Docència

El Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació imparteix docència en els següents àmbits de coneixement:

 • Metodologia de la investigació educativa.
 • Metodes de recerca quantitatius, qualitatius i participatius.
 • Tècniques d’obtenció i anàlisi de la informació
 • Recerca i innovació en la pràctica social i educativa
 • Atenció a la diversitat
 • Mesurament i avaluació educativa.
 • Intervenció per a la inclusió social
 • Educació inclusiva.
 • Educació per a la salut.
 • Orientació educativa i professional.
 • Educació Emocional.
 • Formació professional.
 • Resolució de conflictes i les practiques restauratives
 • Mediació i conflicte
 • Pedagogia hospitalària

El professorat que integra el MIDE centra la seva activitat docent en la formació inicial i permanent de mestres, la formació de professorat d'educació secundària, la formació permanent d'especialistes en programes de Màster i Postgrau, la formació d'investigadors  en programes de Doctorat de diferents universitats nacionals i internacions i l’assessorament acadèmic, metodològic i curricular als centres i entitats socials.

La docència està organitzada en més de 60 equips docents per cobrir assignatures de les àrees de mètodes d'investigació, educació i societat inclusiva i orientació i tutoria en els àmbits acadèmic, personal i professional entre ensenyaments de Grau i Postgraus.

Conscients de la importància de la docència de qualitat, afavorint la millora continuada a través de la innovació docent i les activitats d'intercanvi d'experiències docents, els membres de Departament s'organitzen també en grups d'innovació docent. En aquests moments ja existeixen 4 grups d’innovació docent consolidats (GIDC's) reconeguts pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística amb presència de professorat del Departament:

Àrees de docència del departament i persones coordinadores

 • Educació i Societat Inclusiva: Paulo Padilla, Isabel Paula i Nuria Fuentes
 • Orientació: Núria Pérez i Pilar Figuera
 • Mètodes: Ruth Vilà i Mercè Torrado
 • Pràcticum: Montse Freixa i Assumpta Aneas

Vols saber-ne més?

Campus Mundet - Edifici de Llevant, 2a planta - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
dp.metodes.investigacio@ub.edu Tel: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11