UB
Vircont

Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).

 

La nostra recerca es basa en estudiar els virus de les hepatitis A i E (HAV i HEV), enterovirus, adenovirus, norovirus, poliomavirus i altres virus emergents humans que poden ser transmesos per l'aigua o aliments contaminats.També apliquem la detecció de diversos virus marcadors de la contaminació fecal a l'ambient (Microbial Source Tracking) a l'avaluació de l'origen de la contaminació. Treballem per desenvolupar i optimitzar mètodes per a detectar i estudiar les característiques de tots aquests virus i ens interessa poder adaptar aquestes tècniques per a poder aplicar-les a escenaris “in situ” com podrien ser contextes de crisis humanitàries. Recentment, estem estudiant virus emergents potencialment transmessos per aigua o aliments mitjançant eines de Secuenciació de Nova Generació (NGS).

El grup forma part de:

 

 

virwatest
Microbiological contamination of conventional...
Metagenomic analysis of viruses, bacteria and...