• Slider 1
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 1
 • Slider 1
 • Slider 1
 • Bestiary Ms. Royal 12 F XIII, f.45r The British Library
 • "Palmier" des Jacobins (Toulouse) © Pangurbàn
 • Aristòtil De generatione ms. Harley 3487, f.121v The British Library
 • Portada sur, Ermita de San Segundo (Ávila) © Pangurbàn
 • Beatus de Santo Domingo de Silos ms. Add. 11695, f.63v The British Library
 • Capitells, Catedral de Santa Eulàlia d'Elna (Rosselló) © Pangurbàn

El dia 11 de maig s'ha celebrat la reunió de constitució de la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica. En aquesta reunió, convocada pels Drs. Jaume Dantí i Daniel Piñol en qualitat d'antics directors dels dos departaments que es fusionen, s'han donat diverses informacions sobre el procés de reestructuració dels departaments. La nova secció neix de la voluntat d'unir dos departaments de la Facultat que, en algunes ocasions, han dut a terme iniciatives docents i de recerca conjuntes. Dins de la reunió es va proposar el Dr. Jaume Dantí com a coordinador de la Secció, qui, a la vegada, va proposar la Dra. Maria Soler com a Secretària de la Secció.

Es va explicar com s'organitzarà el Departament i com funcionarà la Comissió Permanent, a la que hi assistiran el Dr. Dantí i el Dr. Piñol com representants de la Secció. A la vegada es va informar que, properament, es finalitzarà la redacció i revisió del Reglament del Departament, que haurà de ser aprovat per les Seccions i posteriorment pel Consell de Departament. Finalitzat aquest procés s'haurà de redactar un Reglament de la Secció en el que quedarà fixat el funcionament de la Secció, les atribucions dels càrrecs i el repartiment de funcions.

Alguns dels presents van valorar positivament la nova etapa que s'inicia així com l'oportunitat de dur a terme projectes en comú en benefici de la recerca i la docència.

 • La auctoritas del notario

  Publicación sobre el notariado medieval

  El libro La ‘auctoritas’ del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas, coordinado por el Dr. Daniel Piñol, recoge diversos trabajos de especialistas sobre el notariado medieval. La voluntad de este libro es comparar diferentes realidades hispánicas en torno al notariado público medieval. Más información aquí

 • INICIACIÓ AL TREBALL AMB DOCUMENTS MEDIEVALS: Llatí, Paleografia i Diplomàtica (2017-2018)

  Nova edició d'aquest curs d'extensió universitària que ofereix el Departament. La preinscripció estarà oberta entre els dies 2 i 12 de febrer de 2018. Trobareu més informació aquí

 • Social Networks

  El Departament és a les Xarxes Socials

  El Departament és a les xarxes socials. Segueix-nos a @MedievalUB y a facebook Medieval UB

 • El monacat a la Catalunya medieval - Gaudir UB

  Aquest mes d’octubre, en el marc de les activitats acadèmiques organitzades des de la plataforma GAUDIR UB, es va inaugurar el curs “El monacat a la Catalunya medieval. Dels orígens al segle XIII”. Més informació aquí.