Datos personales

Google Map in jQuery dialog box

López Pérez, Mª Dolores

Sobre mí

El 1993 va doctorar-se a la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada La Corona d’Aragó i el Magreb al segle XIV (1331-1410), dirigida per la Dra. M. T. Ferrer, Professora de Recerca al Consell Superior d’Investigacions Científiques. Ha realitzat estades de recerca a París, Gènova, Florència i Tunis. Ha estat professora convidada a la Université Paris X-Nanterre, la Université de la Mannouba (Tunis) i la Université de Sfax. La seva línia de recerca principal s’ha centrat en les relacions entre la Corona d’Aragó i el Magreb en època baix medieval. Des de 2000 dirigeix la seva recerca vers l’anàlisi dels processos i transformacions econòmiques, socials i culturals a l’àrea mediterrània, prioritzant la recerca centrada en els moviments migratoris.

 • Cargo: Professor/a Titular
 • Teléfono: 934037949
 • Email: mdlopez@ub.edu
 • Desp./Office: 1064
 • Hor. de desp./Office hours:

  Baixa per malaltia

 • Pub.:

  LÓPEZ, MªD.; PADILLA, J.I., "Mallorcan merchants in Medieval Maghreb: mercantile strategies in the port of Honein in the mid-foorteenth century", Mediterranean Historical Review, 28/2 (2013): 141-165.

  LÓPEZ, MªD.; PADILLA, J.I., “El mercado mallorquín y el control fiscal de las comunidades italianas (siglo XIV)”, La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2013.

  “La compañía Torralba y las redes de distribución de la lana en el norte de Italia (1433-1434)”, A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé Vives, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2013.

  LÓPEZ, MªD.; PADILLA LAPUENTE, J.I., "La consolidación de una nueva estrategia en las relaciones entre la Corona de Aragón y el Magreb Hafsída: el tratado de 1403 y sus perspectivas mercantiles", Anuario de Estudios Medievales, 40/2 (2010): 665 - 689.

  “Mallorca, centro económico mediterráneo: los intercambios con el área magrebí (siglos XIII-XV”, M. BARCELÓ (ed.), El regne de Mallorca: cruïlla de gents i cultures (ss.XIII-XV), Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 2008: 89-100.

  “Política y comercio en el Mediterráneo occidental medieval: la conformación del cuadro diplomático y su repercusión en los intercambios económicos Magreb-Corona de Aragón (ss.XIII-XV)”, Relazione economiche tra Europa e mondo islamico secc.XIII-XVIII, Firenze, Le Monnier, 2007: 419-449.

  “Aux portes du Sahara: l’établissement des colonies marchandes européennes dans le Magreb médiéval”, M. HASSINE FANTAR (ed.), Le Sahara et l’homme. Un savoir pour un savoir-faire, Túnez, Université de Tunis El Manar, 2006: 131-140.

  “Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media”, C. TRILLO (ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el Norte de Africa en época medieval y moderna, Granada, Universidad de Granada, 2004: 87-226.

  “La movilidad de la guerra: mercenarios catalanoaragoneses en las luchas magrebíes (ss.XIII-XIV)", Cl. MOATTI (ed.), La mobilité des personnes en Méditedrranée, de l’Antiquité à l’époque moderne, Roma, École Française de Rome, 2004: 399-423.

  "Émigrer pour faire la guerre: la présence militaire catalano-aragonaise au Maghreb médiéval", H. BRESC; J.M. SALLMANN; F. DALMEIDA, La circulation des élites européennes entre histoire des idées et histoire sociale, París, Éditions Seli Arslan, 2002: 56-79.

 • Export to PDF
Volver a la lista