El monacat a la Catalunya medieval. Dels orígens al segle XIII

Aquest mes d’octubre, en el marc de les activitats acadèmiques organitzades des de la plataforma GAUDIR UB, es va inaugurar el curs “El monacat a la Catalunya medieval. Dels orígens al segle XIII”, que, amb una durada de 20 hores lectives, ens servirà per aproximar-nos des d’un punt de vista rigorós, però amè, als principals trets característics de la vida monàstica medieval, tant femenina com masculina, al territori català.

Aquest curs, impartit per professorat vinculat al projecte CLAUSTRA, es presenta com un monogràfic dedicat als ordes monàstics, estudiant amb precisió els seus orígens, el seu desenvolupament posterior i les moltes transformacions que patiren. Ara bé, malgrat ser una unitat docent autònoma, s’inscriu dins d’un cicle conformat per dos cursos més que ens han de permetre conèixer en detall la complexa religiositat medieval en totes les seves formes i amb tots els seus matisos. Aquests cursos són:

• “El món conventual a la Catalunya medieval. L’emergència d’una nova espiritualitat”, impartit del 22 de gener a l’1 d’abril del 2016.

• “Formes alternatives d’espiritualitat a la Catalunya medieval. Entre l’ortodòxia i l’heretgia”, impartit del 22 d’abril al 2 de juliol del 2016.

Per a més informació, recomanem visitar la web: El monacat a la Catalunya medieval

El monacat a la Catalunya medieval