Articles

La ‘auctoritas’ del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

LA ‘AUCTORITAS’ DEL NOTARIO EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL: NOMINACIÓN Y PRÁCTICAS


El libro La ‘auctoritas’ del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas, coordinado por el Dr. Daniel Piñol, recoge diversos trabajos de especialistas sobre el notariado medieval. La voluntad de este libro es comparar diferentes realidades hispánicas en torno al notariado público medieval. Se centra en la autoridad pública que nombra a los notarios en cada un de los casos presentados.

El prólogo ha sido elaborado por la Dra. Marisa Pardo, especializada en Historia del Notariado en Andalucía. El artículo de Daniel Piñol trata sobre la autoridad que nombra a los notarios en la Corona de Aragón, incidiendo en la legislación, la organización de los notarios y otras autoridades que también nombraban notarios, com por ejemplo la eclesiástica. El resto de trabajos se centran en casos concretos, como por ejemplo la Catedral de Sevilla (Diego Belmonte Fernández), la vicaría de Jerez en el siglo XIV (Javier E. Jiménez de Eguileta), el nombramiento de notarios en Oviedo y León a principios del siglo XIV (Olaya Rodríguez) y los notarios del Principado de Asturias (Néstor Vigil). Estos pertenecen a la Corona de Castilla, mientras que otros dos trabajos, los de Vicent Pons y Elena Cantarell, se centran en la Corona de Aragón. El primero se refiere a la consolidación de la autoridad sobre los notaris durante el reinado de Martín I el Humano y el segundo trata el caso de una pequeña escribanía rural catalana (Cubells, en La Noguera) y los notarios que allí trabajaron durante el siglo XIV.

La auctoritas del notario

Presentació del treball premiat “Concedimus et statuimus. Creació i edició d’un Llibre de Privilegis de la vila de Tremp”

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

El passat divendres 13 de novembre es va presentar a l’espai l’Epicentre de Tremp (Pallars Jussà) la recerca premiada per la 4a Beca Mn. Jesús Castells i Serra, que anualment concedeixen l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Els premiats, el Dr. Pau Castell, professor associat del Departament, i la Dra. Carme Muntaner, van exposar els resultats del seu estudi, centrat en l’edició crítica d’un Llibre de Privilegis factici de la vila de Tremp.
Al llarg de l’any que ha durat la recerca, els autors han consultat més d’un centenar de documents conservats en diferents arxius, com el propi Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (ACPJ), l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), el Diocesà i Capitular d’Urgell (ADU i ACU), la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. El recull ha inclòs finalment 62 documents, amb una cronologia que s’estén entre els segles XI i XV. Aquest Llibre de Privilegis és una clara mostra del pes creixent, al llarg de l’edat mitjana, que va tenir la vila trempolina a nivell econòmic i territorial, i també com a domini del bisbe d’Urgell i del comte de Pallars –succeït després pel rei de la Corona d’Aragó. Es preveu la seva publicació de cara al proper any, per tal de posar-lo a l’abast tant del públic científic com general.

Presentació del treball premiat. Dra. Carme Muntaner i Dr. Pau Castell

14es Jornades de Cultures Medievals de l'IRCVM dedicades a l'escriptura a l'Edat Mitjana

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

El passat divendres dia 16 d'octubre es van celebrar les 14 Jornades IRCVM de Cultures Medievals que, alhora, van obrir el curs del Màster en Cultures Medievals. En aquesta ocasió i després de la presentació de l'IRCVM, del Màster, del Doctorat en Cultures Medievals i de l'associació ARDIT, el tema que es va exposar va girar entorn l'escriptura a l'Edat Mitjana. Es van encarregar d'aquesta tasca les professores Elena Cantarell i Mireia Comas i el professor Daniel Piñol. Aquest va presentar el marc general sobre el fet d'escriure a l'Edat Mitjana, centrant l'atenció en l'àmbit reial i en l'àmbit privat, amb nombrosos exemples documentals per il·lustrar la ponència. Les altres dues intervencions van entrar amb més detall en dos aspectes relacionats amb l'escriptura: la Dra. Cantarell va explicar el problema de l'endeutament públic en un municipi català al segle XV a través de la documentació que s'ha conservat; la Dra. Comas va explicar el viatge que fa la infanta Isabel d'Aragó a Austria al 1313 i com relata la seva vida a la cort a través de les cartes adreçades al seu pare, Jaume II.

14es Jornades de Cultures Medievals de l'IRCVMDra. Elena Cantarell, Dr. Daniel Piñol i Dra. Mireia Comas

New Director and Academic Secretary

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

El día 17 de septiembre de 2015 el Dr. Daniel Piñol y la Dra. Maria Soler tomaron posesión, respectivamente, de los cargos de director y secretaria académica del Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática. El nuevo equipo directivo se incorpora con ilusión y ganas de afrontar los retos a los que se enfrenta el departamento en esta nueva etapa.
Desde aquí queremos agradecer al Dr. Ignasi Baiges y a la Dra. Rosa Lluch, miembros del anterior equipo, el excelente trabajo realizado durante estos años.

New Director and Academic Secretary

II Seminar on Medieval Spirituality and Monasticism

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

El Institut Universitari de Cultura (UPF), el Institut de Recerca en Cultures Medievals (UB) y el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes organizan la II Jornada de estudios sobre espiritualidad y monasticismo en la Edad Media: El Monasterio Interior.

Durante la jornada se realizará una visita al Monasterio de Pedralbes.

El acto tendrá lugar el jueves 15 de Octubre en el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes. Inscripción: 5 €. Aforo limitado

II Jornada de estudios sobre espiritualidad y monasticismo en la Edad Media