UB
Vircont

Rosina Girones- Cap del grup de recerca

Biografia i/o tasques: 

Rosina Girones ha treballat en l'àrea de la Virologia bàsica i Virologia ambiental i ha publicat més de 100 publicacions científiques. És catedràtica de Microbiologia, Cap de la secció de Microbiologia del Departament de Genètica,Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona i dirigeix el Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments (VIRCONT). Rosina Girones és professora i coordinadora de diferents cursos, Virologia (Grau de Biologia), Tècniques de Diagnòstic (Grau de Ciències Biomèdiques) i Diagnòstic Molecular (Màster de Biotecnologia Molecular) i imparteix classes en altres assignatures relacionades amb la Virologia en el Màster de Microbiologia Avançada i en el Màster "Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible ".

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.