La professora Nuria Fuentes Peláez accedeix a una plaça d'Agregada al Departament MIDE

La professora Nuria Fuentes Peláez accedeix a una plaça d'Agregada al Departament MIDE

 

 

   

La professora Núria Fuentes ha exposat i defensat la seva trajectòria acadèmica, proposta docent i projecte de recerca per accedir a la plaça d'Agregada amb el perfil de "Acció socieducativa en la infància, l'adolescència i la família". Dos dies intensos, molt emotius i en els que hem aprés molt. El Departament agraeix la seva tasca al tribunal, i felicita a la professora Núria Fuentes per la plaça i la seva excel.lent trajectòria i aportacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Tornar

Campus Mundet - Edifici de Llevant, 2a planta - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
dp.metodes.investigacio@ub.edu Tel: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11