UB
Vircont

VIRCONT

VIRCONT és un servei de assessorament científic a la Universitat de Barcelona, integrat en el Laboratori de virus contaminants d'aigua I aliments, en el departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia.

La nostra intenció es proveir a la societat de coneixement i aconsellar en l'estudi, detecció i quantificació de contaminants virals en tots els tipus de matrius d'aigua i aliments, a la vegada que promoure la transferència a la industria i als laboratoris de salut pública a través de la innovació tecnològica.

El nostre objectiu principal:

1- Disseminar l'activitat de recerca del Grup en els centres de R+D+I, tant en el sector privat i públic (laboratoris de salut pública, empreses agro-alimentaries i/o biotecnològiques, hospitals, centres de recerca biomèdica, universitats, etc.)

2- Desenvolupar, promoure i articular les activitats de transferència de coneixement a través dels projectes i serveis científico-tècnics, dins de les àrees en les que el grup és expert.

3- Oferir valor afegit als productes dels nostres promotors.

4- Participar en la formació de professionals dins l'àrea de recerca.

5- Contribuir a la millora del medi ambient i a la qualitat de l'aigua i aliments en relació a les infeccions virals en entorns de baixa renda.


Àrees de coneixement

VIRCONT ofereix serveis científics i assessorament tècnic en les àrees de coneixement derivades de l'activitat de recerca del grup:

- Identificació de l'origen de la contaminació (ex. Identificació de la potencial Font de nitrats o indicadors estàndards de contaminació fecal) en aigües superficials o subterrànies analitzant marcadors virals específics de contaminació humana i animal desenvolupats com a eines de traçabilitat de la contaminació microbiana.

- Identificació de aigua i aliments com a font responsable de brots d'origen alimentari.

- Detecció, quantificació i caracterització de virus contaminants d'aigua i de plantes de tractament d'aigües. Les matrius analitzades seran: aigües residuals, llots i biosòlids, aigües regenerades, aigües subterrànies, aigües de beguda, aigua de riu i mar.

- Avaluació de plantes pilots/processos i nous tractaments de desinfecció per virus en aigua o indústries alimentaries.

- Estudis de la contaminació fecal en ares de bany analitzant nous indicadors virals humans (adenovirus i poliomavirus) a més a més dels indicadors bacterians estàndards i altres patògens virals humans específics.

- Detecció, quantificació i caracterització de virus com a contaminants d'aliments. Les matrius analitzades seran: mol.luscs bivalves, vegetals, carn i altres aliments.

- Desenvolupament de nous mètodes moleculars per la anàlisis de virus.

- Anàlisi i caracterització de virus nous i emergents en aigua i aliments.

- Desenvolupar mètodes de baix cost per la purificació d'aigua en el punt d'ús. Cooperar i implementar tractament d'aigües en països de baixa renta i en situació d'emergència humanitària.

Els virus estudiats són: nous indicadors virals de contaminació fecal humana per el control de la qualitat de l'aigua com els adenovirus, i els poliomavirus humans (JCPyV BKPyV i MCPyV), patògens virals com hepatitis A i E (HAV i HEV), norovirus, enterovirus, rotavirus i altres virus humans emergents. Els indicadors de contaminació viral han estat desenvolupats com les eines més especifiques per a controlar la traçabilitat microbiana i son virus humans (JCPyV i HAdV) i virus específics animals (porcí, boví, oví i aviar) utilitzats per la quantificació i caracterització de l'origen de contaminació fecal en l'ambient, aigua i aliments.

Informació de contacte:

Responsable: Prof. Rosina Girones
Laboratori de virus contaminants d'aigües i aliments
Departament de Microbiologia
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Diagonal, 643
08028- Barcelona
Tel: +34 934021483
Fax: +34 934110592

Characterisation of the sewage virome: compar...
Microbiological contamination of conventional...
Metagenomic analysis of viruses, bacteria and...
URBANWAT JPI project

 

URBANWAT is a project financed by the EU Commission under the call “Closing the Water Cycle Gap”of  the Water JPI Strategic Research and Innovation Agenda. This research propose an improvement of tools and criteria for groundwater management in urban areas to ensure the sustainability of urban water resources and define their potential uses, from an integral approach.

 

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...