UB
Vircont

Ayalkibet Hundesa

Biografia i/o tasques: 

Veterinari i doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia. La seva recerca es centra en l'estudi dels virus humans i animals en el medi ambient, i la seva aplicació potencial com indicadors de contaminació fecal d'origen humà i / o animal. Es centra també, en el desenvolupament de nous mètodes moleculars per detectar i quantificar virus animals.

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.