+34 93 402 14 83       Contacta'ns

UB
Vircont

I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIAMBIENTAL

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.

La contaminació fecal humana i també la dels animals de granja (ovelles, vaques, porcs i aviram) representa una font important de degradació de l'aigua, i aporta grans quantitats de patògens. Tradicionalment s'han dedicat molts esforços a aconseguir una bona qualitat de l'aigua, però de fet, és tant o més important poder identificar l'origen de la contaminació per poder així dissenyar estratègies de remediació apropiades. La detecció i quantificació de virus específics d'humans i d'animals, principalment de les families Adenoviridae, Polyomaviridae i Parvoviridae, permet traçar l'origen de la contaminació ja que són molt prevalents i específics d'espècie, resistents als processos d'inactivació i alhora són excretats per bona part de la població a la femta o l'orina. La detecció i quantificació d'aquests virus, requereix de processos previs de concentració en volums petits (1-10mL). Al Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona, s'han desenvolupat assajos basats en la floculació amb llet descremada que permet posteriorment quantificar les partícules víriques amb PCR quantitatives específiques.

Aquest protocol de concentració i quantificació mitjançant qPCR específiques per virus humans (HAdV, JCPyV), bovins (BPyV) i porcins (PAdV) es va aplicar per identificar l'origen de les altes concentracions de nitrats en 4 pous de la comarca d'Osona. Es va poder determinar contaminació fecal bovina i porcina en dos pous situats aprop de granges de vaques i porcs respectivament. Aquest procediment s'ha aplicat també en l'anàlisi d’aigua de mar i de riu en un estudi desenvolupat en 5 països diferents i ha demostrat ser fàcilment estandaritzable, robust i aplicable a diferents arees geogràfiques.

AttachmentSize
Cartell 1er premi219.54 KB
Characterisation of the sewage virome: compar...
Microbiological contamination of conventional...
Metagenomic analysis of viruses, bacteria and...
URBANWAT JPI project

 

URBANWAT is a project financed by the EU Commission under the call “Closing the Water Cycle Gap”of  the Water JPI Strategic Research and Innovation Agenda. This research propose an improvement of tools and criteria for groundwater management in urban areas to ensure the sustainability of urban water resources and define their potential uses, from an integral approach.

 

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...