• 1 Summer School 2022: Les ciutats i els seus recursos. Agents i espais de la política i de l'economia (segles XIV-XVII)
  • 2 [Curs 2022-2023] Preinscripció oberta per als màsters oficials de la Secció d'Història Medieval i Història Moderna
  • 3 IV Seminari de Recerca d'Història Medieval i Història Moderna