Dades personals

Google Map in jQuery dialog box

Riera Melis, Antonio

Sobre mi

Llicenciat i doctorat per la Universitat de Barcelona, vaig ampliar estudis a les universitats de Florència, Gènova, Càller i a l'Istituto di Storia Economica de Prato.

He impartit cursos i seminaris a les universitats de Bolonya, Tours, Paris IV, Lliure de Brussel.les, València, Alacant, Palma de Mallorca, Saragossa, Lleida, Alcalà de Henares, Sevilla, Granada i Valladolid.

He orientat la meva recerca en tres fronts: Història econòmica de la Corona Catalanoaragonesa, Història Social i cultural de l'alimentació i Reacció de les societats medievals davant les catàstrofes.

He coordinat la unitat catalana del màster europeu d'Història i cultura de l'alimentació, que imparteixen conjuntament les universitats de Barcelona, Bolonya, Tours i Lliure de Brussel.les.

Sóc membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Union Academique Internationale.

Formo part del Consell Científic de l'Institut Européen d'Histoire et Culture de l'Alimentation (Tours), així com del consell de redacció de diverses revistes científiques. Codirigeixo l'Acta Mediaevalia.

He dirigit catorze tesis doctorals i nombroses memòries de llicenciatura i de màster.

 • Càrrec: Catedràtic/a Emèrit/a
 • Núm. telèfon: 934037927
 • Adreça electrònica: antoniriera@ub.edu
 • Desp./Office: 1036
 • Hor. de desp./Office hours:

  Dimarts/Martes/Tuesday 11:30-13:00h

 • Pub.:

  La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. Las repecusiones arancelarias de la autonomia balear, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.

  C. OLIVERA, J. LAMBERT, E. REDONDO, A RIERA i MELIS, i A. ROCA, Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya, Barcelona, Institut Geogràfic de Catalunya, 2006.

  “El Mediterrani occidental al darrer quart del segle XIII. Concurrència comercial i conflictivitat política”, Anuario de Estudios Medievales, 26(2), 1996: 729-782.

  "Els orígens de la manufactura tèxtil medieval a la Corona Catalanoaragonesa (c. 1150-c. 1300)", XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, I, Valencia, 2005: 821-901

  "Monedas y mercados en la Edad Media. El Mediterráneo Noroccidental (c. 1190-c. 1350)", Moneda y monedas en la Europa Medieval, Pamplona, Gobierno e Navarra, 2000: 193-256.

  “El sistema viario de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media”, S. GENSINI, Viaggiare nel Medioevo, Pisa, Pacini, 2000: 421-446.

  "Société féodale et alimentation (XIIe-XIIIe siècles)", J.L. FLANDRIN; M. MONTANARI (dir.), Histoire de l’Alimention, Paris, Fayard, 1996: 397-418.

  "Il Mediterraneo, crouciolo di tradizione alimentarie. Il lascito islamico alla cucina catalana medievale", M. MONTANARI (coord.), Il mondo in cucina. Storia, identità, scambio, Roma-Bari, 2002: 3-43.

  "La famine comme outil expiatoire: Les restrictions alimentaires édictées par certaines règles monastiques aux VIème et VIIème siecles", Food&History, 1, 2002: 33-48.

  "Catástrofe, pánico y ritualidad en la Catalunya Medieval. Los terremotos de 1427-1428", M. MATHEUS; G. PICCINNI; G. PINTO; G.M. VARANINI, Le calamità ambientali nel Tardo Medioevo europeo, Firenze, Firenze University Press, 2010: 336-337.

 • Export to PDF
Torna al llistat