Grupo de Innovación Docente [Contra]Tædium [Universitat de Barcelona]Investigador/a principal del grupo: Marta Sancho i Planas

Web del grupo

[contra]TAEDIUM és un Grup d’Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona des de l'any 2005.

Està format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...). Ens plantegem què i com volem que aprengui aquest alumnat, amb la finalitat de formar-los com a futurs professionals de la Història, la docència i la gestió cultural. Creiem que no ens hem de limitar a la simple transmissió de coneixements, sinó també incidir en la formació d’historiadores i historiadors, amb criteri, capacitat analítica i habilitats en el tractament de les fonts.Publicacions:
2011: “El Bastidor: construïm Història. Recursos en línea per a l’ensenyament de la Història Medieval”. Biteca. Primer simposi internacional HUMANITATS A LA XARXA: el món medieval (Teresa Vinyoles, Elena Cantarell)
2011: “Dones: violències, respostes i mediacions. Disseny i realització d'un projecte de recerca històrica amb participació d'estudiants universitaris”. Gemma Tribó (ed.), Terceres jornades educació i arxius. Fonts primàries en l’educació digital Mireia Comas, Teresa Vinyoles)
2011: Recursos Informàtics per a la Història. http://hdl.handle.net/2445/17942 i OMADO (Objectes i materials docents) (Marta Sancho)
2013: “Dels continguts a les competències: disseny integral d'una assignatura de nova creació del grau d'Història”. Revista d’Innovació Docent Universitària Núm. 5, pp. 9-19 http://www.raco.cat/index.php/RIDU (Marta Sancho, Blanca Garí, Teresa Vinyoles, Rosa Lluch)
2013: «Coordinació d'equips docents en assignatures troncals: disseny d'assignatures, avaluació per competències i seguiment de resultats», a Jornada d'Intercanvi d'Experiències en Innovació Docent a la Facultat de Geografia i Història, 3 de juliol de 2013 (Ignasi J. Baiges, Marta Sancho)