UB
Vircont

Marta Rusiñol

Biografia i/o tasques: 

Doctora en Microbiologia i Biotecnologia Ambientals. Els seus estudis se centren en l'anàlisi de l'aigua i la gestió sostenible de l'aigua, més concretament en les eines de seguiment de contaminacions fecals i l'avaluació de la difusió de virus al medi ambient. Actualment, treballa en metagenòmica i eines moleculars per identificar i controlar contaminants microbians emergents a l'aigua de reg. És professora associada del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).