Internacional
Convenis de col·laboració amb universitats i altres institucions sanitàries en l’àmbit internacional.


Multiprofessional
Adreçat a professionals de les diferents disciplines dins de les ciències de la salut.


Innovació Docent
Ensenyament tant presencial com online. Metodologies docents adaptades als nous contextos.

Màster en Malalt Crític
i Emergències

120 Crèdits

6 Mòduls

Inter-universitari

Semipresencial

Màster Oficial
en Recerca Clínica

60 Crèdits

3 Mòduls

Accés a doctorat

Semipresencial

Màster en Educació
i Simulació

65 Crèdits

5 Mòduls

Interdisciplinar

Semipresencial

Fonaments en el Malalt Crític i Emergències

30 Crèdits

Formació Permanent

Especialització

Virtual

Cursos de la
Society of Critical Care Medicine

Cursos monogràfics

Formació permanente

Acreditació internacional

Semipresencial

Fonaments en Medicina Crítica i
Teràpia Intensiva - Latinoamèrica

30 Crèdits

Formació Permanent

Especialització

Virtual

©Copyright 2022 Universitat de Barcelona | Tots els drets reservats