UB
Vircont

Sílvia Bofill-Mas

Biografia i/o tasques: 

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 2003. És professora agregada al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de la UB. Com a docent realitza part de l'encàrrec docent que el Departament rep dels graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals i Biomedicina així com del Màster en Microbiologia Avançada, Máster en Disseny i Innovació d’Aliments i el Màster de l'Aigua, anàlisi interdisciplinari i gestió sostenible, tots impartits a la UB. La seva investigació s'ha centrat en l'estudi de virus ADN humans, adenovirus i poliomavirus presents a l'ambient i potencial aplicació com a indicadors de contaminació fecal d'origen humà. Actualment el seu treball està enfocat a aplicar la detecció de virus com a marcadors de l’origen de la contaminació animal i humana a l’ambient i a la caracterització dels virus presents en diferents tipus de mostres mitjançant tècniques de seqüenciació massiva.

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.