UB
Vircont

Eva Fores Gil

Biografia i/o tasques: 

Biòloga i Màster de ciència i gestió de l'aigua per la Universitat de Barcelon. Actualment realitzant el seu doctorat. El seu treball es centra en el desenvolupamnet i optimització de mètodes per a la concentració de virus al terreny i en l'avaluació de mètodes de electrodesinfecció per  a la inactivació de virus en aigua.

WEBINAR: COVID-19, WASTEWATER-BASED EPIDEMIOL...

Organized by the International Water Association

https://iwa-network.org/learn/covid-19-wastewater-based-epidemiology/

Webinar: Water and COVID-19. Characteristics...

International Water resources association (IWRA) https://www.iwra.org/waterandcovid19-webinar/

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Webinar: Covid-19: A Water Professional’s Per...
Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.