UB
Vircont

Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).

 

La nostra recerca es basa en estudiar els virus de les hepatitis A i E (HAV i HEV), enterovirus, adenovirus, norovirus, poliomavirus i altres virus emergents humans que poden ser transmesos per l'aigua o aliments contaminats.També apliquem la detecció de diversos virus marcadors de la contaminació fecal a l'ambient (Microbial Source Tracking) a l'avaluació de l'origen de la contaminació. Treballem per desenvolupar i optimitzar mètodes per a detectar i estudiar les característiques de tots aquests virus i ens interessa poder adaptar aquestes tècniques per a poder aplicar-les a escenaris “in situ” com podrien ser contextes de crisis humanitàries. Recentment, estem estudiant virus emergents potencialment transmessos per aigua o aliments mitjançant eines de Secuenciació de Nova Generació (NGS).

El grup forma part de:

 

 

Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).