UB
Vircont

Sílvia Bofill-Mas

Biografia i/o tasques: 

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 2003. És professora agregada al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de la UB. Com a docent realitza part de l'encàrrec docent que el Departament rep dels graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals i Biomedicina així com del Màster en Microbiologia Avançada, Máster en Disseny i Innovació d’Aliments i el Màster de l'Aigua, anàlisi interdisciplinari i gestió sostenible, tots impartits a la UB. La seva investigació s'ha centrat en l'estudi de virus ADN humans, adenovirus i poliomavirus presents a l'ambient i potencial aplicació com a indicadors de contaminació fecal d'origen humà. Actualment el seu treball està enfocat a aplicar la detecció de virus com a marcadors de l’origen de la contaminació animal i humana a l’ambient i a la caracterització dels virus presents en diferents tipus de mostres mitjançant tècniques de seqüenciació massiva.

WEBINAR: COVID-19, WASTEWATER-BASED EPIDEMIOL...

Organized by the International Water Association

https://iwa-network.org/learn/covid-19-wastewater-based-epidemiology/

Webinar: Water and COVID-19. Characteristics...

International Water resources association (IWRA) https://www.iwra.org/waterandcovid19-webinar/

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Webinar: Covid-19: A Water Professional’s Per...
Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.