Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Medicina) Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
SAIQU (Sistema per l’Assegurament Intern de la Qualitat) Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Inici
Presentació
Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat
Política de Qualitat
Comissió de Qualitat
Gestió de Processos
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació
Presentació i Documentació
Dades i Indicadors de la Facultat
Graus i Màsters (des de 2012)
Graus i Màsters (cursos anteriors)
Altres indicadors

 

Facultat de Medicina

C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

Email: qualitatmedicina@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

La Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

- garantir que es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats (de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;

- supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;

- garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

Components de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMiCS) (d'acord amb el reglament de la Facultat)

 

COMISSIÓ QUALITAT FMiCS

Ambrosio Vialé, Santiago (Representant del Professorat de Medicina – Bellvitge)

Carrillo, Daniel (Representant de l'alumnat de Medicina – Bellvitge)

Cunill, Mª José (Representant de l'alumnat de Podologia)

Fabrellas Padrés, Núria (Representat del Professorat d’Infermeria – Clínic)

García Prunell, Concepció (Cap SED – Bellvitge)

Guix, Eva M. (Representant de l'alumnat d’Infermeria – Bellvitge)

Navajas Navarro, Daniel (Representant del Professorat d’Enginyeria Biomèdica)

Nicolás Arfelis, Josep Mª (Convidat / Vicedegà de Màsters i Postgraus)

Salgado Gallego, Celia (Secretària de la Comissió de Qualitat i Cap SED – Clínic )

Sola Pola, Montserrat (Representant del Professorat d’Infermeria – Bellvitge)

Traboulsi, Bassel (Representant de l'alumnat d’Odontologia)

Trias, Gerard (Representant de l'alumnat d’Enginyeria Biomèdica)

Trilla Garcia, Antoni (President de la Comissió de Qualitat i Representant del Professorat de Medicina – Clínic)

Ustrell Torrent, Josep M. (Representant del Professorat d’Odontologia)

Verges Sala, Carles (Representant del Professorat de Podologia)

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:27.02.2018