Qui som?

El 2005, un grup de professionals que treballem a les UCI, Urgències i Emergències, i que pertanyem a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, Sistema d’Emergències Mèdiques i l’Institut Universitari Parc Taulí, vam percebre que hi havia una necessitat de formació en les competències necessàries per a l’atenció al malalt crític i emergències.

La formació de metges i infermeres/rs, tradicionalment, es duia a terme d’una manera diferenciada, mentre en la pràctica clínica treballem junts. Considerem que la interacció entre aquests dos grups professionals és fonamental per a la supervivència del malalt, per la qual cosa, des d’un primer moment vam optar per un Màster multidisciplinari de formació permanent, que incorpori els diversos professionals que tenen cura del malalt. A més, creiem que el desenvolupament professional també passa per adquirir unes eines en investigació per poder contribuir a l’avenç científic en aquest camp del coneixement.

Amb el pas dels anys, els programes que comprèn el Programa integral malalt crític i emergències (PIMCE) han experimentat una adaptació continuada a les necessitats dels alumnes, amb una innovació contínua en la metodologia docent, incorporant la tecnologia més avançada en simulació. En paral·lel, s’hi han incorporat institucions espanyoles i internacionals, entre les quals destaca la Universidad Autónoma de Madrid. A data d’avui, en els diversos programes, s’hi han format més de 3.200 alumnes, un terç dels quals són internacionals i amb una taxa de superació del 95%.

Fundadors i Direcció del programa

Josep M. Nicolás Arfelis

Especialista en Medicina Interna i Medicina Intensiva. Doctor en Medicina. Director de l’Institut de Medicina i Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona. Catedràtic de Medicina, Universitat de Barcelona

Javier Ruiz Moreno

Especialista en Medicina Intensiva. Doctor en Medicina. Coordinació d’Urgències, Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. Professor Associat, Universitat de Barcelona

Miquel Sanz Moncusí

Diplomat en Infermeria, Màster. Coordinador d’Infermeria, Unitat de Cures Intensives Digestives, Hospital Clínic de Barcelona. Professor Associat, Universitat de Barcelona

Xavier Jiménez Fàbrega

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Doctor en Medicina. Director de recerca i desenvolupament, Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. Professor Associat, Universitat de Barcelona

Gemma Martínez Estalella

Diplomada en Infermeria, Màster. Directora d’Infermeria, Hospital Clínic de Barcelona. Professor Associat, Universitat de Barcelona

Visió, Missió i Valors

Visió estratègica

D’acord amb els gairebé 15 anys d’experiència docent, els mitjans, l’estratègia de creixement i consolidació, els professionals que la integren i, sobretot, la identificació de les necessitats dels alumnes, PIMCE, com a organització, vol ser un referent pel que fa a la formació de professionals i investigadors del malalt crític i de les emergències, en l’àmbit local, europeu i en altres comunitats, com la iberoamericana i la dels països emergents.

Missió

Com a organització docent internacional, la missió de PIMCE és formar professionals amb el compromís que puguin generar més valor afegit a la comunitat sanitària i científica. Així mateix, la missió de PIMCE és el desenvolupament d’investigadors i la formació específica en qualitat assistencial. L’excel·lència en la formació i l’atenció de les necessitats específiques d’aquests professionals són la font de diferenciació de PIMCE.

Valors

Els valors de PIMCE es basen en el convenciment que les organitzacions assistencials són un servei de persones que atenen altres persones. Aquests valors, que els van inculcar i fomentar els seus fundadores, i els van assentar i reforçar docents i col·laboradors, comprenen: l’ortodòxia en els continguts docents, la professionalitat en la formació, la recerca d’una relació de confiança entre l’alumne i el facilitador, i la consideració de responsabilitat social.

©Copyright 2018 Universitat de Barcelona | Tots els drets reservats