UB
Vircont

Eva Fores Gil

Biografia i/o tasques: 

Biòloga i Màster de ciència i gestió de l'aigua per la Universitat de Barcelon. Actualment realitzant el seu doctorat. El seu treball es centra en el desenvolupamnet i optimització de mètodes per a la concentració de virus al terreny i en l'avaluació de mètodes de electrodesinfecció per  a la inactivació de virus en aigua.

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.