Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries

La Unitat de Microbiologia del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries té el seu origen en l'antiga Càtedra de Microbiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que va ser creada fa uns vuitanta anys. La seva tasca se centra fonamentalment en la investigació en el camp de la Microbiologia i en l'ensenyament d'aquesta disciplina en els diferents Graus en què està implicada.