UB
Vircont

Rosina Girones- Cap del grup de recerca

Biografia i/o tasques: 

Rosina Girones ha treballat en l'àrea de la Virologia bàsica i Virologia ambiental i ha publicat més de 120 publicacions científiques. És catedràtica de Microbiologia, Degana de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i dirigeix el Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments (VIRCONT). És professora i coordinadora de diferents cursos, Virologia (Grau de Biologia), Tècniques de Diagnòstic (Grau de Ciències Biomèdiques) i Diagnòstic Molecular (Màster de Biotecnologia Molecular).

 

 

Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).