Datos personales

Google Map in jQuery dialog box

Castell Granados, Pau

Sobre mí

La meva activitat docent i investigadora ha estat vinculada principalment a la Universitat de Barcelona, on em vaig llicenciar en Història l'any 2006 i on vaig gaudir d'una beca predoctoral FPU adscrita al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica entre els anys 2008 i 2012.

M'he especialitzat en la Història de la cacera de bruixes, tema al qual vaig dedicar la meva tesi doctoral defensada el desembre de 2013 i que ha estat premiada per la Fundació Noguera i per l'Institut d'Estudis Catalans. Durant els anys com a estudiant predoctoral vaig tenir l'oportunitat de formar-me en diverses universitats estrangeres com ara la Université de Lausanne (2010) i la University of Oxford (2011), on vaig treballar amb alguns dels principals especialistes en el meu camp de recerca, com ara Martine Ostorero i Robin Briggs.

A banda d'haver publicat diversos articles i llibres, també he participat i coordinat diversos projectes de recerca dedicats a la cacera de bruixes a Catalunya i també a la meva altra gran passió: la història del Pallars. Sóc membre del Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia MAHPA, del Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium, de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals IRCVM i de l'Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinar en Cultures Medievals ARDIT.

Mi actividad docente e investigadora ha estado vinculada principalmente a la Universitat de Barcelona, donde me licencié en Historia en el año 2006 y donde disfruté de una beca pre-doctoral FPU adscrita al Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática entre los años 2008 y 2012.

Me he especializado en Historia de la caza de brujas, tema al que dediqué mi tesis doctoral, defendida en diciembre de 2013 y que ha sido premiada por la Fundació Noguera y por el Institut d'Estudis Catalans. Durante mis años como estudiante pre-doctoral tuve la oportunidad de formarme en distintas universidades extranjeras como la Université de Lausanne (2010) y la University of Oxford (2011), donde trabajé con algunos de los principales especialistas en mi campo como Martine Ostorero y Robin Briggs.

Además de haber publicado distintos artículos y libros, también he participado y coordinado diversos proyectos de investigación dedicados a la caza de brujas en Cataluña y también a mi otra gran pasión: la historia del Pallars. Soy miembro del Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia MAHPA, del Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium, de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals IRCVM y de la Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinar en Cultures Medievals ARDIT.
Most of my research and teaching activity has been carried out at the University of Barcelona, where I graduated in 2006 with a BA in History. After that, and also at the University of Barcelona, I completed a predoctoral fellowship at the Department of Medieval History, Paleography and Diplomatics between 2008 and 2012.

My research has been focused on the History of Witchcraft and Witch-hunts, a subject to which I devoted my doctoral thesis, secured in 2013 and awarded two different prizes by the Fundació Noguera and the Institut d'Estudis Catalans. During my years as a predoctoral fellow I performed several research stays at different universities, the Université de Lausanne (2010) and the University of Oxford (2011), working with some of the leading experts in my field such as Martine Ostorero and Robin Briggs.

Besides having published several articles and books, I have also coordinated and participated in a number of research projects devoted either to the persecution of witchcraft in Catalonia or to my other great passion: the history of the Pallars region. Currently I am a member of the Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia MAHPA, and also of the Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium, of the Institute for Research on Medieval Cultures (IRCVM) and the Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinar en Cultures Medievals (ARDIT).

 • Cargo: Professor/a Associat/da
 • Teléfono: 934037946
 • Email: paucastell@ub.edu
 • Desp./Office: 1061
 • Hor. de desp./Office hours:

  Dimecres/Miércoles/Wednesday 16:00-17:00h

 • Pub.:

  CASTELL GRANADOS, PAU (ed.), Llibre de Memòries de Francesc de Sullà, Barcino, Barcelona (en preparació).

  CASTELL GRANADOS, PAU i MUNTANER ALSINA, CARME (eds.),Llibre de Privilegis de la vila de Tremp, Garsineu, Tremp (en preparació).

  CASTELL GRANADOS, PAU, Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya, Fundació Noguera, Barcelona (en premsa)

  CASTELL GRANADOS, PAU (ed.), Les actes del Consell de la Vila de Tremp (1471-1522), estudi introductori a càrrec de Pau Castell i Carme Muntaner, Pagès Editors-Garsineu, Lleida (en premsa).

  CASTELL GRANADOS, PAU i MUNTANER ALSINA, CARME, La vida a Tremp en època medieval a través de les actes del Consell de la vila, Garsineu, Tremp 2015.

  CASTELL GRANADOS, PAU, "‘Wine vat witches suffocate children’. The mythical complex of the Iberian witch", eHumanista: Journal of Iberian Studies, 26 (2014), p.170-195.

  VINYOLES VIDAL, TERESA i CASTELL GRANADOS, PAU, “Llevadores, sanadores i fetilleres. Exemples dels sabers i les pràctiques femenines a la Catalunya medieval”, Études Roussillonnaises, XXVI (2013-2014), p.23-32.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “E cert te molt gran fama de bruixa. E se fa metgessa e fa medecines. La demonización de las prácticas mágico-medicinales femeninas (siglo XIV-XVI)”, Studia Historica, 31 (2013), p.233-244.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “La persecución de la brujería en el Pirineo leridano (ss. XV-XVI)”, Carlos Villanueva et al. (ed.), Estudios Recientes de Jóvenes Medievalistas. Lorca 2012, Universidad de Murcia-Sociedad Española de Estudios Medievales, Murcia 2013, p.25-38.

  CASTELL GRANADOS, PAU, Un judici a la terra dels bruixots. La cacera de bruixes a la Vall Fosca (1548), Garsineu, Tremp 2011.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “Sortilegas, divinatrices et fetilleres. Les origines de la sorcellerie en Catalogne”, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 22 (2011), p.217-241.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “La persecució senyorial de la bruixeria al Pallars: un procés contra bruixes i bruixots a la Vall Fosca (1548)”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXVII (2009), p.121-249.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “La participació de l’alumnat universitari en excavacions arqueològiques”, Marta Sancho i Planas, Mur: un castell feudal a la llum de la recerca històrico-arqueològica, Garsineu, Tremp 2009, p.31-38.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “La Catalunya Feudal”, Catalunya, tota la nostra cultura, Edicions 62, Barcelona 2008, vol.I, p.94-115.

  CASTELL GRANADOS, PAU, “L’època baixmedieval”, Catalunya, tota la nostra cultura, Edicions 62, Barcelona 2008, vol.I, p.116-131.

 • Export to PDF
Volver a la lista