Los archivos privados: más documentos para la Historia. Edición de fuentes e investigaciones históricas (HAR2012-33755)[Universitat de Barcelona]

Investigador/a principal del proyecto: Daniel Piñol Alabart

Web del proyecto

Aquest projecte se centra en l'ús dels arxius patrimonials com a font per a la investigació històrica, amb l'objectiu principal de treure a la llum dades i informacions fonamentals per a la construcció de la Història a partir de la gestió de patrimonis familiars.

Publicacions: Ignasi J. Baiges, "Documents del segle X al fons Sentmenat de l'Arxiu Fontcuberta", a J. Mutgé Vives, R. Salicrú Lluch i C. Vela Aulesa (eds.), La Corona Catalanoaragonesa, l'Islam i el Món Mediterrani. Estudis d'Història Medieval en Homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona: Institució Milà i Fontanals-CSIC, 2013, pp. 13-21 Daniel Piñol; Alfredo Redondo, Col•lecció de cartes del General Prim (1834-1871), Madrid: De Librum Tremens, 2014. Daniel Piñol, "El llibre de la Baronia d'Eramprunyà", Anuario de Estudios Medievales, 1/43 (2013), pp. 357-359. <doi:10.3989/aem.2013.v43.i> Teresa Vinyoles Vidal, "L’aixovar, la caixa de núvia i el cofret de les joies”, a J. Mutgé Vives, R. Salicrú Lluch i C. Vela Aulesa (eds.), La Corona Catalanoaragonesa, l'Islam i el Món Mediterrani. Estudis d'Història Medieval en Homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona: Institució Milà i Fontanals-CSIC, 2013, pp. 723-736. Teresa Vinyoles Vidal, “Violències a l’espai urbà. Barcelona, segle XV”. A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctoraJosefina Mutgé i Vives, M. Sánchez, A. Gómez, R. Salicrú, P. Verdés (eds.) Barcelona, CSIC, 2013, pp.461-479.