Departament de Microbiologia 


BIOLOGIA MOLECULAR
BACTERIANA

Antonio Juárez
Carlos Balsalobre
Cristina Madrid
Patxi Muñoa


El grup de Biologia Molecular Bacteriana està format per un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) que pretenem aprofundir en el coneixement de mecanismes implicats en la senyalització bacteriana en relació a estímuls ambientals associats a la virulència, és a dir, en els mecanismes que possibiliten als bacteris detectar estímuls externs i respondre sintetitzant elements que els possibiliten causar una infecció. En paral·lel, també es desenvolupen projectes de recerca interdisciplinar dins de l'àmbit de la bioenginyeria.