Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
  Unitat d'Educació Mèdica
  Video de la Facultat Contacte Cerca UB Directori UB Notícies UB Agenda UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
 
imatge de maquetacióimatge de maquetació

Per què crear una Unitat d'Educació Mèdica a una Facultat de Medicina?
Les raons per la creació d'una unitat d'aquest tipus ve justificada pels nous desenvolupaments que s'estan produint en el camp de l'educació mèdica en els últims temps. Podem citar entre d'altres:

 • El desenvolupament del procés de Bolonya
 • Noves estratègies i metodologies educatives i d'avaluació.
 • Introducció de nous conceptes i taxonomia en l'àmbit educatiu
 • Nous contexts d'ensenyament (e.g. simulacions)
 • Avaluació de la qualitat. Gestió i avaluació de programes
 • Nous rols dels professors i alumnes.
 • Formació i assessorament als professors. Professionalització de la funció docent
 • Necessitat de fer recerca en docència. Crear coneixement expert. Educació mèdica basada en la millor evidència
 • Desenvolupament de l'educació mèdica com a disciplina científica. Expertesa en Educació mèdica.

Antecedents històrics
Existeixen en el camp de l'educació mèdica diverses recomanacions per crear UEM que permetin professionalitzar el procés de disseny i gestió d'un procés curricular,  mitjançant la participació d'experts en Educació Mèdica. Si bé en un primer moment, aquesta expertesa educativa  es pot obtenir d'una institució nacional o internacional externa, l'òptim es que totes les Facultats creïn unitats d'Educació Mèdica. Actualment existeixen aquestes unitats en moltes facultats d'arreu del mon.
    

 • Anys 50: Es creen les primeres a la Western Reserve University, Ohio, USA. (1958) i a la Illinois University per G. Miller. A partir d'aquí es segueixen creant i al 2000 hi ha 61 a Facultats de Medicina dels USA i al 2001, a totes les del Canadà.     
 • En els anys 70: Es creen a Europa: Dundee, (UK), Maastricht (Holanda) i a  Australia, Àsia (Tailàndia, Iran,  Sri Lanka, etc.)    
 • A partir dels 80, gran desenvolupament al  Regne Unit, Països Nòrdics, Suïssa, Portugal (Facultats noves), Israel, Iberoamerica, Àsia (China, Japó, Filipines, Singapur)     
 • A Espanya: 1980 Alacant, i al 1998  Castella - La Manxa. A partir del 2000, petits projectes embrionaris com Granada, UAB i UAM

Què fan les UEM allà on existeixen?

 1. Recerca en EM: Crear cultura de recerca en EM. Facilitar informació als professors sobre temes d'EM. Publicar en EM
 2. Docència (Activitats de formació de professors) i de nous professionals de l'educació mèdica: Noves metodologies docents i d'avaluació. Desenvolupament curricular. Organització de jornades i cursos.
 3. Funcions de servei (bàsicament assessores) a la institució, als departaments, professors i alumnes.
 4. Funcions tècniques organitzatives
línia separació paràgrafs
 
imatge de maquetació imatge de maquetació
 
Presentació
Funcions
Estructura i composició
Noticies
Formació de professorat
Educació basada en simulacions
Avaluació de competències
Publicacions disponibles a la UEM
Documents d'interès
Congressos i cursos en Educació Mèdica
Recerca en Educació Mèdica
Enllaços d'interès

Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Facultat de Medicina
Unitat d'Educació Mèdica

Casanova 143
08036 Barcelona
eum@ub.edu
Telèfon:
Fax:

  imatge de maquetació
 
Sociedad Española de Educación Médica - SEDEM está en Facebook.
 
 
 
     
     
     
imatge de maquetacióimatge de maquetació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina imatge de diagramació