Altres publicacions

La darrera publicació del Departament és Vivències i sentiment de la mort: microanàlisis de famílies i comunitats rurals en temps feudals. Es tracta del recull d’alguns articles de la nostra companya Mercè Aventín amb el qual els membres del Departament hem volgut retre-li homenatge. Els articles versen sobre les temàtiques que més va treballar la Dra. Aventín durant el més de 30 anys en què va ser professora del Departament: el món rural català, el mercat, el crèdit o la família, entre d’altres.

Vivències i sentiment de la mort