La formación del paisaje medieval: el origen de la red aldeana en el Alto Arlanza. HAR2012-33673. [Universitat de Barcelona]

Investigador/a principal del proyecto: M. Dolores López Pérez

Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (2012 – 2015).

L’estudi del poblament altmedieval a la zona de l’Alt Arlanza (Burgos) deriva de forma quasi exclusiva de la visió difusa que proporciona l’estudi de les necròpolis rupestres. Els problemes de visibilitat d’aquest tipus d’anàlisi han fet que els estudis s’hagin centrat de manera gairebé exclusiva en l’estudi del món funerari, per la qual cosa el registre dels nuclis de poblament és clarament parcial. Aquest projecte pretén posar en relleu aquesta realitat històrica i arqueològica a partir d’un nou estudi detallat d’aquests jaciments a fi de resoldre nombroses qüestions referents a la organització dels vilatges i estratègies de poblament.

Publicacions:

Padilla, J.I.; Álvaro, K. (2013) Los asentamientos altomedievales del Alto Arlanza (Burgos). El despoblado de Revenga. Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 44/1, pp.67-100

Álvaro, K.; Padilla, J.I. (2012): Arquitectura religiosa y necròpolis rupestres entre el alto Arlanza y la cabecera del Duero (ss.IX-XI). Hortus Artium Medievalium, 18, pp. 209-222

Padilla, J.I.; Álvaro, K. (2011) Los grabados rupestres del despoblado medieval de Revenga (Burgos). Munibe. Antropologia-Arkeologia, 62, pp.439-459

Padilla, J.I.; Álvaro, K. (2011) La pileta del despoblado medieval de Revenga (Burgos): a propósito del lavado ritual de los difuntos y sus evidencias arqueológicas. Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 42/2, pp.67-100