UB
Vircont

Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).

 

La nostra recerca es basa en estudiar els virus de les hepatitis A i E (HAV i HEV), enterovirus, adenovirus, norovirus, poliomavirus i altres virus emergents humans que poden ser transmesos per l'aigua o aliments contaminats.També apliquem la detecció de diversos virus marcadors de la contaminació fecal a l'ambient (Microbial Source Tracking) a l'avaluació de l'origen de la contaminació. Treballem per desenvolupar i optimitzar mètodes per a detectar i estudiar les característiques de tots aquests virus i ens interessa poder adaptar aquestes tècniques per a poder aplicar-les a escenaris “in situ” com podrien ser contextes de crisis humanitàries. Recentment, estem estudiant virus emergents potencialment transmessos per aigua o aliments mitjançant eines de Secuenciació de Nova Generació (NGS).

El grup forma part de:

 

 

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.