Acta Mediaevalia

La revista “Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia”, abreujadament coneguda com a “Acta Mediaevalia”, és la publicació periòdica del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. S’estructura en tres grans blocs temàtics: “Fonts i documents”, “Història” y “Arqueologia”. Acull també ressenyes d’obres significatives i s’intercanvia amb revistes d’altres universitats i institucions científiques d’arreu del món. La revista reflecteix l’activitat de recerca d’investigadors de l’àmbit universitari i cientificohumanístic sobre temàtiques relacionades amb la història i la cultura d’època medieval.

Acta Mediaevalia

Va ser creada el 1980 i dirigida pels professors Salvador Claramunt Rodríguez i Manuel Riu i Riu. En aquests moment s’ha arribat ja al número 31, corresponent a les anualitats 2011-2013. La seva periodicitat vol ser anual o bianual, en funció de factors diversos. Acull articles en qualsevol de les llengües romàniques o d’altres llengües de caràcter internacional, com anglès o alemany.

En aquest moment els seus directors són el professors Salvador Claramunt Rodríguez i Antoni Riera Melis, catedràtics d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona.