Departament de Microbiologia 


GENÒMICA I PROTEÒMICA
DELS FACTORS DE
VIRULÈNCIA BACTERIANS

Joan Tomàs
Susana Merino


GENÒMICA I PROTEÒMICA
DELS FACTORS DE VIRULÈNCIA BACTERIANS

(Grup de recerca consolidat 2009SGR00635)
Estudis dels principals factors de virulència: lipopolisacàrids, capsules, mecanismes d'adhesió, flagells, toxines, sistemes de secreció i mecanismes de captura de ferro en bacteris Gram-negatius.