Doctorat

Els programes de doctorat garanteixen que els estudiants puguin seguir les seves pròpies línees de recerca, tutelats pel seu director i pel tutor que els sigui assignat. Els doctorands han de presentar, anualment i pública, de l’estat de la seva recerca i hauran de participar en una sèrie d’activitats aprovades per la Comissió de Doctorat i programades especialment per a la seva formació especialitzada en funció de les línies de recerca.

Els estudiants de doctorat podran optar a les beques i ajuts que puntualment convoquin les institucions públiques (Universitat, Generalitat i Ministeri), havent-se de vincular a un projecte de recerca. El Departament estimula la participació dels seus doctorands en congressos, simposis, jornades i altres activitats que permetin entrar en contacte amb altres investigadors, línies de recerca, departaments, institucions i grups de recerca que treballin en camps afins.

El professorat del Departament i els estudiants tenen l’opció de vincular-se a un dels programes de doctorat que acullen línies de recerca centrades en els estudis sobre l’Edat Mitjana: Cultures Medievals i Societat i Cultura.