Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona
Facultat de Medicina
Imatge de diagramació
Castellano English Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Màsters Universitaris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
 

Màsters Universitaris

Els màsters universitaris tenen l'objectiu de posar en comú un sistema de crèdits compatible, criteris i metodologies comparables i una durada similar a la de les titulacions europees, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l'alumnat.

Els màsters universitaris estan reconeguts formalment tant a Espanya com a la resta de països europeus, i tenen uns preus públics regulats per la Generalitat de Catalunya

Estan estructurats en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits):un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball de l'estudiant, incloent-hi les classes lectives, teòriques o pràctiques, l'estudi personal, la participació en seminaris, els treballs, les pràctiques i la preparació i la realització d'exàmens i de proves d'avaluació.

Els plans d'estudis donen una formació teòrica i pràctica que l'estudiant assoleix mitjançant matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i activitats d'avaluació, i que finalitza amb l'elaboració i amb la defensa pública d'un treball de fi de màster

Segons els objectius formatius, un màster oficial pot tenir dos tipus d'orientacions, que donen lloc a les modalitats següents:

  1. Professionals: orientats a la capacitació per a la pràctica professional.
  2. De recerca: estan orientats a la iniciació en recerca i és el pas previ d'accés al doctorat.

Per a més informació (matrícula, criteris d'admissió, etc) consulteu el màster en que esteu interessats

 

Convocatòria de premi extraordinari dels ensenyaments oficials de màster universitari corresponents al curs acadèmics 2018-19

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:28.10.2019