Màster/Doctorat

Des de la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, els Màsters i Post-graus han esdevingut la etapa formativa per accedir als estudis de Doctorat. Ofereixen als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se i d’iniciar i/o consolidar l’activitat investigadora. El Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica participa plenament en el Màster de Cultures Medievals, que té com a objectiu principal la formació d’especialistes en l’Edat Mitjana.

Per altra banda, els professors del Departament participen en dos programes de doctorat: el de Cultures Medievals, amb altres especialistes en l’edat mitjana de diverses facultats de la UB, i en el de Societat i Cultura, amb historiadors de la Facultat de Geografia i Història.

En el context del màster i del doctorat es programen una sèrie d’activitats (seminaris, workshops, jornades, sortides culturals...) en les quals es promou la participació activa dels estudiants.