Departament

El Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) es va constituir fa trenta anys, com a continuació del departament de Pedagogia Experimental, Terapèutica i Orientació Educativa de la Universitat de Barcelona. És una unitat bàsica de docència i recerca i transferència de coneixement que ofereix un servei públic compromès amb la societat a la qual pertany, i duu a terme les funcions que li són pròpies segons l’Estatut de la Universitat de Barcelona i les normes que el desenvolupen. Està adscrit a la Facultat d’Educació. Agrupa més de vuitanta persones, especialistes en les àrees de coneixement pròpies i compta amb diversos grups de recerca i innovació docent.

El professorat que integra el MIDE centra la seva activitat docent en la formació inicial i permanent en l’àmbit de la pedagogia, l’educació social, mestres d’educació infantil, primària i professorat d'educació secundària, així com la formació permanent d'especialistes en programes de Màster i Postgrau i els programes de Doctorat propis.

Organització i composició del departament

El Departament MIDE està format per més de 80 professionals, entre professors i professores en actiu i membres investigadors especialistes en les àrees de coneixement pròpies. També integra professorat titular i catedràtic ja emèrit o jubilat que esdevé un referent encara molt present en la vida acadèmica, i compta amb el suport de dos membres de Personal d'Administració i Serveis.

La dinàmica del Departament s'estructura al voltant de l'equip de direcció i la secretaria administrativa, amb el suport de la Comissió Ampliada de Direcció (CAD) per la gestió diària en els àmbits acadèmics, pressupostaris i de recursos humans, així com en tres grans comissions específiques:

  • La comissió de docència, responsable de l'organització de la dedicació i l'encàrrec docent del professorat per cada curs.
  • La comissió de professorat, centrada en la política docent i de personal del Departament
  • La comissió permanent, delegada del consell de Departament amb una funció executiva i assessora.

Composició del departament

Direcció i Secretària Acadèmica del Departament

 Secretaria Administrativa

Direcció:

M. Paz Sandín Esteban

Despatx: 256

Telèfon: +34 93403 50 01

 

Secretària acadèmica:

Núria Pérez Escoda

Despatx: 268

Telèfon: +34 93403 52 15

 

 

 

Personal:

Noemí Garcia Gutiérrez

MA. Paz Pérez López

Horari d'atenció al públic:

Matí: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores
Tarda: dilluns de 16 a 17.30 hores

Contacte - Adreça:

 Campus Mundet - Edifici Llevant
2a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
Barcelona 08035

Ubicació:

Despatx 254

Correu electrònic:

dp.metodes.investigacio@ub.edu

Telèfon +34 93403 50 01

Fax +34 93403 50 11

 

 

Representants del Departament

  1. Comissions delegades de la Facultat
  2. Consells d’estudis i Màsters
  3. Programes de doctorat

Campus Mundet - Edifici de Llevant, 2a planta - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
dp.metodes.investigacio@ub.edu Tel: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11