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361509

363840

Anatomia i Embriologia d’Òrgans i Sistemes

1er

12

FB

361433

363833

Bioquímica i Biofísica de Sistemes

2on

9

FB

361440

363841

Fisiologia Mèdica I

1er

9

FB

361441

363842

Fisiologia Mèdica II

2on

9

FB

361451

363854

Immunologia Mèdica

2on

6

OB

 

Optatives

1er

3

OT

361438

363846

Organografia Microscòpica Humana

1er

6

OB

361442

363843

Psicologia Mèdica

2on

6

FB

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

FB:45 +
OB:12 +
OT:3

3r Curs  – IMPLANTACIÓ CURS 2011-12

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361445

363849

Anatomia Patològica General

1er/2on

6

OB

361447

363851

Farmacologia General

1er/2on

6

OB

361450

363853

Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimació

1er/2on

6

OB

361446

363850

Genètica Mèdica

1er/2on

6

OB

361444

363848

Microbiologia Mèdica

1er/2on

6

OB

361443

363847

Radiologia i Medicina Física General

1er/2on

6

OB

361449

363852

Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica

1er/2on

16

OB

 

Optatives

1er/2on

8

OT

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

OB:52 +
OT:8

*4rt Curs  – IMPLANTACIÓ CURS 2012-13

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361458

363861

Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori

1er/2on

9

OB

361455

363858

Malalties de l’Aparell Digestiu

1er/2on

9

OB

361457

363860

Malalties de l’Aparell Respiratori

1er/2on

9

OB

361469

363872

Malalties de la Sang

1er/2on

5

OB

361456

363859

Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició

1er/2on

6

OB

361459

363862

Malalties del Sistema Nerviós

1er/2on

9

OB

361463

363866

Otorinolaringologia

1er/2on

5

OB

361460

363863

Psiquiatria

1er/2on

6

OB

 

Optatives

2on

2

OT

TOTAL CRÈDITS CURS

 

60

OB:58 +
OT:2

5è Curs  – IMPLANTACIÓ CURS 2013-14

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361462

363865

Dermatologia

1er/2on

5

OB

361453

363856

Malalties del Sistema Renal i Aparell Genital Masculí

1er/2on

9

OB

361452

363855

Malalties Infeccioses

1er/2on

9

OB

361465

363838

Medicina Preventiva, Salut Pública i Estadística Aplicada

1er/2on

9

FB
OB

361470

363873

Medicina Legal i Laboral. Toxicologia

2on

5

OB

361468

363871

Oncologia Mèdica i Radioteràpica

2on

6

OB

361461

363864

Oftalmologia

1er/2on

5

OB

 

Optatives

1er

2

OT

361454

363857

Ortopèdia i Reumatologia

1er/2on

9

OB

TOTAL CRÈDITS CURS

 

59

OB:57 +
FB:1 +
OT:2

6è Curs  – IMPLANTACIÓ CURS 2014-15

Codi Clínic

Codi Bellvitge

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

361464

363867

Farmacologia Clínica

2on

4

OB

361467

363870

Obstetrícia i Ginecologia

1er

12

OB

361466

363869

Pediatria

1er/2on

15

OB

361472

363874

Pràctiques Tutelades. Estada Clínica Hospitalària*

2on

12

OB

361471

363868

Pràctiques Tutelades. Medicina Familiar i Comunitària*

2on

12

OB

361473

363875

Treball Fi de Grau*

2on

6

TR

TOTAL CRÈDITS CURS

 

61

OB:55 +
TR:6

 

Número de crèdits optatius totals a superar per l’estudiant

18 CRÈDITS

Forma d’assolir l’optativitat vinculada al grau

X

Opció 1: Superant qualsevol assignatura optativa ofertada pel títol de grau

 

REQUISITS ENTRE ASSIGNATURES*  

Per matricular l’assignatura o assignatures

Cal tenir superats XX crèdits d’entre un grup d’assignatures

Codi
Clínic

Codi
Bellvitge

Denominació

Curs i semestre

Codi

Denominació

Curs i semestre

 

 

 

*Assignatures a partir del 7é semestre (4art. curs)

4art

 

Haver superat 151 crèdits dels 166 crèdits de FB/OB dels tres primers cursos

 

361471

363868

*Pràctiques Tutelades. Medicina Familiar i Comunitària

6è/2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

361472

363874

*Pràctiques Tutelades. Estada Clínica Hospitalària

6é/2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

361473

363875

*Treball Fi de Grau

6é/2on

 

Haver superat 290 crèdits (FB/OB/OPT) dels 360 crèdits totals de la titulació

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:17.05.2018