CLAUSTRA. Atlas de espiritualidad femenina de los Reinos Peninsulares (HAR2011-25127)[Universitat de Barcelona]

Investigador/a principal del projecte: Blanca Garí de Aguilera
Web del proyecto

CLAUSTRA-Atles és una plataforma activa, destinada a la comunitat científica i accessible a través d’internet, que cataloga i cartografia espais d’espiritualitat femenina medievals dels Regnes peninsulars. CLAUSTRA-Atles neix de la necessitat de construir un coneixement sistematitzat, visual, interdisciplinari i interrelacionat de l’origen, desenvolupament i transformació d’aquests espais. La plataforma s’organitza a través d’Atles i Catàlegs. Les fitxes del catàleg i la cartografia dels mapes romanen sempre obertes i la plataforma és al mateix temps un instrument de transferència, projecció i avenç per a ulteriors investigacions.

Publicacions:
Blanca Garí ed (2013) Redes femeninas de promoción espiritual en los Reinos Peninsulares (s. XIIIXVI) / Women's Networks of Spiritual Promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th Centuries) (coordinadora) Viella Roma

Blanca Garí, Maria Soler Sala, Marta Sancho Planas, Delfi Isabel Nieto Isabel, Araceli Rosillo Luque CLAUSTRA. Propuesta metodológica para el estudio territorial del monacato femenino Monográfico: Espacios de espiritualidad femenina en la Europa medieval. Una mirada interdisciplinar
. Blanca Garí (Coord.) Anuario de Estudios Medievales 44-1 2014

Blanca Garí “CLAUSTRA. Atlas of feminine spirituality in Peninsular Kingdoms. A project on development” Humanities on the website: the medieval world Peter Lang, Bern en prensa