Graus

El Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona imparteix diverses assignatures al Grau d’Història i en comparteix d’altres, en aquest mateix Grau, amb altres Departaments. A través de la seva docència ofereix una visió amplia de l’Edat Mitjana així com els coneixements bàsics per a treballar les diferents tipologies de fonts històriques, tot adreçat a preparar els estudiants com a futurs historiadors i investigadors.


Des del Departament s’han potenciat els equips docents amb l’interès de donar una visió coherent i unitària de la Història Medieval al llarg de la seva cronologia i en els diferents àmbits geogràfics d’actuació. La concessió per la Universitat de Barcelona de diversos Projectes d’Innovació Docent (PID) ha permès als equips de professors aplicar a la docència els resultats obtinguts en aquests projectes.

El Departament ofereix la possibilitat de participar en visites a arxius i biblioteques especialitzades en l’àmbit medieval i programa, també, viatges d’estudi a Roma, Florència, Bolonya, Venècia, Avinyó, Poblet, Lleida, Girona o Tortosa, entre altres llocs de rellevància per a la història i la cultura medievals. El Departament recolza diverses excavacions arqueològiques, dirigides pels seus professors, tant dins com fora de Catalunya, en les quals hi participen els estudiants del Grau. Aquests estudiants, a més, tenen la possibilitat de gaudir, durant el darrer any dels seus estudis, de beques de col·laboració amb el Departament per iniciar-se en la recerca.