UB
Vircont

Patents

- 2009 "Primer genomic sequences and probe to quantify porcine adenovirus (PAdV)"
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT)
Nombre de registre: 200900596
Inventors: Rosa Girones llop, Ayalkibet Hundesa Gonfa, Carlos Maluquer de Motes Porta
- 2009 "Seqüencies genòmiques de encebadors i sonda per a la quantificació d'adenovirus porcins (PAdV)"
Ministeri de Ciència i Tecnologia (MICYT)
Nombre de registre: 200900596
Inventors: Rosa Girones llop, Ayalkibet Hundesa Gonfa, Carlos Maluquer de Motes Porta
METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.