MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia. [Universitat de Barcelona]Investigador/a principal del grupo: Blanca Garí de Aguilera

Web del grupo

El Grup MAHPA procedeix de la fusió de grups i de projectes de recerca dels departaments de Història de l'Art i de Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB que van començar a treballar conjuntament en el marc de la seva vinculació a l’IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) des de la seva fundació al desembre 2008. La tasca interdisciplinària i col·laborativa lligada a la recerca i també a la formació ens ha portat d’una banda a la participació conjunta en publicacions, activitats científiques i de transferència, i d’altra al disseny d’ambiciosos projectes de futur lligats a la recerca conjunta sobre el món medieval.

Publicaciones: