Datos personales

Google Map in jQuery dialog box

Cantarell Barella, Elena

Sobre mí

La meva activitat docent i investigadora s’ha desenvolupat a la Universitat de Barcelona, on vaig estudiar i em vaig doctorar. Inicialment al Departament de Biblioteconomia i Documentació i, des de 2008, al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. La meva activitat docent es desenvolupa a l'àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques, impartint assignatures d'aquesta àrea de coneixement a la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, a la Llicenciatura i al Grau d'Història i en cursos d'Extensió Universitària. Les meves línies de recerca es centren en l'edició de fonts històriques, en l’ordenació i catalogació d’arxius patrimonials, municipals aprofundint, en aquests darrers, en l'estudi i edició de la documentació financera (deute públic i fiscalitat). Sóc membre del Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA), del Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium, de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona.


The University of Barcelona, where I earned my bachelor's and doctorate degrees, is where I currently carry out my research and teaching activities; first in the Department of Library and Information Sciences, and, since 2008, in the Department of Medieval History, Palaeography and Diplomatics. I teach undergraduate courses in the Library and Information Science degree programme, and in the History degree programme, and other optional courses. My research centres on the transcription and editing of historical sources, archival organization and cataloguing (with a focus on municipal financial records, particularly public debt and taxation). I am a member of the research group MAHPA, and also of the Institute for Research in Medieval Cultures (IRCVM).

Volver a la lista