Member Details

Google Map in jQuery dialog box

Piñol Alabart, Daniel

About me

Doctor en Història per la Universitat Rovira i Virgili, on vaig realitzar la tesi doctoral (defensada l'any 2000) i on vaig ser becari predoctoral (1995-2000) i professor associat (2000-2003). Des de l'any 2003 sóc professor titular de ciències i tècniques historiogràfiques a la Universitat de Barcelona. Les meves línies de recerca principals es centren bàsicament en la Diplomàtica, destacant per damunt de tot la Història del Notariat a Catalunya, especialment en l'època medieval. Faig recerca sobre l'instrument notarial català, l'organització del notariat i els formularis notarials. Anteriorment havia treballat amb documentació municipal i eclesiàstica, realitzant estudis sobre llibres de clavaria i arxius parroquials. En els darrers anys centro la meva atenció en la documentació privada, estudiant els arxius privats, principalment els patrimonials, però també aquells documents solts que aporten informació sobre la difusió de la cultura escrita en l'àmbit privat. Dins d'aquest sector he treballat també sobre les classes subalternes i la seva relació amb la cultura escrita, amb cronologies que van més enllà dels segles medievals. Sóc membre del Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA), del Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium, de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona i imparteixo classes al Diplôme Européene d'Études Médiévales (organitzat per la FIDEM), a Roma.

 • Position: Professor/a Titular
 • Phone No.: 934037934
 • Email: danielpinol@ub.edu
 • Desp./Office: 1042
 • Hor. de desp./Office hours:

  Dimarts/Martes/Tuesday 12:30-14:00h

 • Pub.:

  PIÑOL, D.; REDONDO, A., Col·lecció de cartes del General Prim (1834-1871), Madrid, De Librum Tremens, 2014.

  "El llibre de la Baronia d’Eramprunyà", Anuario de Estudios Medievales, 1/43 (2013): 357-359. <doi:10.3989/aem.2013.v43.i>

  "Notarios catalanes en Roma: los notarios matriculados en el Archivo de la Curia (1508-1671)", Historia, Instituciones, Documentos, 40 (2013): 251-302. <http://dx.doi.org/10.12795/hid.2013.i40.08>

  "La Paleografia i la Diplomàtica avui: El llegat de Josep Trenchs a les noves generacions", Josep Trenchs Òdena. Memòria viva, record present, Ajuntament de Vilallonga del Camp, 2013: 59-62.

  BAIGES, I.J.; PIÑOL, D., "Las cursivas notariales catalanas en el siglo XIII", De la herencia romana a la procesal castellana. Actas del IV Encuentro Internacional del Seminario permanente ’Escrituras Cursivas’, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2012: 75 -93.

  "De la casa a la web: archivos y documentos privados catalanes en internet", Beatrice BARBALATO; Albert MINGELGRÜN (eds.): Télémaque. Archiver et interpréter les témoignages autobiographiques, UCL Presses Universitaires de Louvain, 2012: 79-90.

  "Los registros notariales catalanes", Elena CANTARELL BARELLA; Mireia COMAS VIA (eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona, PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011: 11-131.

  "Un document públic en un arxiu privat: l’arrendament de la fleca de Riba-roja d’Ebre l’any 1788", Miscel·lània del CERE 21 (2010): 95-104.

  "La escritura gótica en Cataluña: grafías, usos y difusión social", María Josefa SANZ; Miguel CALLEJA (coords.), Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta, Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010: 159-182.

  El notariat públic al Camp de Tarragona: història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació Noguera, 2000.

 • Export to PDF
Back to the list