Monogràfic V. GENER@T. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació Mateos, A.; Urrea, A.; Llanes, J. & Izquierdo, R.

Monogràfic V. GENER@T. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació Mateos, A.; Urrea, A.; Llanes, J. & Izquierdo, R.
L’objectiu d’aquest monogràfic és presentar els resultats d’una recerca avaluativa basada en evidències. Aquesta recerca ha tingut dos objectius generals: 1. Valorar l’impacte del programa GENER@T. 2. Identificar criteris de bones pràctiques per al desenvolupament d’accions preventives en violència de gènere en l’adolescència. Al llarg de les pàgines següents, volem donar resposta a les premisses de treball que han guiat la recerca: quins aspectes faciliten o obstaculitzen el desenvolupament del programa?; quina és la tipologia de participants amb la qual el programa és més eficaç?; quin impacte ha tingut el programa?  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
El objetivo de este monográfico es presentar los resultados de una investigación evaluativa basada en evidencias. Esta investigación ha tenido dos objetivos generales: 1. Valorar el impacto del programa GENER@T. 2. Identificar criterios de buenas prácticas para el desarrollo de acciones preventivas en violencia de género en la adolescencia. A lo largo de las páginas siguientes, queremos dar respuesta a las premisas de trabajo que han guiado la investigación: qué aspectos facilitan u obstaculizan el desarrollo del programa ?; cuál es la tipología de participantes con la que el programa es más eficaz ?; qué impacto ha tenido el programa?.  
< Tornar

Campus Mundet - Edifici de Llevant, 2a planta - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
dp.metodes.investigacio@ub.edu Tel: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11