Comunidades de montaña en la Alta Edad Media: Pirineo y Prepirineo catalán, (siglos V-IX) [Universitat de Barcelona]

Investigador/a principal del proyecto: Marta Sancho Planas

Web del projecte

Aprovado por el AGAUR y por la Comisión de Investigación de Arqueología y Paleontología.

Objectius:

1. Definir i caracteritzar els assentaments de muntanya

2. Valorar el pes de l'activitat ramadera en aquesta zona i període

3. Estudiar les èlits i definir les seves característiques

4. Valorar el paper dels monestirs en aquesta zona i període

Metodologia:

Buidatge documental, tècniques d'anàlisis territorial, aplicació de GIS, prospeccions i excavacions arqueològiques

Espais d'intervenció:

a) Boumort i Cardener: Cerca bibliogràfica, documental cartogràfica i toponímica.

b) Baix Montseny: Tractament GIS.

c) Pallars Jussà: Prospeccions a Tremp, Castell de Mur, i St. Esteve de la Sarga i aplicació GIS.

Intervencions arqueològiques: Els Altimiris i St. Martí de les Tombetes (St. Esteve de la Sarga).

Publicacions:

SANCHO, M. 2002-2003. "Mur i el seu territori". Acta Historica et Archaeologica Medievaleia (23-24):653-662.

———. 2003. "Fabregada: el poblament associat a l'establiment siderúrgic (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)". Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. Comarques de Lleida, Lleida, 2000, at Barcelona.

———. 2005. "El Montsec entre la serra i la vall: percepció del territori i construcció d'un paisatge a l'Edat Mitjana". Explotation, Gestion et Appropriation des Ressorces Montagnards du Moyen Âge aux Temps Modernes. Colloque International Usages et Paysages, Font-Romeu, 2002, at Perpignan.

———. 2006. "Canvis en els patrons d'assentament entre l'Antiguitat i l'Alta Edat Mitjana: el cas de Els Altimiris a la llum dels primers resultats de la recerca arqueològica". Condicions de Vida al món rural. Cinquenes Jornades sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local, 2005, Alguaire, at Lleida.

———. 2009. "Santa Cecilia de Els Altimiris (Sant Esteve de la Sarga – Pallars Jussà). Una iglesia rural entre la Antigüedad y la Edad Media". Esglésies rurals a Catalunya entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (segles V-X): Abadia de Montserrat.