Santa Creu de Rodes. Orígen y evolución del pueblo medieval y su relación con el territorio del Cabo de Creus (2014-2017) [Universitat de Barcelona i Museu d'Història de Catalunya]

Investigador/a principal del proyecto: Imma Ollich i Castanyer

Proyecto Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura: EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES 2014-2017

Duración: 4 años, 2014-2017

Total solicitado: 99.720,- €

Equipo directivo: Imma Ollich i Castanyer, Montserrat Mataró i Pladelasala, Anna Maria Puig i Griessenberger.

El projecte d'excavacions arqueològiques que es presenta pel jaciment de Santa Creu de Rodes (el Port de la Selva, Alt Empordà), comprén la recerca per al propers 4 anys, 2014-2017, englobant els següents apartats:

1) realització d'una campanya d'excavacions anual al poble medieval abandonat de Santa Creu;

2) realització dels estudis de material arqueològic, informes i memòries;

3) realització d'un buidatge documental paral·lel;

4) revisió i estudi de material arqueològic procedent d'excavacions preventives a l'església de Santa Helena i al monestir de Sant Pere de Rodes, que amb el castell de Sant Salvador, formen part del conjunt monumental de la muntanya de Verdera, on es troba el jaciment.

Publicacions:

2012, MATARÓ, M.- OLLICH , I.- PUIG, A.M., Santa Creu de Rodes (el Port de la Selva, Alt Empordà).- IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Tarragona 10- 13 juny 2010), Actes, vol. II, p. 719-726.

2012, MATARÓ, M.- OLLICH, I.- PUIG, A.M., Unes mesures de ceràmica trobades a Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva, Alt Empordà), a: Arqueologia Medieval, núm. 6-7 (2010-2012), p. 90-99.

2012, MATARÓ, M.- OLLICH, I.- PUIG, A.M., El poblat de Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva, Alt Empordà). Intervencions arqueològiques durant el bienni 2010-2011.- XI Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona (Girona, 15-16 juny 2012), Generalitat de Catalunya, Girona 2012, p. 385-391.

2011, OLLICH, I.- MATARÓ, M.- PUIG, A.M., L’abandonament del poblat de Santa Creu de Rodes: el context arqueològic i documental.- Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, LII, Miscel•lània d’homenatge a Gabriel Roura i Güibas, Girona, 2011, p. 315-338.

2010, OLLICH, I.- MATARÓ, M.- PUIG, A.M., Intervencions al poblat de Santa Creu de Rodes durant el bienni 2008-2009 (El Port de la Selva, Alt Empordà).- X Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Arbúcies-Museu Etnològic del Montseny, p. 363-370.

2009, OLLICH, I.- MATARÓ, M.- PUIG, A.M., La descoberta de Santa Creu.- ALBERES, 1 (primavera-estiu 2009), Girona 2009, p. 90-91.