Grau d'Arqueologia

El Grau d’Arqueologia, en el que hi participa el Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, està pensat específicament per a formar arqueòlegs, tant en la vessant de recerca com en la professional. En tractar-se d’una matèria diacrònica, l’arqueologia medieval hi és present a partir del segon curs amb matèries de formació bàsica i obligatòries (Història medieval i Fonts escrites i documentals) i en els cursos posteriors amb assignatures obligatòries i optatives (Arqueologia medieval i postmedieval, Materials i tècniques de producció medieval i Últimes tendències en arqueologia medieval). Totes les matèries són impartides per professors arqueòlegs medievalistes del Departament, que col·laboren, també, en les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II. A més, el Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica ofereix als estudiants del Grau la possibilitat de participar en excavacions arqueològiques d’època medieval.

Per saber-ne més: Grau d'Arqueologia